Wypowiedzenie umowy-zlecenia na czas nieokreślony

• Autor: Dorota Kriger

Pracuję obecnie na umowę-zlecenie na czas nieokreślony. Mam zamiar zmienić tę pracę. W umowie nie ma określonego konkretnego okresu wypowiedzenia, ale szef powiedział mi, że obowiązuje mnie 2-tygodniowy okres wypowiedzenia. W umowie nie ma takiego zapisu, jest jedynie stwierdzenie, że: „W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego o umowie-zleceniu”. Czy obowiązuje mnie jakikolwiek okres wypowiedzenia, czy mogę rzucić tę pracę i szef mi nic nie może zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Wypowiedzenie umowy-zlecenia na czas nieokreślony

Wypowiedzenie umowy-zlecenia przez zleceniobiorcę

Istotą umowy-zlecenia jest dokonanie określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie (art. 734. § 1 K.c.). Czynność bądź czynności, o których mowa powyżej, mogą być wykonywane przez okres nieograniczony datami – wtedy umowę taką traktuje się jak umowę zawartą na czas nieokreślony, podobnie jak w przypadku umowy o pracę, która uregulowana jest w Kodeksie pracy.

Jednakże Kodeks cywilny nakazuje odmiennie niż Kodeks pracy traktować umowę-zlecenie w razie jej wypowiedzenia. Bez znaczenia jest tu bowiem fakt, że umowa-zlecenie nie jest ograniczona terminami jej trwania. Tak samo wpływu na okres wypowiedzenia nie ma długość trwania takiej umowy.

Nie bez znaczenia są jednak zapisy umowne, które mogą wprowadzać odpowiednio długi okres wypowiedzenia, np. dwutygodniowy. Jeśli jednak w umowie brak takiego zapisu, to zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, a dokładnie art. 746. § 1 i § 2 K.c. Zgodnie z nimi umowę-zlecenie i dający zlecenie, i przyjmujący zlecenie mogą wypowiedzieć w każdej chwili. W przypadku przyjmującego zlecenie może on wypowiedzieć umowę w każdym czasie, jednakże gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę.

Jeśli wiec wypowie Pan umowę z dnia na dzień bez ważnego powodu, to zleceniodawca będzie mógł dochodzić od Pana odszkodowania. W przypadku braku takiego powodu, który miałby wpływ na decyzję zleceniobiorcy o wypowiedzeniu umowy-zlecenia, warto porozumieć się ze zleceniodawcą co do terminu zakończenia zlecenia.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »