Emeryt rezygnuje z zatrudnienia, co z odprawą emerytalną i nagrodą jubileuszową?

Mam 70 lat, jestem emerytem pobierającym emeryturę i jednocześnie pracuję na umowę o pracę w obecnym zakładzie od 21 lat. Teraz za porozumieniem stron chcę odejść z pracy i będę pobierać tylko emeryturę. U nas na umowę o pracę jest zatrudnionych tylko dwóch pracowników. Czy należy mi się odprawa pracownicza w związku z odejściem z pracy i czy należy mi się nagroda jubileuszowa (nigdy nie dostałem przez 21 lat)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Emeryt rezygnuje z zatrudnienia, co z odprawą emerytalną i nagrodą jubileuszową?

Nabycie prawa do odprawy emerytalnej

Zasady nabywania prawa do odprawy emerytalnej oraz do nagrody jubileuszowej wynikają z przepisów Kodeksu pracy (K.p.) oraz przepisów szczególnych.

Przede wszystkim wskazuję, że zgodnie z art. 921 § 1 K.p. pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

Zaznaczam, że momentem, w którym pracownik może się domagać wypłaty odprawy, jest dzień, z jakim przechodzi na emeryturę lub rentę. Jednocześnie wypłatę tego świadczenia warunkuje fakt, że osoba zatrudniona rozwiązuje z pracodawcą stosunek pracy właśnie z uwagi na nabycie emerytury lub renty.

Warunek przejścia pracownika na emeryturę

Następnie wskazuję, że „Z art. 921 § 1 K.p. wynika, że użyte w nim sformułowanie »przejście na emeryturę« oznacza zamianę statusu pracownika lub pracownika-emeryta na status wyłącznie emeryta, w związku z czym przewidziana w tym przepisie odprawa emerytalna przysługuje pracownikowi, jeżeli rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło w związku z tak rozumianym przejściem pracownika na emeryturę, choćby ją wcześniej pobierał, chyba że już wcześniej skorzystał z uprawnienia do tej odprawy.” (wyrok SN z dnia 11 października 2007 r., sygn. akt III PK 40/07).

Nagroda jubileuszowa w strefie budżetowej i w prywatnej firmie

Przyznanie nagrody jubileuszowej również musi wynikać z obowiązujących przepisów. W przypadku pracowników jednostek sfery budżetowej zasady przyznawania takich nagród wynikają z odrębnych ustaw i rozporządzeń. Natomiast w prywatnych firmach nagrody jubileuszowe są przyznawane na podstawie przepisów zakładowego prawa pracy (układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania, odrębne zarządzenie). Zapis w umowie o pracę również może stanowić podstawę do wypłaty tego świadczenia. W przypadku sektora prywatnego ewentualne zasady przyznawania nagród jubileuszowych muszą wynikać z wewnętrznych regulacji pracodawcy.

Podsumowując:

  1. Jeżeli nie jest Pan zatrudniony w sektorze jednostek sfery budżetowej, wówczas przysługuje Panu odprawa emerytalna w wymiarze wskazanym w Kodeksie pracy, czyli w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.
  2. Jeżeli nie jest Pan zatrudniony w sektorze jednostek sfery budżetowej, wówczas kwestia przyznawania nagród jubileuszowych uzależniona jest od uregulowań wewnętrznych wprowadzonych przez pracodawcę.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »