Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wniosek o urlop wypoczynkowy a zwolnienie lekarskie

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-01-08

Miesiąc temu złożyłem wniosek o urlop wypoczynkowy od dnia 12 stycznia do 25 stycznia, który to pracodawca zatwierdził. Jednak od 4 stycznia do 11 stycznia przebywam na zwolnieniu lekarskim, które dalej nie będzie przedłużane. Czy mogę od 12 stycznia rozpocząć urlop wypoczynkowy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Urlopy wypoczynkowe, zgodnie z art. 163 Kodeksu pracy co do zasady udzielane są zgodnie z planem urlopów.

Pracownik powinien w sposób przyjęty u danego pracodawcy złożyć wniosek o udzielenie urlopu – lecz pracodawca nie jest tym wnioskiem związany, bowiem ustala plan urlopów w zasadzie samodzielnie, czasem w porozumieniu z pracownikami. Powinien on bowiem w miarę możliwości brać pod uwagę wnioski pracowników z jednej strony i potrzeby zakładu pracy z drugiej.

W planie urlopów nie uwzględnia się urlopu w wysokości 4 dni w roku kalendarzowym, udzielanego na żądanie pracownika – art. 1672 Kodeksu pracy. Nakazuje on udzielić pracownikowi urlopu w terminie przez niego wskazanym, z pominięciem planu urlopów, co ma zapewnić pracownikowi możliwość skorzystania z urlopu w przypadkach nagłych, ale tylko w zakresie do 4 dni w roku.

Zasadniczo urlop wypoczynkowy może być na wniosek pracownika udzielony w częściach, przy czym co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Tylko urlop na żądanie w wymiarze 4 dni będzie przysługiwał pracownikowi nawet, jeśli wskutek jego wykorzystania pozostała część urlopu wypoczynkowego pracownika nie będzie mogła trwać jednorazowo 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Pracownik może wykorzystać normalny urlop w zaproponowanym przez siebie terminie dopiero wtedy, gdy termin ten został zaakceptowany przez pracodawcę w drodze ustalenia planu urlopów lub na podstawie zawartego między nimi porozumienia – np. zaakceptowania i podpisania wniosku.

Samo złożenie wniosku nie upoważnia pracownika do wykorzystania urlopu. Jego nieobecność w pracy w takim przypadku może być uznana za naruszenie obowiązków pracowniczych i może być podstawą wypowiedzenia umowy o pracę (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 grudnia 1980 r., I PRN 136/80, LexPolonica oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 1998 r., I PKN 99/98, OSNAPiUS 1999 r., nr 10, poz. 331).

Jeśli wniosek urlopowy został zaakceptowany przez pracodawcę w sposób u niego przyjęty, zwolnienie lekarskie poprzedzające urlop w niczym nie przeszkadza. Nie musi Pan dokonywać żadnych innych czynności, po ustaniu zasiłku chorobowego zaczyna Pan urlop zgodnie z planem urlopów.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Rachunki za wczasy pod gruszą

Czy pracodawca ma prawo żądać rachunków za wczasy pod gruszą? Zaznaczam, że nie są to to świadczenia urlopowe, lecz wczasy pod gruszą z pieniędzy socjalnych.

 

Czy weekend wlicza się do urlopu?

Czy weekend wlicza się do urlopu?

Czy w urlop wlicza się sobota i niedziela, czy nie? Mój mąż dostaje 3 tygodnie urlopu, włącznie z weekendem, po 10 latach pracy.

Prawo nauczyciela do urlopu uzupełniającego

Jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony w szkole podstawowej jako nauczyciel dyplomowany. Od 19 sierpnia 2015 r. przebywałam na...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »