Praca w sobotę rodzica małego dziecka

• Autor: Katarzyna Nosal

Pracuję w zakładzie, w którym okres rozliczeniowy wynosi 12 miesięcy. Na początku roku wypełniłem wniosek o rezygnację z godzin nadliczbowych oraz godzin nocnych, ponieważ sprawuje opiekę nad dzieckiem, które nie ukończyło 4. roku życia. Mój przełożony chce zmusić mnie do pracy w trzy soboty (w moim zakładzie sobota jest zapisana jako dzień wolny), tłumacząc, że praca w sobotę nie jest dla mnie pracą w godzinach nadliczbowych, ponieważ za tę przepracowaną sobotę dostanę inny dzień wolny i w danym okresie rozliczeniowym mój wymiar czasu pracy będzie się zgadał z zakładanym czasem na ten okres. Dni wolne zostały wyznaczone przez pracodawcę bez porozumienia tego z pracownikiem. Z góry zostało założone, że za te przepracowane soboty pracodawca odda nam 3 ostatnie dni grudnia.

Czy w takim przypadku faktycznie praca w sobotę nie jest dla mnie nadgodzinami? Czy mogę odmówić takiej pracy w sobotę, skoro sprawuje opiekę nad dzieckiem, które nie ukończyło 4. roku życia?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Praca w sobotę rodzica małego dziecka

Okres rozliczeniowy a praca w sobotę

Niestety pracodawca ma rację. Zgodnie z Kodeksem pracy czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Jednak art. 129 § 2 Kodeksu pracy stanowi wyraźnie, że w każdym systemie czasu pracy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy, okres rozliczeniowy może być przedłużony, nie więcej jednak niż do 12 miesięcy, przy zachowaniu ogólnych zasad dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. W korelacji z tymi dwoma przepisami pozostaje art. 130 par. 1 Kodeksu pracy, zgodnie z którym Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, oblicza się:

  1. mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie
  2. dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.

Jeśli zatem w ciągu całych 12 miesięcy przepracował Pan w sumie tyle godzin, ile wynika z powyższych obliczeń, to nie ma mowy o nadgodzinach.

Zobacz też: Opieka na dziecko czy pracodawca może odmówić

Praca w godzinach nadliczbowych

Trzeba wyraźnie zauważyć, że Kodeks pracy przewiduje niejako dwa rodzaje pracy w godzinach nadliczbowych. Zgodnie z przepisami praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Pan nie pracuje ponad jedno ani drugie wskazanie. Sama praca w sobotę nie stanowi sama przez się pracy w godzinach nadliczbowych.

Co więcej, praca w sobotę nie jest uznawana za pracę w dzień wolny, w związku z którą mogą przysługiwać dodatkowe profity lub też uprawnienia. Za dni wolne od pracy art. 1519 Kodeksu pracy uznaje niedziele i święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy. I tylko w takich przypadkach możemy mówić o dniach wolnych. Oczywiście w kontekście określonych uprawnień. Ponieważ w przypadku dnia wolnego wynikającego z norm pracy mamy oczywiście co do zasady inny dzień wolny, tak by rzeczywiście norma czasu pracy została wypracowana.

Praca opiekuna małego dziecka

W związku z powyższym, w okolicznościach sprawy podanych przez Pana, nie przysługują panu jakieś szczególne uprawnienia związane z opieką nad dzieckiem poniżej 4. roku życia. Zgodnie bowiem z art. 178 „pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4. roku życia nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139, jak również delegować poza stałe miejsce pracy”.

Żadna z okoliczności podanych przez Pana nie uzasadnia zastosowania tego przepisu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Katarzyna Nosal

Radca prawny od 2005 roku, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Udziela porad z prawa cywilnego, pracy oraz rodzinnego, a także z zakresu procedury cywilnej i administracyjnej. Ma wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa administracyjnego i samorządowego. Ukończyła również aplikację sądową. Obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »