Wniosek o urlop wypoczynkowy a zwolnienie lekarskie

Miesiąc temu złożyłem wniosek o urlop wypoczynkowy od dnia 12 stycznia do 25 stycznia, który to pracodawca zatwierdził. Jednak od 4 stycznia do 11 stycznia przebywam na zwolnieniu lekarskim, które dalej nie będzie przedłużane. Czy mogę od 12 stycznia rozpocząć urlop wypoczynkowy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Wniosek o urlop wypoczynkowy a zwolnienie lekarskie

Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych pracownikom

Urlopy wypoczynkowe, zgodnie z art. 163 Kodeksu pracy co do zasady udzielane są zgodnie z planem urlopów.

Pracownik powinien w sposób przyjęty u danego pracodawcy złożyć wniosek o udzielenie urlopu – lecz pracodawca nie jest tym wnioskiem związany, bowiem ustala plan urlopów w zasadzie samodzielnie, czasem w porozumieniu z pracownikami. Powinien on bowiem w miarę możliwości brać pod uwagę wnioski pracowników z jednej strony i potrzeby zakładu pracy z drugiej.

W planie urlopów nie uwzględnia się urlopu w wysokości 4 dni w roku kalendarzowym, udzielanego na żądanie pracownika – art. 1672 Kodeksu pracy. Nakazuje on udzielić pracownikowi urlopu w terminie przez niego wskazanym, z pominięciem planu urlopów, co ma zapewnić pracownikowi możliwość skorzystania z urlopu w przypadkach nagłych, ale tylko w zakresie do 4 dni w roku.

Zasadniczo urlop wypoczynkowy może być na wniosek pracownika udzielony w częściach, przy czym co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Urlop na żądanie

Tylko urlop na żądanie w wymiarze 4 dni będzie przysługiwał pracownikowi nawet, jeśli wskutek jego wykorzystania pozostała część urlopu wypoczynkowego pracownika nie będzie mogła trwać jednorazowo 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Pracownik może wykorzystać normalny urlop w zaproponowanym przez siebie terminie dopiero wtedy, gdy termin ten został zaakceptowany przez pracodawcę w drodze ustalenia planu urlopów lub na podstawie zawartego między nimi porozumienia – np. zaakceptowania i podpisania wniosku.

Czy samo złożenie przez pracownika wniosku o urlop upoważnia go do jego wykorzystania?

Samo złożenie wniosku nie upoważnia pracownika do wykorzystania urlopu. Jego nieobecność w pracy w takim przypadku może być uznana za naruszenie obowiązków pracowniczych i może być podstawą wypowiedzenia umowy o pracę (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 grudnia 1980 r., I PRN 136/80, LexPolonica oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 1998 r., I PKN 99/98, OSNAPiUS 1999 r., nr 10, poz. 331).

Jeśli wniosek urlopowy został zaakceptowany przez pracodawcę w sposób u niego przyjęty, zwolnienie lekarskie poprzedzające urlop w niczym nie przeszkadza. Nie musi Pan dokonywać żadnych innych czynności, po ustaniu zasiłku chorobowego zaczyna Pan urlop zgodnie z planem urlopów.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »