Kategoria: Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Leczenie po wypadku w pracy

Dorota Kriger • Opublikowane: 2012-07-06

Mąż w grudniu miał wypadek w pracy, otrzymał protokół powypadkowy stwierdzający wypadek przy pracy ze względu na winę pracodawcy (nieuwzględnioną w protokole), sprawa zgłoszona do PIP. Kontrola potwierdziła nieprawidłowości, m.in. brak wymaganych szkoleń bhp. Obecnie jest złożony pozew o sprostowanie protokołu, mąż nadal przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym po wykorzystaniu chorobowego. Czy możemy wnioskować o wypłatę odszkodowania na poczet kosztów leczenia?

»Wybrane opinie klientów

Fakt,że aby uzyskać poradę,nie muszę szukać żadnej kancelarii,umawiać terminów i jechać na spotkanie. Pani Mecenas Marta Handzlik - Rosuł odpowiedziała wyczerpująco na moje pytania ( w tym również na pytania dodatkowe), podając na poparcie swoich wypowiedzi odpowiednie przepisy z Karty Nauczyciela. Dowiedziałam się jak rozwiązać mój problem,jakie mam prawa i obowiązki,a wszystko za dosyć przystępną cenę. W dodatku czas oczekiwania na porady był bardzo krótki,a to ważne,bo zależało mi na czasie
Agnieszka, 47 lat, nauczyciel
Pani prawnik bardzo rzeczowo opisała mozliwości i zagrożenia. Podała na co będzie zwracał uwagę sąd.Odpowiadała na pytania dodatkowe, które zawsze powstaja w głowie laika w sprawach prawnych. Dzieki tej odpowiedzi uważam, że jeśli wspóllokatorka nie zechce się dalej porozumieć, to wystąpię na drogę sądową.
Krzysiek
Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka
Szybka odpowiedź i przede wszystkim anonimowość i lepiej się pisze niż rozmawia bo można wszystko przemyśleć i człowiek nie wstydzi się wszystkiego przekazać bo co sobie prawnik pomyśli gdyby się siedziało face to face.
Krzysztof, 39 lat
Wygodny szybki dostęp do zagadnień prawa. Jasne i klarowne odpowiedzi .
Agnieszka

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 167 z 2009 r., poz. 1322 z późn. zm.) „ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie, które jest wypłacane przez ZUS”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Stały uszczerbek na zdrowiu to takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy, zaś długotrwały uszczerbek na zdrowiu to takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, mogące ulec poprawie (art. 11 ust. 2 i 3 ustawy).

Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy „oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz jego związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową dokonuje się po zakończeniu leczenia i rehabilitacji”. Powyższe oznacza, że ZUS dopiero po zakończeniu leczenia i rehabilitacji może ustalić, jakiego stopnia uszczerbku na zdrowiu doznał ubezpieczony oraz jaki jest związek tego uszczerbku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Wniosek o odszkodowanie można więc złożyć dopiero, gdy lekarz prowadzący uzna leczenie za zakończone.

Niestety, przed zakończeniem leczenia nie można też wystąpić bezpośrednio do pracodawcy o odszkodowanie uzupełniające, gdyż w pierwszej kolejności ubezpieczony musi zakończyć postępowanie o odszkodowanie na mocy przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Dopiero po przyznaniu jednorazowego odszkodowania można będzie oszacować, czy jego wartość pokrywa wartość szkody, jakiej doznał pracownik (ubezpieczony). Jeśli okaże się, że wypłacone odszkodowanie jest niższe, niż wartość poniesionej szkody, pracownik może żądać od pracodawcy odszkodowania uzupełniającego, na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Wynika tak m.in. z wyroku Sądu Najwyższego z 29 lipca 1998 r. (II UKN 155/99), w którym SN orzekł, iż „cywilnoprawna odpowiedzialność pracodawcy za skutki wypadku przy pracy ma charakter uzupełniający i pracownik nie może dochodzić odszkodowania i renty na podstawie art. 444 KC przed rozpoznaniem jego roszczeń o świadczenia przysługujące na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych”.

W Państwa przypadku roszczenie o wypłatę odszkodowania uzupełniającego będzie zasadne, gdy zostanie sprostowany protokół powypadkowy (stwierdzający winę pracodawcy) oraz lekarz prowadzący zakończy leczenie i zostanie przyznane jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »