Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana pracy w czasie ciąży

Marta Handzlik • Opublikowane: 2014-05-15

Jestem w ósmym tygodniu ciąży. Chciałabym zmienić pracę; dostałam propozycję zatrudnienia na lepszych warunkach niż dotychczas (zgodną z moim doświadczeniem i kwalifikacjami). Istnieje obawa, że wkrótce po podpisaniu nowej umowy o pracę będę musiała iść na zwolnienie lekarskie. Czy ZUS może zakwestionować taką umowę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie, uprzejmie informuję, że nie ma żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o zatrudnienie i zmianę pracy w czasie ciąży. Takie przepisy naruszałyby zasadę swobody zatrudnienia, sugerowałyby dyskryminację. Z tego powodu nikt nie może kwestionować woli kobiety, która w czasie ciąży chce zmienić pracę, ani woli pracodawcy, który ma życzenie zatrudnić taką kobietę.

Oczywiście takie zatrudnienie musi być faktyczne. Zakład Ubezpieczeń Społecznych może bowiem zakwestionować umowę, która ma na celu obejście prawa (wyłudzenie zasiłku chorobowego i macierzyńskiego). Dlatego ZUS ma pełne prawo dokonać kontroli takiego zatrudnienia. Kontrola obejmuje sprawdzenie zasadności zatrudnienia, istnienia danego stanowiska pracy, kwalifikacji pracownika. Zdarzały się przypadki, gdy ZUS stwierdzał, że osoba zatrudniona nie ma wymaganych kwalifikacji na dane stanowisko. ZUS może także oprzeć swoją ocenę na braku miejsca do pracy – na przykład osoba zatrudniona na danym stanowisku nie ma własnego biurka, komputera. Jeśli ZUS uzna, że zatrudnienie było fikcyjne, to zażąda od pracownicy zwrotu wypłaconych świadczeń, pracodawca zaś będzie odpowiadał za składanie fałszywych oświadczeń.

Jeśli zatem faktycznie chce Pani zmienić pracę w trakcie ciąży i ma Pani ku temu warunki, to oczywiście może Pani to zrobić.

Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy, pod jego kierownictwem i za wynagrodzeniem. Te trzy wymienione cechy decydują o istnieniu stosunku pracy. Jedna strona deklaruje zatem wolę świadczenia pracy, natomiast druga – stworzenie stanowiska pracy i zapewnienie świadczenia pracy za wynagrodzeniem.

Oczywiście, nie zawsze, kiedy istnieją podejrzenia co do realności stosunku pracy, umowa o pracę jest uznawana przez ZUS za nieważną. ZUS podważa istnienie stosunku pracy, jeśli ustali, że mimo zawarcia formalnej umowy o pracę nie nastąpiło nawiązanie stosunku pracy, ponieważ praca nie była świadczona lub nie były realizowane inne elementy stosunku pracy.

ZUS może podważyć umowę o pracę na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest wykazanie, że umowa miała charakter pozorny. Drugi – to wykazanie, że umowa została zawarta w celu obejścia prawa lub jest ona niezgodna z zasadami współżycia społecznego. Każde z tych ustaleń prowadzi do stwierdzenia nieważności umowy.

Wobec powyższego uważam, ze nie powinna się Pani obawiać zmiany pracy w ciąży. Owszem, ZUS ma prawo do przeprowadzenia kontroli, jednakże jeśli umowa nie jest tylko umową pozorną, nie będzie podstaw, aby zakwestionować Pani uprawnienia do świadczeń z ubezpieczenia społecznego, a także sam fakt zawarcia umowy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Uprawnienia inspektora BHP podczas kontroli budowy

Pracuję na dużej budowie, na której jest czterech kierowników budowy odpowiedzialnych za realizację ośmiu budynków mieszkalnych. Inspektor BHP z ramienia...

 

Wypłata dodatków za nadgodziny

W ciągu ostatniego półrocza PIP przeprowadziła w firmie, w której pracuję, dwie kontrole czasu pracy pracowników i jego rozliczenia. Wykazały one...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »