Złożenie wniosku o urlop dla poratowania zdrowia na zwolnieniu lekarskim

• Autor: Marta Handzlik

Jestem nauczycielem. Mam chory kręgosłup. Czy będąc na zwolnieniu lekarskim do połowy stycznia 2018 r.* mogę złożyć wniosek już 3 stycznia o urlop na podratowanie zdrowia? Czy jednak powinienem być zdolny do pracy i pracować, aby móc przedłożyć taki wniosek dyrektorowi?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Złożenie wniosku o urlop dla poratowania zdrowia na zwolnieniu lekarskim

Warunki przejścia na urlop dla poratowania zdrowia

Nie musi Pan. Przepisy prawa oświatowego nie nakazują, aby na urlop dla poratowania zdrowia przechodzić dopiero po zakończonym zwolnieniu lekarskim i uzyskaniu zdolności do pracy. Wystarczy, że spełni Pan warunki i będzie Pan mógł skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia.

Zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) – nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w przedszkolu, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku.

Do okresu siedmioletniej pracy w przedszkolu, o którym mowa wyżej, wlicza się okresy czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby oraz urlopu innego niż wypoczynkowy, trwające łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy. W przypadku okresu niezdolności do pracy i urlopu trwających dłużej niż 6 miesięcy wymagany okres pracy przedłuża się o ten okres.

Okres siedmioletniej pracy w przedszkolu, uzasadniający prawo do urlopu, powinien przypadać bezpośrednio przed datą rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia. Wymóg siedmioletniego okresu pracy w przedszkolu dotyczy udzielenia pierwszego urlopu dla poratowania zdrowia.

Warto podkreślić, że jeśli ustawa o finansowaniu zadań oświatowych zostanie podpisana, to od 1 stycznia 2018 r. nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu nieprzerwanie co najmniej 7 lat w szkole w wymiarze nie niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia:

1. w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia

a) choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub

b) choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy odgrywają istotną rolę, lub

2. na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową

– w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku.

Jeśli ta ustawa wejdzie w życie, zanim złoży Pan wniosek, to urlop będzie mógł być udzielony jedynie w określonych prawem przypadkach (o których mowa wyżej), a nie w każdym, który lekarz prowadzący uzna za konieczny. Warto mieć to na uwadze. Niestety uzasadnienie do ustawy nie wskazuje, jakie choroby będą uzasadniały udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia. Jeśli będzie Pan w stanie wykazać, że choroba kręgosłupa wynika z czynników pracy (albo sposobu jej wykonywania), będzie to podstawa do udzielenia takiego urlopu.

Zgodnie z nowymi przepisami Pan wnioskuje o urlop. Dyrektor szkoły na pisemny wniosek nauczyciela o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia wydaje skierowanie na badanie lekarskie przeprowadzane przez uprawnionego lekarza.

* Opis sprawy z grudnia 2017 r.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »