Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa o staż a składki ZUS

Dorota Kriger • Opublikowane: 2012-05-10

Student podpisuje umowę o staż, na który kieruje go uczelnia wyższa w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Staż jest płatny, od wynagrodzenia chcą studentowi odjąć składki na ZUS. Zgodnie z art. 6 pkt 9a faktycznie student podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu, ale pracodawca (czy inny podmiot) powinien ze swoich środków sfinansować składki. Czy w związku z tym pomniejszanie wypłaty studenta jest zgodne z prawem?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Umowa o staż a składki ZUS

Kto powinien odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne osoby odbywającej staż?

Dokładnie tak jest – zgodnie z art. 6 pkt 9a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) osoby uczestniczące w projektach finansowanych ze środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych i pobierające w związku z tym uczestnictwem wynagrodzenie w formie stypendium (bez względu na stosowane nazewnictwo tego wynagrodzenia), podlegają z tego tytułu obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu. Zgodnie bowiem z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkiem ubezpieczeń: emerytalnego, rentowego i wypadkowego objęte są osoby pobierające stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostały skierowane przez inne niż powiatowy urząd pracy podmioty, o ile nie mają innych tytułów powodujących obowiązek ubezpieczeń społecznych.

Wartość naliczonych i odprowadzanych z tego tytułu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w takim przypadku jest finansowana w całości przez podmioty kierujące szkoleniem czy stażem, o ile osoby te nie są ubezpieczone z innego tytułu. Wynika tak z art. 16 ust. 9a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób szkolących się i pobierających stypendium w okresie szkolenia powinni finansować w całości realizatorzy szkoleń jako płatnicy (art. 4 pkt 2 ustawy o sus), a środki na ten cel powinny być zabezpieczone w budżecie projektu. Kwoty wynagrodzeń, jakie wpisane są do umów szkoleniowych, powinny więc być kwotami niepomniejszanymi o składki na ubezpieczenia społeczne.

W sytuacji, gdy realizator stażu czy szkolenia odprowadza składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osób szkolonych i pomniejsza w ten sposób to wynagrodzenie, jest to ewidentnie nieprawidłowe działanie. W takim przypadku zaleca się skierowanie pisma do organizatora szkolenia lub projektu ze wskazaniem powyższych przepisów i żądaniem uregulowania składek ze środków realizatora i wypłaty wynagrodzenia (stypendium) w całości, w kwocie określonej w umowie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »

poduszki dekoracyjne