Dodatek funkcyjny ? komu przysługuje taki dodatek?

• Autor: Dorota Kriger

Kiedy należy się dodatek funkcyjny? Chodzi o pracownika zatrudnionego na stanowisku referenta ds. administracyjno-gospodarczych (któremu podlegają 3 sprzątaczki, 3 dozorców i kierowca) i jednocześnie pełniącego funkcję nieetatowego inspektora ochrony przeciwpożarowej.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Dodatek funkcyjny to fakultatywny lub obowiązkowy składnik wynagrodzenia, związany z wykonywaniem przez pracownika funkcji kierowniczej. Dodatek ten staje się obowiązkowy wtedy, kiedy podstawą jego wypłacenia jest prawo pracy – w tym przypadku nie przepisy Kodeksu pracy, ale postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy (np. regulamin wynagradzania – art. 772 § 2 K.p.), które decydują o przyznaniu tego dodatku i o jego wysokości. Jeśli w dokumentach tych nie zostało określone, w jakich przypadkach pracodawca będzie zobowiązany wypłacać dodatek funkcyjny, pracodawca nie musi, ale może indywidualnie przyznać taki dodatek, np. określając warunki jego wypłaty i wysokość w treści umowy o pracy.

Jak już wyżej wspomniano, dodatek ten przysługuje osobom pełniącym funkcje kierownicze i ma na celu rekompensatę za trudności realizowanych przez nich i ich zespół zadań oraz za większą odpowiedzialność (praca na stanowisku kierowniczym to zwiększony nakład pracy, szerszy zakres odpowiedzialności za działania własne i kierowanego zespołu oraz większe utrudnienia pracy, za które pracownik powinien otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie).

Prawo do dodatku funkcyjnego w przypadku pracownika wymienionego w pytaniu powinno wynikać z zakresu realizowanych przez niego prac, czyli z kierowania zespołem pracowników oraz sprawowania nad nimi nadzoru, i powinno być określone w obowiązujących przepisach zakładowych lub w umowie o pracę.

Co istotne, nie musi bezpośrednio z nazwy stanowiska wynikać, że jest to stanowisko kierownicze – wystarczy, że w strukturze organizacyjnej zakładu pracy będzie widoczna zależność między danym stanowiskiem a podlegającymi mu jednostkami/komórkami.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »