Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Akordowy system wynagradzania

Dorota Kriger • Opublikowane: 2013-02-15

Wynagrodzenie pracownika jest w każdym miesiącu inne, ponieważ pracownik jest rozliczany w systemie akordowym. W umowie jest wzmianka, że wynagrodzenie nie może być mniejsze niż najniższa krajowa. Przy obliczaniu chorobowego są brane pod uwagę całe zarobki pracownika. Jak obliczyć wynagrodzenie zasadnicze, skoro takiego nie ma?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kodeks pracy przewiduje, że pracownik ma prawo do wynagrodzenia za pracę jedynie za wykonaną pracę, chyba że zachowanie prawa do wynagrodzenia wynika z odrębnych przepisów. Za okres nieświadczenia pracy, kiedy pracownik choruje, nie przewiduje się takiego wynagrodzenia. Nie oznacza to jednak, że pracownik żadnego wynagrodzenia nie otrzyma.

O tym, jak w danym miesiącu będzie się kształtowało wynagrodzenie za pracę pracownika, który przez część miesiąca był niezdolny do pracy, decyduje to, w jaki sposób jest on wynagradzany. Pracownik może bowiem otrzymywać wynagrodzenie w stałej miesięcznej stawce lub wynagrodzenie zmienne, np. zależne od ilości przepracowanych przez niego godzin bądź od rezultatów jego pracy.

Pracownik, który był niezdolny do pracy przez część miesiąca, a który otrzymuje wynagrodzenie w stałej miesięcznej kwocie, powinien za przepracowaną część miesiąca otrzymać wynagrodzenie ustalone na podstawie § 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy. Jak wynika z tego przepisu, jeśli nieobecność pracownika w pracy wynikała z pobierania przez niego wynagrodzenia chorobowego (z art. 92 Kodeksu pracy), powinien on otrzymać za ten miesiąc wynagrodzenie za pracę, pomniejszone o 1/30 za każdy dzień nieobecności spowodowanej chorobą. Miesięczne wynagrodzenie pracownika należy wówczas podzielić przez 30, a otrzymaną kwotę pomnożyć przez liczbę dni wskazanych w zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby. Od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc należy odjąć obliczoną w ten sposób kwotę. Otrzymany wynik stanowić będzie wynagrodzenie za czas, który traktujemy jako przepracowany, choć w rzeczywistości pracownik mógł nie przepracować ani jednego dnia w danym miesiącu, gdyż dni te były wolne od pracy.

Pracownik, który rozliczany jest z przepracowanej ilości godzin bądź z efektu pracy, np. z ilości wyprodukowanych sztuk, nie otrzyma wynagrodzenia za czas, w którym nie pracował, gdyż § 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia o wynagrodzeniu odnosi się jedynie do sytuacji, w której pracownik otrzymuje wynagrodzenie ustalone w stawce miesięcznej w stałej wysokości.

Pracownik, który wynagradzany jest godzinowo, czyli otrzymuje wynagrodzenie wyłącznie za efektywnie przepracowany czas, może liczyć jedynie na świadczenie chorobowe oraz na wynagrodzenie za faktycznie przepracowany czas. Wynagrodzenie w takim przypadku stanowić będzie iloczyn stawki za godzinę pracy i liczby przepracowanych godzin.

Podobnie należy postąpić w przypadku pracownika, który otrzymuje wynagrodzenie akordowe – pracownik taki powinien otrzymać wynagrodzenie za rzeczywisty wynik pracy w danym miesiącu oraz świadczenie chorobowe. Jeśli pracownik ten przez część miesiąca chorował i np. nie wykonał w czerwcu ani jednej sztuki umówionego asortymentu, nie przysługuje mu wynagrodzenie za pracę, a jedynie świadczenie chorobowe za czas wskazany w zwolnieniu lekarskim.

Ponieważ ten pracownik akordowy ma w umowie informację, iż jego wynagrodzenie nie może być niższe niż wynagrodzenie minimalne, należy ustalić wartość wynagrodzenia za czas pracy proporcjonalnie – tak jak w przypadku wynagrodzenia określonego w stałej miesięcznej kwocie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Czy premia uznaniowa może stanowić stały składnik wynagrodzenia?

Kilka lat temu otrzymałem aneks do umowy o pracę zmieniający mi wynagrodzenie zasadnicze na proporcje: 80% wynagrodzenia zasadniczego oraz 20% premii uznaniowej:...

 

Ochrona pracownika w wieku przedemerytalnym

Mam 59 lat pracy i 30-letni staż, a jestem księgową w małej firmie (9 pracowników). Otrzymuję wynagrodzenie zasadnicze bez dodatków....

 

Obniżenie pensji z powodu przerwy w zwolnieniu lekarskim w czasie ciąży

Pracuję jako nauczyciel, mam umowę na czas nieokreślony. Jestem w ciąży, obecnie podczas drugiego zwolnienia lekarskiego – po poprzednim wróciłam...

 

Zasiłek macierzyński a dodatek komputerowy i premia

Pracuję na umowę na czas nieokreślony. Aktualnie jestem na zasiłku macierzyńskim. W umowie o pracę mam zapis, że moje wynagrodzenie to podstawa...

 

Niewypłacenie premii po odejściu z pracy

Wypowiedziałem umowę o pracę i z końcem kwietnia odszedłem z firmy. Pracodawca nie chce mi wypłacić premii rocznej za obecny rok, którą...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »