Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn zdrowotnych

Dorota Kriger • Opublikowane: 2012-11-26

Pracownik chce rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn zdrowotnych. Czy przy takim rozwiązaniu umowy o pracę pracownik powinien dostarczyć odpowiednie orzeczenie lekarskie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgadza się. Pracownik – zgodnie z art. 55 § 1 Kodeksu pracy (w skrócie K.p.) – ma prawo rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe.

Nie wystarczy więc samo oświadczenie woli pracownika, w którym wskaże on jako przyczynę rozwiązania umowy o pracę powody zdrowotne. Pracownik powinien przede wszystkim przedstawić pracodawcy orzeczenie lekarskie, wydane przez lekarza medycyny pracy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.), w którym lekarz wskazał niezdolność do pracy tego pracownika na dotychczasowym stanowisku i określił termin przeniesienia pracownika do innej pracy.

Jeżeli wbrew treści wydanego orzeczenia lekarskiego pracodawca nie przeniesie pracownika – pracownik będzie miał prawo rozwiązać umowę bez zastosowania okresu wypowiedzenia w trybie art. 55 § 1 K.p. Przyczyną przyjęcia takiego trybu rozwiązania umowy o pracę są bowiem nie problemy zdrowotne pracownika, ale niewywiązanie się pracodawcy z obowiązku przeniesienia pracownika do pracy odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe.

 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki