Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Dorota Kriger • Opublikowane: 2009-07-30

Z dniem 30 czerwca rozwiązałem umowę o pracę za porozumieniem stron, a 17 lipca odebrałem świadectwo pracy z firmy. Dopiero po jakimś czasie dowiedziałem się, że pracodawca powinien mi wypłacić ekwiwalent za zaległy urlop (11 dni). Dodam, że na świadectwie pracy mam tylko informację o wykorzystanych dniach urlopowych, a nie ma mowy o żadnym ekwiwalencie. Czy przy jego wypłacie podpisuje się jakieś oświadczenie? Czy powinienem żądać od byłego pracodawcy wypłaty ekwiwalentu?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ekwiwalent za urlop należy się, jeśli pracownik przed rozwiązaniem umowy o pracę nie mógł wykorzystać całości bądź części urlopu „w naturze”, przysługującego mu za przepracowany czas. Wynika to z treści art. 171 § 1 Kodeksu pracy: „W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny”.

Sposób rozwiązania umowy o pracę jest w tym przypadku bez znaczenia – istotne jest, że doszło do zakończenia stosunku pracy łączącego pracownika i pracodawcę.

Pracodawca jest zobowiązany wypłacić ekwiwalent pieniężny w ostatnim dniu zatrudnienia. Nie podpisuje się żadnego oświadczenia, jednak odbiór ekwiwalentu powinien być poświadczony podpisem pracownika lub osoby przez niego upoważnionej (tak jak w przypadku odbioru wynagrodzenia za pracę).

Ekwiwalent pieniężny zastępuje fizyczne wykorzystanie urlopu, dlatego jego wysokość musi odpowiadać wymiarowi tego urlopu. Z tego względu również ekwiwalentu pieniężnego dotyczy zasada proporcjonalności. Zgodnie z nią ekwiwalent wypłacany pracownikowi w zamian za niewykorzystany urlop za rok kalendarzowy, w trakcie którego ustał stosunek pracy, powinien odpowiadać urlopowi w wymiarze proporcjonalnym. Zasada ta nie dotyczy urlopu zaległego – tu należy zapłacić za całość niewykorzystanego urlopu z lat wcześniejszych.

W treści świadectwa pracy powinny być umieszczone informacje dotyczące m.in. urlopu wypoczynkowego, wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy (zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu jego wydawania i prostowania – Dz.U. z 1996 r. Nr 60, poz. 282 z późn. zm.). Jeśli został wypłacony ekwiwalent, również powinno się zamieścić taką informację.

Termin przedawnienia wypłaty ekwiwalentu za urlop wynosi 3 lata zgodnie z art. 291. § 1 K.p.: „Roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne”.

Proponuję zwrócić się do pracodawcy o wypłatę stosownego ekwiwalentu, jeśli rzeczywiście nie wykorzystał Pan urlopu wypoczynkowego proporcjonalnego do okresu zatrudnienia w poprzedniej firmie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Wysokość składek ZUS podczas urlopu wychowawczego

Jestem na urlopie wychowawczym płatnym. Byłam ostatnio w ZUS-ie i powiedziano mi, że moje składki są odprowadzane od niepoprawnej kwoty. Księgowe w mojej firmie...

 

Powrót po macierzyńskim a dzień wolny od pracy w firmie

Skończyłam urlop macierzyński 2 kwietnia, który w moim zakładzie pracy był dniem wolnym z racji dodatkowego dnia za 1 maja. Czy przysługuje mi zatem dzień...

 

Niewykorzystany urlop i zmiana pracy ? czy urlop przechodzi na nowego pracodawcę, czy należy się ekwiwalent?

Niewykorzystany urlop i zmiana pracy ? czy urlop przechodzi na nowego pracodawcę, czy należy się ekwiwalent?

Czy za niewykorzystany urlop pracodawca musi wypłacić ekwiwalent czy urlop przechodzi na drugiego pracodawcę?

Wniosek o urlop na żądanie

Do kogo należy kierować wniosek o urlop na żądanie? Kadry odsyłają do kierownika wydziału, ten do bezpośredniego przełożonego, czyli brygadzisty, a on z...

 

Odwołanie zgody na urlop zdrowotny dla nauczyciela

Tydzień temu dyrektor wydał mi na piśmie zgodę na urlop zdrowotny. Następnie dyrektor odwołał się do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy. Czy dyrektor...

 

Urlop macierzyński po urodzeniu martwego dziecka

Obecnie przebywam  na urlopie macierzyńskim. Urodziłam dziecko 9 miesięcy temu. Od dwóch miesięcy jestem w kolejnej ciąży. Niestety okazało się...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »