Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn zdrowotnych

• Autor: Dorota Kriger

Pracownik chce rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn zdrowotnych. Czy przy takim rozwiązaniu umowy o pracę pracownik powinien dostarczyć odpowiednie orzeczenie lekarskie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn zdrowotnych

Czy pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn zdrowotnych?

Zgadza się. Pracownik – zgodnie z art. 55 § 1 Kodeksu pracy (w skrócie K.p.) – ma prawo rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe.

Nie wystarczy więc samo oświadczenie woli pracownika, w którym wskaże on jako przyczynę rozwiązania umowy o pracę powody zdrowotne. Pracownik powinien przede wszystkim przedstawić pracodawcy orzeczenie lekarskie, wydane przez lekarza medycyny pracy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.), w którym lekarz wskazał niezdolność do pracy tego pracownika na dotychczasowym stanowisku i określił termin przeniesienia pracownika do innej pracy.

Jeżeli wbrew treści wydanego orzeczenia lekarskiego pracodawca nie przeniesie pracownika – pracownik będzie miał prawo rozwiązać umowę bez zastosowania okresu wypowiedzenia w trybie art. 55 § 1 K.p. Przyczyną przyjęcia takiego trybu rozwiązania umowy o pracę są bowiem nie problemy zdrowotne pracownika, ale niewywiązanie się pracodawcy z obowiązku przeniesienia pracownika do pracy odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe.

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »