Podjęcie zatrudnienia przed rozpoczęciem studiów a wymiar urlopu w pierwszej pracy od zakończenia nauki

• Autor: Dorota Kriger

Po ukończeniu liceum pracowałem nieprzerwanie przez niemal 3 lata, po czym rozpocząłem studia. Obecnie jest to mój pierwszy rok pracy po studiach (licencjat). Według mnie należy mi się 26 dni urlopu – 3 lata pracy + 8 lat do urlopu za studia. Niestety moja kadrowa jest zdania, że praca przed rozpoczęciem studiów nie wlicza się do naliczenia okresu urlopowego. Kto ma rację?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Podjęcie zatrudnienia przed rozpoczęciem studiów a wymiar urlopu w pierwszej pracy od zakończenia nauki

Okres pracy od którego zależy wymiar urlopu

Zgodnie z art. 154 § 1 Kodeksu pracy „wymiar urlopu wynosi:

  1. 20 dni – jeśli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;
  2. 26 dni – jeśli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat”.

Ponadto, zgodnie z art. 155 § 1 Kodeksu pracy „do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wlicza się z tytułu ukończenia:

  1. zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
  2. średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
  3. średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,
  4. średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,
  5. szkoły policealnej – 6 lat,
  6. szkoły wyższej – 8 lat.

Okresy nauki, o których mowa w pkt 1-6 nie podlegają zsumowaniu”.

W związku z powyższym pracownikowi, który ukończył wyższą szkołę, należy wliczyć 8 lat do okresu zatrudnienia, od którego zależy wymiar urlopu. Gdyby w trakcie nauki w szkole wyższej pracownik równolegle pracował – należałoby wybrać, co jest dla pracownika korzystniejsze – okres pracy czy okres nauki (art. 155 § 2).

Praca przed rozpoczęciem studiów a wymiar urlopu

Ponieważ w Pana przypadku lata pacy przypadły jeszcze przed rozpoczęciem nauki w szkole wyższej i nie pokrywały się z okresem tej nauki, należy do okresu zatrudnienia, od którego zależy wymiar Pana urlopu, wliczyć cały okres wykonywania pracy. Decydujące znaczenie ma bowiem okres zatrudnienia, który nie pokrywa się z okresem nauki i/lub szkoła, która daje pracownikowi najdłuższy staż (czyli w tym przypadku szkoła wyższa).

Prawdopodobnie kadrowa jest zdania, że za cały okres nauki aż do ukończenia szkoły wyższej należy liczyć 8 lat, pomimo przerw pomiędzy poszczególnymi okresami nauki. Jest to jednak błędne myślenie, gdyż w ten sposób niesłusznie nie uwzględnia się okresów zatrudnienia, które należy sumować, w przeciwieństwie do okresów nauki. W ten sposób bowiem bezprawnie zaniża się wymiar urlopu przysługującego pracownikowi, a zgodnie z art. 282 § 1 Kodeksu pracy czyn taki może zostać ukarany karą grzywny nawet do 30 000 zł.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »