Zmiana godzin pracy a zgoda pracownika

• Autor: Dorota Kriger

Czy pracodawca może zmienić mi system dwuzmianowy (6-14 i 14-22) na jedną zmianę (10-18) bez pytania mnie o zgodę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Zmiana godzin pracy a zgoda pracownika

Zmiana w rozkładzie czasu pracy 

Zgodnie z Kodeksem pracy systemy i rozkłady czasu pracy powinny być ustalone w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy lub w obwieszczeniu. Tak wynika z art. 150 § 1 K.p.: „Systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy, z zastrzeżeniem § 2 i 3 oraz art. 139 § 3 i 4”.

Kiedy trzeba dokonać zmian w powyższych dokumentach, pracodawca powinien o tym poinformować pracowników. Zanim jednak wprowadzane zmiany zaczną obowiązywać, konieczne jest wypełnienie kilku formalności, takich jak uzyskanie zgody na zmiany i zawarcie ze stroną związkową protokołu dodatkowego do układu zbiorowego, a w przypadku regulaminu pracy czy obwieszczenia – ogłoszenie treści zmian na co najmniej 2 tygodnie przed ich wejściem w życie.

Poinformowanie pracowników o zmianie w rozkładzie godzin pracy

Poinformowanie pracowników następuje w sposób przyjęty w danym zakładzie pracy, np. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, opublikowanie w wewnętrznej sieci firmowej czy też wręczenie każdemu pracownikowi pisemnych kopii nowych postanowień regulaminu.

Dość często zdarza się jednak, że informacje na temat systemów i rozkładów czasu pracy umieszczane są także w treści umowy o pracę. W takim przypadku zmiana obowiązującego systemu może być wprowadzona albo w drodze porozumienia stron, albo w drodze wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy. Zgodnie bowiem z wyrokiem Sądu Najwyższego z 25 marca 1977 r. (I PRN 5/77, OSPiKA 78/12/218), gdyby system organizacji czasu pracy został wyraźnie zastrzeżony w umowie o pracę, wówczas zmiana zastrzeżonego w tej umowie systemu pracy wymagałaby wypowiedzenia warunków pracy i płacy albo porozumienia stron co do takiej zmiany.

Nie wystarczy więc tylko poinformować pracownika o zmianie, jeśli modyfikacji ulega jeden z elementów umowy. Pracownik na wprowadzane zmiany powinien wyrazić zgodę – dopiero wtedy będą one go obowiązywać.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »