Brak podpisania umowy po okresie próbnym

• Autor: Marta Handzlik

Kilka miesięcy temu podjąłem pracę w nowym zakładzie (zakład liczy około 25 osób). Dostałem umowę na okres próbny 3-miesięczny. Po jego zakończeniu pracuję nadal w tym zakładzie na prośbę pracodawcy, ale do tej pory nie mam jeszcze żadnej umowy. Jest pewien zastój w zamówieniach produkcyjnych i podejrzewam, że pracodawca nie wie jeszcze, co ze mną zrobić. Boję się, że nagle powie, że nie pracuję już u niego, bo go nie stać na wypłaty. Nadmienię jeszcze, że w trakcie tej pracy skończyłem 62 lata. Czy mimo skończenia okresu próbnego przysługuje mi ochrona przedemerytalna i nie można mnie zwolnić? A jeśli ta ochrona mi nie przysługuje, to czy mam inne możliwości obrony przed zwolnieniem, np. brak nowej umowy, mimo że przychodzę do pracy i podpisuję listę? 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Brak podpisania umowy po okresie próbnym

Brak podpisania umowy a stosunek pracy

Brak umowy na piśmie nie oznacza, że stosunek pracy nie został zawarty. Zgodnie z art. 29 ustawy Kodeks pracy „umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:

1) rodzaj pracy,

2) miejsce wykonywania pracy,

3) wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia,

4) wymiar czasu pracy,

5) termin rozpoczęcia pracy”.

Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

Zobacz też: Nie przedłużenie umowy o pracę przez pracownika

Potwierdzenie na piśmie stosunku pracy

Z uwagi na to, że umowa o pracę nie została zawarta na piśmie, może Pan zwrócić się do pracodawcy o potwierdzenie przez niego na piśmie wzajemnych ustaleń co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

W orzecznictwie sądowym wskazuje się, że w przypadku umów o pracę forma pisemna nie ma charakteru formy pod rygorem nieważności. Kodeks pracy, mimo wprowadzenia wymagania zachowania formy pisemnej, dopuszcza również możliwość nawiązania stosunku pracy w inny sposób (np. przez dopuszczenie do pracy). Umowa o pracę zawarta w innej formie niż forma pisemna nie jest zatem nieważna i jest prawnie skuteczna.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Brak podpisania umowy a jej zawarcie przez dopuszczenie do pracy

W Pana przypadku należy więc przyjąć, iż mamy do czynienia właśnie z niedochowaniem pisemnej formy umowy o pracę, choć doszło do zawarcia umowy poprzez dopuszczenie Pana do wykonywania zadań.

Problematyczne może okazać się jedynie ustalenie rodzaju zawartej w sposób dorozumiany umowy o pracę, co wymagałoby dokonania przez obie strony szczegółowej analizy i następnie oceny zachowań obu stron pod kątem przyświecającego każdej z nich zamiaru (należałoby ustalić, czy obie strony były świadome, że ten dorozumiany stosunek pracy jest ograniczony w czasie, czy tez miała to być w zamierzeniu umowa na czas nieokreślony). 

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 4 listopada 2009 r. w przypadku kiedy doszło do zawarcia umowy po rozwiązaniu się umowy na okres próbny, należałoby z reguły przyjąć (wobec braku innych zastrzeżeń stron), że doszło do nawiązania umowy na czas nieokreślony.

Zgodnie z art. 39 Kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

Skoro więc pracodawca dopuścił Pana do pracy, nie może teraz wręczyć Panu wypowiedzenia. Należy tylko ustalić, jaka umowa została dorozumianie zawarta.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »