Leczenie po wypadku w pracy

• Autor: Dorota Kriger

Mąż w grudniu miał wypadek w pracy, otrzymał protokół powypadkowy stwierdzający wypadek przy pracy ze względu na winę pracodawcy (nieuwzględnioną w protokole), sprawa zgłoszona do PIP. Kontrola potwierdziła nieprawidłowości, m.in. brak wymaganych szkoleń bhp. Obecnie jest złożony pozew o sprostowanie protokołu, mąż nadal przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym po wykorzystaniu chorobowego. Czy możemy wnioskować o wypłatę odszkodowania na poczet kosztów leczenia?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 167 z 2009 r., poz. 1322 z późn. zm.) „ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie, które jest wypłacane przez ZUS”.

Stały uszczerbek na zdrowiu to takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy, zaś długotrwały uszczerbek na zdrowiu to takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, mogące ulec poprawie (art. 11 ust. 2 i 3 ustawy).

Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy „oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz jego związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową dokonuje się po zakończeniu leczenia i rehabilitacji”. Powyższe oznacza, że ZUS dopiero po zakończeniu leczenia i rehabilitacji może ustalić, jakiego stopnia uszczerbku na zdrowiu doznał ubezpieczony oraz jaki jest związek tego uszczerbku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Wniosek o odszkodowanie można więc złożyć dopiero, gdy lekarz prowadzący uzna leczenie za zakończone.

Niestety, przed zakończeniem leczenia nie można też wystąpić bezpośrednio do pracodawcy o odszkodowanie uzupełniające, gdyż w pierwszej kolejności ubezpieczony musi zakończyć postępowanie o odszkodowanie na mocy przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Dopiero po przyznaniu jednorazowego odszkodowania można będzie oszacować, czy jego wartość pokrywa wartość szkody, jakiej doznał pracownik (ubezpieczony). Jeśli okaże się, że wypłacone odszkodowanie jest niższe, niż wartość poniesionej szkody, pracownik może żądać od pracodawcy odszkodowania uzupełniającego, na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Wynika tak m.in. z wyroku Sądu Najwyższego z 29 lipca 1998 r. (II UKN 155/99), w którym SN orzekł, iż „cywilnoprawna odpowiedzialność pracodawcy za skutki wypadku przy pracy ma charakter uzupełniający i pracownik nie może dochodzić odszkodowania i renty na podstawie art. 444 KC przed rozpoznaniem jego roszczeń o świadczenia przysługujące na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych”.

W Państwa przypadku roszczenie o wypłatę odszkodowania uzupełniającego będzie zasadne, gdy zostanie sprostowany protokół powypadkowy (stwierdzający winę pracodawcy) oraz lekarz prowadzący zakończy leczenie i zostanie przyznane jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »