Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana godzin pracy a zgoda pracownika

Dorota Kriger • Opublikowane: 2009-09-07

Czy pracodawca może zmienić mi system dwuzmianowy (6-14 i 14-22) na jedną zmianę (10-18) bez pytania mnie o zgodę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Zmiana godzin pracy a zgoda pracownika

Zmiana w rozkładzie czasu pracy 

Zgodnie z Kodeksem pracy systemy i rozkłady czasu pracy powinny być ustalone w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy lub w obwieszczeniu. Tak wynika z art. 150 § 1 K.p.: „Systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy, z zastrzeżeniem § 2 i 3 oraz art. 139 § 3 i 4”.

Kiedy trzeba dokonać zmian w powyższych dokumentach, pracodawca powinien o tym poinformować pracowników. Zanim jednak wprowadzane zmiany zaczną obowiązywać, konieczne jest wypełnienie kilku formalności, takich jak uzyskanie zgody na zmiany i zawarcie ze stroną związkową protokołu dodatkowego do układu zbiorowego, a w przypadku regulaminu pracy czy obwieszczenia – ogłoszenie treści zmian na co najmniej 2 tygodnie przed ich wejściem w życie.

Poinformowanie pracowników o zmianie w rozkładzie godzin pracy

Poinformowanie pracowników następuje w sposób przyjęty w danym zakładzie pracy, np. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, opublikowanie w wewnętrznej sieci firmowej czy też wręczenie każdemu pracownikowi pisemnych kopii nowych postanowień regulaminu.

Dość często zdarza się jednak, że informacje na temat systemów i rozkładów czasu pracy umieszczane są także w treści umowy o pracę. W takim przypadku zmiana obowiązującego systemu może być wprowadzona albo w drodze porozumienia stron, albo w drodze wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy. Zgodnie bowiem z wyrokiem Sądu Najwyższego z 25 marca 1977 r. (I PRN 5/77, OSPiKA 78/12/218), gdyby system organizacji czasu pracy został wyraźnie zastrzeżony w umowie o pracę, wówczas zmiana zastrzeżonego w tej umowie systemu pracy wymagałaby wypowiedzenia warunków pracy i płacy albo porozumienia stron co do takiej zmiany.

Nie wystarczy więc tylko poinformować pracownika o zmianie, jeśli modyfikacji ulega jeden z elementów umowy. Pracownik na wprowadzane zmiany powinien wyrazić zgodę – dopiero wtedy będą one go obowiązywać.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »