Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wymiar urlopu dla pracownika po studiach

Dorota Kriger • Opublikowane: 2012-05-16

Po ukończeniu liceum pracowałem nieprzerwanie przez niemal 3 lata, po czym rozpocząłem studia. Obecnie jest to mój pierwszy rok pracy po studiach (licencjat). Według mnie należy mi się 26 dni urlopu – 3 lata pracy + 8 lat do urlopu za studia. Niestety moja kadrowa jest zdania, że praca przed rozpoczęciem studiów nie wlicza się do naliczenia okresu urlopowego. Kto ma rację?

»Wybrane opinie klientów

Szybka i profesjonalna usługa. Będziemy w przyszłości korzystać z Państwa pomocy.
Stowarzyszenie Wkra
Po raz kolejny profesjonalizm na najwyższym poziomie.
 
Jerzy
Odpowiedź bez wychodzenia z domu
Monika, 33 lata, pracownik biurowy
Moja opinia o poradach prawnych świadczonych przez w.w. usługodawcę jest pozytywna.
Bernadeta, nauczyciel akademicki emeryt, 76 lat
Bardzo obszerne wytłumaczenie i podkreślenie dla mnie kluczowych kwestii kilka razy. Język zrozumiały dla każdego.
Kinga, księgowa, 29 lat

Zgodnie z art. 154 § 1 Kodeksu pracy „wymiar urlopu wynosi:

  1. 20 dni – jeśli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;
  2. 26 dni – jeśli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat”.

Ponadto, zgodnie z art. 155 § 1 Kodeksu pracy „do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wlicza się z tytułu ukończenia:

  1. zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
  2. średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
  3. średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,
  4. średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,
  5. szkoły policealnej – 6 lat,
  6. szkoły wyższej – 8 lat.

Okresy nauki, o których mowa w pkt 1-6 nie podlegają zsumowaniu”.

W związku z powyższym pracownikowi, który ukończył wyższą szkołę, należy wliczyć 8 lat do okresu zatrudnienia, od którego zależy wymiar urlopu. Gdyby w trakcie nauki w szkole wyższej pracownik równolegle pracował – należałoby wybrać, co jest dla pracownika korzystniejsze – okres pracy czy okres nauki (art. 155 § 2).

Ponieważ w Pana przypadku lata pacy przypadły jeszcze przed rozpoczęciem nauki w szkole wyższej i nie pokrywały się z okresem tej nauki, należy do okresu zatrudnienia, od którego zależy wymiar Pana urlopu, wliczyć cały okres wykonywania pracy. Decydujące znaczenie ma bowiem okres zatrudnienia, który nie pokrywa się z okresem nauki i/lub szkoła, która daje pracownikowi najdłuższy staż (czyli w tym przypadku szkoła wyższa).

Prawdopodobnie kadrowa jest zdania, że za cały okres nauki aż do ukończenia szkoły wyższej należy liczyć 8 lat, pomimo przerw pomiędzy poszczególnymi okresami nauki. Jest to jednak błędne myślenie, gdyż w ten sposób niesłusznie nie uwzględnia się okresów zatrudnienia, które należy sumować, w przeciwieństwie do okresów nauki. W ten sposób bowiem bezprawnie zaniża się wymiar urlopu przysługującego pracownikowi, a zgodnie z art. 282 § 1 Kodeksu pracy czyn taki może zostać ukarany karą grzywny nawet do 30 000 zł.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z urlopem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Urlop ojcowski – płatny czy nie?

Czy ojcowski urlop jest płatny?

Wniosek o urlop na żądanie

Do kogo należy kierować wniosek o urlop na żądanie? Kadry odsyłają do kierownika wydziału, ten do bezpośredniego przełożonego, czyli brygadzisty, a on z...

Okres ochronny po powrocie z urlopu wychowawczego

Obecnie jestem na urlopie wychowawczym. Córka urodziła się 8 czerwca 2010 r. Przez pierwsze pół roku po porodzie przebywałam na urlopie macierzyńskim i...

Wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego podczas urlopu dla poratowania zdrowia

Jestem na kończącym się urlopie macierzyńskim. Moim głównym źródłem utrzymania jest praca w szkole, drugim praca w poradni. Złożyłam wniosek...

Urodzenie kolejnego dziecka w trakcie urlopu wychowawczego

Jestem zatrudniona na umowę na czas nieokreślony. Przebywam obecnie na urlopie wychowawczym i w trakcie tego urlopu urodzę drugie dziecko. Co mogę zrobić po...

Zmiana pracy, zmiana wymiar urlopu wypoczynkowego, ile dni przysługuje?

Z dniem 30 czerwca br. moja umowa o pracę na czas nieokreślony ulega rozwiązaniu na mocy porozumienia stron. U obecnego pracodawcy prawo do urlopu...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »