Urodzenie kolejnego dziecka w trakcie urlopu wychowawczego

• Autor: Marta Handzlik

Jestem zatrudniona na umowę na czas nieokreślony. Przebywam obecnie na urlopie wychowawczym i w trakcie tego urlopu urodzę drugie dziecko. Co mogę zrobić po urodzeniu dziecka? Czy należy mi się urlop macierzyński? Co z zasiłkiem macierzyńskim?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Urlop wychowawczy w przypadku urodzenia kolejnego dziecka

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że w przypadku urodzenia kolejnego dziecka w trakcie urlopu wychowawczego urlop wychowawczy trwa nadal. Nie zostaje on ani przerwany, ani też zawieszony.

W takiej sytuacji urlop macierzyński wprawdzie nie przysługuje, ale przysługuje zasiłek macierzyński za okres odpowiadający części urlopu macierzyńskiego, która przypada po porodzie, czyli krótszy o 2 tygodnie. Rozróżnić tu należy dwie sytuacje. Jeżeli pracownica urodzi kolejne dziecko w trakcie urlopu wychowawczego i pełny wymiar urlopu macierzyńskiego mieści się w ramach urlopu wychowawczego to wówczas zasiłek macierzyński ulega skróceniu o 2 tygodnie.

Jeśli między urodzeniem dziecka a końcem urlopu wychowawczego przypada więcej lub dokładnie tyle tygodni, ile obejmuje podstawowy urlop macierzyński, dodatkowy urlop macierzyński oraz urlop rodzicielski w wymiarze przysługującym zgodnie z Kodeksem pracy – czyli 52 tygodnie – pracownica ma prawo do zasiłku macierzyńskiego przez okres odpowiadający długością okresowi: podstawowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego. Wówczas urlop macierzyński skraca się o 2 tygodnie.

Jeśli natomiast urlop wychowawczy byłby krótszy od okresu urlopów: macierzyńskiego, dodatkowego macierzyńskiego i rodzicielskiego, wówczas przez czas do końca urlopu wychowawczego otrzymuje Pani zasiłek macierzyński, a następnie korzysta Pani z pozostałej części urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.

Zobacz też: Urlop wychowawczy na drugie dziecko

Wypłata zasiłku macierzyńskiego

Pracownica może wnioskować o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego. Od daty złożenia tego wniosku będzie zależała wysokość zasiłku macierzyńskiego, a mianowicie jeśli wniosek o udzielenie:

– wszystkich urlopów zostanie złożony w ciągu 14 dni od dnia porodu, to wyniesie on 80% podstawy wymiaru za okres odpowiadający wszystkim urlopom związanym z rodzicielstwem,

– urlopu dodatkowego i rodzicielskiego zostanie złożony po upływie 14 dni od dnia porodu, to wyniesie on 100% podstawy wymiaru za okres odpowiadający „podstawowemu” i dodatkowemu okresowi urlopu macierzyńskiego oraz 60% podstawy wymiaru za okres urlopu rodzicielskiego.

Jeżeli bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do zasiłku macierzyńskiego pracownica przez cały okres 12 miesięcy poprzedzających, z których jest ustalana podstawa wymiaru zasiłku, korzystała z urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego lub odbywała czynną służbę wojskową i w związku z tym w tym okresie nie otrzymywała wynagrodzenia, płatnik zasiłku ustala podstawę wymiaru zasiłku jak dla pracownika, który zachorował w pierwszym dniu zatrudnienia.

Jeśli ma ona prawo do wynagrodzenia w stałej wysokości to podstawą wymiaru zasiłku macierzyńskiego pracownicy jest wynagrodzenie określone w umowie o pracę lub w innym akcie, na podstawie którego powstał stosunek pracy.

 

 

Opis sprawy z 2012 r. Uwaga! Zmiana stanu prawnego – 2013 r.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »