Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

• Autor: Dorota Kriger

Z dniem 30 czerwca rozwiązałem umowę o pracę za porozumieniem stron, a 17 lipca odebrałem świadectwo pracy z firmy. Dopiero po jakimś czasie dowiedziałem się, że pracodawca powinien mi wypłacić ekwiwalent za zaległy urlop (11 dni). Dodam, że na świadectwie pracy mam tylko informację o wykorzystanych dniach urlopowych, a nie ma mowy o żadnym ekwiwalencie. Czy przy jego wypłacie podpisuje się jakieś oświadczenie? Czy powinienem żądać od byłego pracodawcy wypłaty ekwiwalentu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Ekwiwalent za urlop należy się, jeśli pracownik przed rozwiązaniem umowy o pracę nie mógł wykorzystać całości bądź części urlopu „w naturze”, przysługującego mu za przepracowany czas. Wynika to z treści art. 171 § 1 Kodeksu pracy: „W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny”.

Sposób rozwiązania umowy o pracę jest w tym przypadku bez znaczenia – istotne jest, że doszło do zakończenia stosunku pracy łączącego pracownika i pracodawcę.

Pracodawca jest zobowiązany wypłacić ekwiwalent pieniężny w ostatnim dniu zatrudnienia. Nie podpisuje się żadnego oświadczenia, jednak odbiór ekwiwalentu powinien być poświadczony podpisem pracownika lub osoby przez niego upoważnionej (tak jak w przypadku odbioru wynagrodzenia za pracę).

Ekwiwalent pieniężny zastępuje fizyczne wykorzystanie urlopu, dlatego jego wysokość musi odpowiadać wymiarowi tego urlopu. Z tego względu również ekwiwalentu pieniężnego dotyczy zasada proporcjonalności. Zgodnie z nią ekwiwalent wypłacany pracownikowi w zamian za niewykorzystany urlop za rok kalendarzowy, w trakcie którego ustał stosunek pracy, powinien odpowiadać urlopowi w wymiarze proporcjonalnym. Zasada ta nie dotyczy urlopu zaległego – tu należy zapłacić za całość niewykorzystanego urlopu z lat wcześniejszych.

W treści świadectwa pracy powinny być umieszczone informacje dotyczące m.in. urlopu wypoczynkowego, wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy (zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu jego wydawania i prostowania – Dz.U. z 1996 r. Nr 60, poz. 282 z późn. zm.). Jeśli został wypłacony ekwiwalent, również powinno się zamieścić taką informację.

Termin przedawnienia wypłaty ekwiwalentu za urlop wynosi 3 lata zgodnie z art. 291. § 1 K.p.: „Roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne”.

Proponuję zwrócić się do pracodawcy o wypłatę stosownego ekwiwalentu, jeśli rzeczywiście nie wykorzystał Pan urlopu wypoczynkowego proporcjonalnego do okresu zatrudnienia w poprzedniej firmie.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »