Brak odbijania karty ewidencji czasu pracy przez pracownika a zwolnienie

• Autor: Katarzyna Nosal

Mąż jako pracownik nie odbija karty czasu ewidencji pracy. Powodem nieodbijania karty jest fakt, że praktycznie codziennie ma nadgodziny, a czytnik kart dostępny jest do godz. 16. Oczywiście przełożony o wszystkim wiedział. Teraz nagle mąż dostał naganę. Z informacji poufnych wiemy, że dyrektor chce męża zwolnić. Co mamy robić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Brak odbijania karty ewidencji czasu pracy przez pracownika a zwolnienie

Nieprzestrzeganie przez pracownika organizacji pracy

Zgodnie z treścią art. 108 Kodeksu pracy:

„§ 1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować:

1) karę upomnienia;

2) karę nagany”.

Przesłankami odpowiedzialności porządkowej są: wina pracownika (co wynika z istoty tej odpowiedzialności oraz z art. 111) oraz bezprawność jego zachowania, polegająca na naruszeniu obowiązków określonych w § 1 i 2.

Z uwagi na powyższe wskazuję, iż jeżeli pracownik nie wywiązał się z nałożnych obowiązków lub nie stawił się do pracy niezgodnie z ustalonym harmonogramem – pracodawca może nałożyć karę upomnienia lub nagany. Jak wskazano powyżej, kary te są karami lżejszymi – obok kar pieniężnych – dlatego ich wymierzenie może nastąpić w przypadku niewielkiego stopnia winy.

Sprzeciw od kary nagany

Jeżeli mąż nie zgadza się z nałożeniem kary, powinien złożyć sprzeciw w terminie 7 dni od doręczenia decyzji o nałożeniu kary. Podstawami wniesienia sprzeciwu od kary porządkowej może być naruszenie przez pracodawcę przepisów formalnych, jak też przesłanek merytorycznych do jej zastosowania.

Do pierwszych z nich należy m.in. niedochowanie terminu z art. 109 Kodeksu pracy czy formy pisemnej wymierzania kary, ogólnikowość uzasadnienia, niewysłuchanie pracownika przed jego ukaraniem. Za brak podstaw do wymierzenia kary można uznać m.in.: zastosowanie kary w innych przypadkach niż wymienione w art. 108 KP, brak winy pracownika – np. zgoda pracodawcy na określone działanie pracownika i itp. Należy podkreślić, że nieskorzystanie przez pracownika z prawa do sprzeciwu uniemożliwia mu wniesienie odwołania do sądu pracy.

Linia obrony pracownika

Jeżeli mąż nie czuje zawinienia w sprawie, a więc nie doszło do winy po jego stronie – zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu, powinien jak najbardziej złożyć sprzeciw. Najlepszym rozwiązaniem jest opisanie zaistniałej sytuacji – proszę wskazać, iż mąż pozostaje często po godzinie 16 i czytnik wtedy nie działa, a pracodawca zdaje sobie z tego sprawę.

Proszę wskazać więc, iż nie doszło do zawinienia, a mąż w sposób należyty wywiązuje się z nałożonych obowiązków. Jeżeli pracodawca dalej nie będzie akceptował powyższej argumentacji – a więc wykazania braku winy, sprawę należy skierować do sądu. Proszę jednak jak najbardziej złożyć sprzeciw i opisać, jak wyglądała sytuacja do tej pory, proszę także wskazać na plotki, o których mają Państwo wiedzę, bowiem często taki sprzeciw powoduje zawarcie porozumienia w sprawie.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Katarzyna Nosal

Radca prawny od 2005 roku, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Udziela porad z prawa cywilnego, pracy oraz rodzinnego, a także z zakresu procedury cywilnej i administracyjnej. Ma wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa administracyjnego i samorządowego. Ukończyła również aplikację sądową. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »