Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wypowiedzenie umowy-zlecenia na czas nieokreślony

Dorota Kriger • Opublikowane: 2011-09-23

Pracuję obecnie na umowę-zlecenie na czas nieokreślony. Mam zamiar zmienić tę pracę. W umowie nie ma określonego konkretnego okresu wypowiedzenia, ale szef powiedział mi, że obowiązuje mnie 2-tygodniowy okres wypowiedzenia. W umowie nie ma takiego zapisu, jest jedynie stwierdzenie, że: „W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego o umowie-zleceniu”. Czy obowiązuje mnie jakikolwiek okres wypowiedzenia, czy mogę rzucić tę pracę i szef mi nic nie może zrobić?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Istotą umowy-zlecenia jest dokonanie określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie (art. 734. § 1 K.c.). Czynność bądź czynności, o których mowa powyżej, mogą być wykonywane przez okres nieograniczony datami – wtedy umowę taką traktuje się jak umowę zawartą na czas nieokreślony, podobnie jak w przypadku umowy o pracę, która uregulowana jest w Kodeksie pracy.

Jednakże Kodeks cywilny nakazuje odmiennie niż Kodeks pracy traktować umowę-zlecenie w razie jej wypowiedzenia. Bez znaczenia jest tu bowiem fakt, że umowa-zlecenie nie jest ograniczona terminami jej trwania. Tak samo wpływu na okres wypowiedzenia nie ma długość trwania takiej umowy.

Nie bez znaczenia są jednak zapisy umowne, które mogą wprowadzać odpowiednio długi okres wypowiedzenia, np. dwutygodniowy. Jeśli jednak w umowie brak takiego zapisu, to zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, a dokładnie art. 746. § 1 i § 2 K.c. Zgodnie z nimi umowę-zlecenie i dający zlecenie, i przyjmujący zlecenie mogą wypowiedzieć w każdej chwili. W przypadku przyjmującego zlecenie może on wypowiedzieć umowę w każdym czasie, jednakże gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę.

Jeśli wiec wypowie Pan umowę z dnia na dzień bez ważnego powodu, to zleceniodawca będzie mógł dochodzić od Pana odszkodowania. W przypadku braku takiego powodu, który miałby wpływ na decyzję zleceniobiorcy o wypowiedzeniu umowy-zlecenia, warto porozumieć się ze zleceniodawcą co do terminu zakończenia zlecenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Okoliczność uzasadniająca rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

Moje pytanie dotyczy rozwiązania umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia. Art. 55 § 2 Kodeksu pracy mówi, że oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę...

 

Przedwstępna umowa o pracę

Dnia 1 czerwca powinienem rozpocząć pracę w pewnej firmie. Obowiązuje mnie 3-miesięczny okres próbny. Podpisałem list intencyjny lub raczej umowę...

 

Rozwiązanie umowy z powodu niewypłacalności firmy

W związku z niewypłacalnością przedsiębiorstwa, w którym pracuję, pracodawca już 14 dni zalega mi z należną wypłatą, chciałbym...

 

Opłacanie składek ZUS za pracownika po terminie

Pracownik na piśmie złożył rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenie. Jako przyczynę rozwiązania umowy podał ciężkie naruszenie...

 

Wygaśnięcie umowy na skutek biegu wypowiedzenia

Mam pracownicę, która jest zatrudniona od grudnia 2014 roku na czas nieokreślony. 30 maja przyniosła mi wypowiedzenie umowy o pracę zaznaczając, że...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »