Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwolnienie dyscyplinarne kobiety w ciąży

Dorota Kriger • Opublikowane: 2010-09-17

Otrzymałam wypowiedzenie umowy o pracę. Okazało się, że jestem w ciąży, więc to wypowiedzenie staje się, wiadomo, bezskuteczne. Czy mimo to pracodawca może się mnie jakoś pozbyć, np. dać jeszcze jedno wypowiedzenie, ale dyscyplinarne?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasadniczo przepisy Kodeksu pracy nie pozwalają pracodawcy na wypowiedzenie ani na rozwiązanie umowy o pracę w okresie ciąży pracownicy (art. 177 § 1 K.p.). Jednakże przepisy nie wyjaśniają sytuacji pracownicy, która w trakcie wypowiedzenia zachodzi w ciążę lub podczas okresu wypowiedzenia stwierdza fakt bycia w ciąży. Dlatego w celu wyjaśnienia takich przypadków warto posłużyć się wyrokami sądów. Zastosowanie będą miały tu dwa wyroki Sądu Najwyższego.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 2 czerwca 1995 r. (sygn. akt: I PRN 23/95) zakaz rozwiązywania umowy o pracę z pracownicą w okresie ciąży obowiązuje również w sytuacji, gdy zaszła ona w ciążę w okresie wypowiedzenia. Ponadto zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 15 stycznia 1988 r. (sygn. akt: I PRN 74/87) do ochrony przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę kobiety w okresie ciąży nie jest istotny termin wykazania powyższej okoliczności, lecz wyłącznie obiektywny stan rzeczy istniejący w chwili wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę.

Wypowiedzenie, które Pani otrzymała, nie może odnieść skutku prawnego w postaci rozwiązania umowy o pracę ze względu na Pani ciążę.

Niestety ciąża nie chroni Pani zupełnie przed rozwiązaniem umowy o pracę. Mimo że pracodawca nie może Pani wypowiedzieć umowy o pracę w okresie Pani ciąży, nadal ma prawo zwolnić Panią dyscyplinarnie oraz wypowiedzieć umowę w razie upadłości lub likwidacji. Tak wynika z treści art. 177 § 1 K.p., który zakłada ochronę trwałości stosunku pracy pracownicy w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego i zgodnie z nim pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.

Wcześniejsze bezskuteczne wypowiedzenie nie powinno mieć związku z obecną decyzją pracodawcy. Jeśli więc zachodzą przesłanki, o jakich mowa w art. 52 § 1 K.p., uprawniające pracodawcę do rozwiązania umowy z Panią w trybie dyscyplinarnym, ciąża nie uchroni Pani przed definitywnym rozwiązaniem umowy o pracę. Oczywiście w uzasadnionej sytuacji będzie mogła Pani odwołać się do sądu pracy, jeśli przyczyny rozwiązania umowy wykazane przez pracodawcę będą niezgodne z rzeczywistością.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Czy prawo reguluje kolejność zwalniania pracowników w firmie?

Obecnie mam umowę na czas nieokreślony, ale w firmie trwają zwolnienia i boję się o swoją posadę. Pracodawca zwalniał dotąd głównie osoby zatrudnione za...

 

Zwrot odprawy

Zostałem zwolniony z pracy, wypłacono mi należną odprawę i uzyskałem odszkodowanie zasądzone przez sąd za podanie nieprawdziwego powodu zwolnienia. Były...

 

Ochrona przed zwolnieniem po powrocie z urlopu wychowawczego

Postanowiłam skrócić urlop wychowawczy. Czy obejmie mnie ochrona przed zwolnieniem po powrocie z urlopu wychowawczego, jeśli złożyłam wniosek...

 

Zmuszanie przez pracodawcę do rozwiązania umowy

Pracodawca zmusił mnie do złożenia wypowiedzenia. Złożyłem je więc z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, który mi przysługuje. Jednak pracodawca...

 

Zmiana podstawy rozwiązania umowy o pracę

Zostałam zwolniona dyscyplinarnie (art. 52 § 1 K.p.) za romans z podopiecznym z grupy terapeutycznej, którą prowadzę. Uznano to za naruszenie...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »