Obniżenie godzin pracy nauczycielowi krótko przed emeryturą

Jestem nauczycielką z 34-letnim stażem – nauczyciel dyplomowany od 2001 r. Mam 59 lat. Uczę łaciny oraz historii i społeczeństwa, na co pozwala mi moje wykształcenie (ukończone studia: filologia klasyczna, historia sztuki, filozofia, kulturoznawstwo, bibliotekoznawstwo). Dyrektor zasłania się zastrzeżeniami kuratorium, że powinnam mieć wsparcie historyków w nauczaniu HiS-u (uczę tego przedmiotu od 2013 roku). Obecnie dzielę go z historykami, np. ja mam w określonej klasie 2 godziny, a trzecią lekcję prowadzi historyk. W przyszłym roku szkolnym może mi taka możliwość zostać odebrana. Teoretycznie w szkole jest wystarczająca ilość godzin, ale zdaniem dyrektora niekoniecznie one mi się należą. Czy na rok przed planowanym przejściem na emeryturę dyrekcja może zażądać ode mnie podpisania zgody na zniżkę godzin?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Obniżenie godzin pracy nauczycielowi krótko przed emeryturą

Ochrona przedemerytalna dla nauczycieli

Zacznijmy od tego, że zgodnie z większościowym i dominującym stanowiskiem doktryny i orzecznictwa ochroną przedemerytalną nie są objęci nauczyciele zatrudnieniu na podstawie mianowania. Wynika to z art. 39 Kodeksu pracy, który stanowi, iż pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Potwierdza to także orzecznictwo sądowe, w tym wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2.08.2012 r., sygn. akt II PK 3/12, zgodnie z którym „ochrona przedemerytalna nie znajduje w ogóle zastosowania do nauczycieli mianowanych. Powyższe znajduje zastosowanie wobec nauczycieli mianowanych przechodzących na emeryturę w wieku powszechnym (tj. 60 lat kobiety), jak i na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela”.

A zatem tylko wobec nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę mamy obowiązek stosowania ochrony przedemerytalnej powodujący, że wypowiedzenie umowy o pracę nauczycielowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, jest niedopuszczalne. W tym czasie możliwe jest jedynie wypowiedzenie warunków pracy i płacy, jeżeli z przyczyn organizacyjnych nie jest możliwe dalsze zatrudnienie nauczyciela na dotychczasowych warunkach. Należy jednak pamiętać, że jeżeli wypowiedzenie warunków pracy i płacy powoduje obniżenie wynagrodzenia, to wówczas, takiemu nauczycielowi–pracownikowi przysługuje, do końca okresu, w którym korzystałby ze szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy, dodatek wyrównawczy, co wynika z art. 5 ust. 5 pkt 1 i ust. 6 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Niestety nie odnosi się do nauczycieli mianowanych. A zatem pracodawca może obniżyć Pani wymiar godzin.

Zobacz też: Urlop zdrowotny nauczyciela przed emeryturą

Ochrona związkowa a obniżenie godzin pracy

Natomiast jeśli korzysta Pani z ochrony związkowej i jest zatrudniona na podstawie mianowania, to dyrektor nie może ani wypowiedzieć, ani zmienić treści Pani stosunku pracy nawiązanego na podstawie mianowania. Ochrona związkowa dotyczy bowiem wszystkich stosunków pracy, bez względu na podstawę ich nawiązania (czyli i umowa o pracę i powołanie i mianowanie). Nadto, w przypadku pracowników zatrudnionych na podstawie mianowania nie stosuje się przepisów wyłączających szczególną ochronę stosunku pracy zawartych w ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. A zatem, jeśli korzysta Pani z ochrony związkowej, to ograniczenie wymiaru Panu zatrudnienia poniżej pełnego będzie zależało od Pani zgody. Bez Pani zgody dyrektor ma obowiązek zatrudniać Panią w pełnym wymiarze i dokonywać płatności wynagrodzenia za cały czas pozostawania Pani w gotowości do pracy, zgodnie z art. 81 Kodeksu pracy. Jeśli zaś nie korzysta Pani z ochrony związkowej, tj. nie jest Pani zrzeszona w związku zawodowym, to dyrektor może postąpić w ten sposób, że obniży Pani liczbę godzin nawet wbrew Pani zgodzie.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »