Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dodatek funkcyjny – komu przysługuje taki dodatek?

Dorota Kriger • Opublikowane: 2010-05-14

Kiedy należy się dodatek funkcyjny? Chodzi o pracownika zatrudnionego na stanowisku referenta ds. administracyjno-gospodarczych (któremu podlegają 3 sprzątaczki, 3 dozorców i kierowca) i jednocześnie pełniącego funkcję nieetatowego inspektora ochrony przeciwpożarowej.
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dodatek funkcyjny to fakultatywny lub obowiązkowy składnik wynagrodzenia, związany z wykonywaniem przez pracownika funkcji kierowniczej. Dodatek ten staje się obowiązkowy wtedy, kiedy podstawą jego wypłacenia jest prawo pracy – w tym przypadku nie przepisy Kodeksu pracy, ale postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy (np. regulamin wynagradzania – art. 772 § 2 K.p.), które decydują o przyznaniu tego dodatku i o jego wysokości. Jeśli w dokumentach tych nie zostało określone, w jakich przypadkach pracodawca będzie zobowiązany wypłacać dodatek funkcyjny, pracodawca nie musi, ale może indywidualnie przyznać taki dodatek, np. określając warunki jego wypłaty i wysokość w treści umowy o pracy.

Jak już wyżej wspomniano, dodatek ten przysługuje osobom pełniącym funkcje kierownicze i ma na celu rekompensatę za trudności realizowanych przez nich i ich zespół zadań oraz za większą odpowiedzialność (praca na stanowisku kierowniczym to zwiększony nakład pracy, szerszy zakres odpowiedzialności za działania własne i kierowanego zespołu oraz większe utrudnienia pracy, za które pracownik powinien otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie).

Prawo do dodatku funkcyjnego w przypadku pracownika wymienionego w pytaniu powinno wynikać z zakresu realizowanych przez niego prac, czyli z kierowania zespołem pracowników oraz sprawowania nad nimi nadzoru, i powinno być określone w obowiązujących przepisach zakładowych lub w umowie o pracę.

Co istotne, nie musi bezpośrednio z nazwy stanowiska wynikać, że jest to stanowisko kierownicze – wystarczy, że w strukturze organizacyjnej zakładu pracy będzie widoczna zależność między danym stanowiskiem a podlegającymi mu jednostkami/komórkami.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Podstawa wynagrodzenia chorobowego a wysokość „trzynastki”

Czy ustalając podstawę wynagrodzenia chorobowego, należy uzupełnić wypłaconą trzynastkę? W 2010 r. pracownik powinien przepracować 253 dni, przepracował 240...

 

Wypłata wynagrodzeń na konto

Zakład pracy zmienił formę wypłaty wynagrodzenia, które odtąd będzie przelewane na konto pracownika. Nie potrzebujemy podpisów na liście płac, ale dowodem...

 

Czy premia uznaniowa może stanowić stały składnik wynagrodzenia?

Kilka lat temu otrzymałem aneks do umowy o pracę zmieniający mi wynagrodzenie zasadnicze na proporcje: 80% wynagrodzenia zasadniczego oraz 20% premii uznaniowej:...

 

Obniżenie pensji z powodu przerwy w zwolnieniu lekarskim w czasie ciąży

Pracuję jako nauczyciel, mam umowę na czas nieokreślony. Jestem w ciąży, obecnie podczas drugiego zwolnienia lekarskiego – po poprzednim wróciłam...

 

Czy premia wchodzi do podstawy urlopowej i zasiłkowej?

Zaproponowano mi umowę o pracę, gdzie wynagrodzenie to niska podstawa + premia uzależniona od wyników. Premia jest wypłacana co miesiąc, w inny...

 

Pracodawca nie wypłacił wynagrodzenia i ogłosił upadłość

Byłem zatrudniony na umowę o pracę na czas określony do 31 lipca. Pracodawca nie wypłacił mi wynagrodzenia za czerwiec i lipiec, a początkiem...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »