Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zajście w ciążę podczas umowy na okres próbny

Dorota Kriger • Opublikowane: 2010-07-09

Dnia 15 marca zostałam zatrudniona na 3-miesięczny okres próbny (do 14 maja). Umowa została przedłużona na czas nieokreślony. W tym czasie dowiedziałam się o ciąży, a dokładnie datę zapłodnienia wyliczono na 1 maja. Czy przysługują mi jakieś prawa, czy umowę uważa się za nieważną?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeśli umowa została zawarta na 3 miesiące, to powinna była trwać do 14 czerwca, a nie do 14 maja. Jeśli po tej umowie została zawarta umowa na czas nieokreślony (art. 25 § 1 K.p.), to fakt bycia w ciąży w trakcie podpisywania nowej umowy nie skutkuje niczym negatywnym dla Pani.

Pracownica nie musi mieć świadomości stanu odmiennego i, co istotne, pracodawca, który zamierza zawrzeć umowę o pracę z ciężarną pracownicą, nie ma prawa żądać ujawnienia takiej informacji.

Inaczej jest w przypadku zakończenia umowy – tu istnienie ciąży w wielu przypadkach może wpłynąć na ważność rozwiązania umowy o pracę. Nawet jeśli w szczególnych przypadkach dojdzie do zakończenia umowy, a stan faktyczny będzie wskazywał, że pracownica w dniu rozwiązania umowy była w stanie odmiennym, może okazać się, że rozwiązanie umowy o pracę nie jest wiążące. Brak informacji o stanie ciąży może więc pozbawić pracownicę przysługujących jej praw, w szczególności kontynuacji zatrudnienia.

Na ważność umowy nie wpłynie więc stan ciąży. Ciąża może za to wpłynąć na przebieg wykonywanej pracy, jeśli np. pracuje Pani na stanowisku lub w warunkach zabronionych kobietom ciężarnym.

Przykładowo – zgodnie z art. 179 § 1 K.p. – pracodawca zatrudniający pracownicę w ciąży przy pracach uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia jest obowiązany przenieść pracownicę do innej pracy, a jeżeli jest to niemożliwe, zwolnić ją na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy.

W związku z zatrudnieniem Pani na podstawie umowy na czas nieokreślony przysługują Pani pełne prawa wymienione w Kodeksie pracy, takie jak urlop macierzyński, płatne zwolnienia z pracy na czas wykonania niezbędnych badań, szczególne warunki związane z wykonywaniem pracy (np. praca przy komputerze może być wykonywana tylko w ograniczonym czasie). Występuje też zakaz pracy w nocy i nadgodzinach oraz jest Pani jest chroniona przed zwolnieniem.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »