Wymiar czasu pracy radcy prawnego

Na podstawie obowiązujących przepisów proszę o opinię prawną dotyczącą pracy radcy prawnego zatrudnionego na podstawie odrębnych umów o pracę w 3 urzędach: w pierwszym w wymiarze 1 etatu, w drugim w wymiarze 1 etatu oraz w trzecim w wymiarze 0,4 etatu. Umowy o pracę zawierają wyłącznie ww. wymiar. Pracodawcy określili rozkład czasu pracy w siedzibie pracodawcy (ok. 2/5 wymiaru) i tak w pierwszym i drugim zakładzie radca prawny pracuje w siedzibie 2 dni po 8 godzin, a w trzecim zakładzie 1 dzień 8 godzin. Czas pracy poza siedzibami pracodawców nie jest określony dobowo lub tygodniowo, z powodu braku realnej możliwości wyznaczenia. Jak można się domyśleć, pracodawcy mają problem z wywiązywaniem się z obowiązków radcy prawnego w związku z ogólnym dużym jego wymiarem czasu pracy (2,4 etatu). Czy radca prawny w tym samym czasie może podejmować pracę (pozostając do dyspozycji pracodawców poza siedzibą zakładu) na rzecz różnych pracodawców?
Czy jako pracodawca dopuszczalne jest wyznaczenie pracy dla radcy prawnego wyłącznie w siedzibie zakładu (co zmusiłoby go do ograniczenia etatów)? Czy przepisy o dobowym i tygodniowym odpoczynku ograniczają wymiar czasu pracy radcy prawnemu?
Radca prawny twierdzi, że może pracować poza wymiar jednego etatu i wszystko jest zgodne z prawem. Czy ma rację?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Wymiar czasu pracy radcy prawnego

Podstawa prawna:

Art. 22, 80, 128, 129 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Wymiar czasu pracy

Obowiązujące przepisy nie zabraniają pracownikowi pracy na dwa etaty czy więcej. Prawo nie określa maksymalnej liczby umów o pracę, na których można być jednocześnie zatrudnionym. Równie dobrze może być to kilka pełnych lub niepełnych etatów.

Kodeks pracy przewiduje w art. 129, iż czas pracy pracownika nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Ale u jednego pracodawcy. Każdy etat jest rozliczany odrębnie u każdego pracodawcy.

Zgodnie z art. 128 czasem pracy jest czas pozostawania przez pracownika w dyspozycji pracodawcy w jednym z dwóch miejsc: w zakładzie pracy (co jest zasadą) lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. Jednocześnie wynagrodzenie przysługuje pracownikowi jedynie za wykonaną pracę (art. 80), zaś za niewykonaną tylko, jeśli przepis tak stanowi.

Pozostawanie do dyspozycji pracodawcy

Inną kategorią jest wykonywanie pracy, inną zaś czas niewykonywania pracy (choć oba te elementy mieszczą się w pojęciu czasu pracy przy spełnieniu warunków określonych w art. 128). Ustawodawca nie wiąże przy tym czasu pracy z czasem realnego, efektywnego świadczenia pracy, lecz z czasem pozostawania w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy, dlatego na czas pracy składa się nie tylko czas rzeczywistej pracy, lecz także okresy jej nieświadczenia, w których pracownik pozostawał w dyspozycji pracodawcy. Oczywiście czasem pracy jest również czas, który pracownik musi poświęcić na przemieszczanie się po terenie zakładu pracy w celu wykonania kolejnych czynności pracowniczych wynikających z nałożonych na niego obowiązków. Przy czym przyjmuje się, że czas pracy biegnie od momentu, w którym pracownik rozpoczyna merytoryczne czynności niezbędne do wykonania pracy.

Odpowiadając na pytania:

  1. pracownik może być zatrudniony na kilka umów o pracę u różnych pracodawców,

  2. pracownik może wykonywać pracę w w innym miejscu niż siedziba pracodawcy,

  3. każda z umów jest rozliczana w zakresie czasu pracy odrębnie u każdego pracodawcy,

  4. jeśli ustalono w umowie o pracę warunki – ilość godzin w siedzibie pracodawcy – zmiana umowy wymaga wypowiedzenia zmieniającego lub aneksu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »