Zwolnienie dyscyplinarne kobiety w ciąży

• Autor: Dorota Kriger

Otrzymałam wypowiedzenie umowy o pracę. Okazało się, że jestem w ciąży, więc to wypowiedzenie staje się, wiadomo, bezskuteczne. Czy mimo to pracodawca może się mnie jakoś pozbyć, np. dać jeszcze jedno wypowiedzenie, ale dyscyplinarne?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Wypowiedzenie umowy o pracę w okresie ciąży

Zasadniczo przepisy Kodeksu pracy nie pozwalają pracodawcy na wypowiedzenie ani na rozwiązanie umowy o pracę w okresie ciąży pracownicy (art. 177 § 1 K.p.). Jednakże przepisy nie wyjaśniają sytuacji pracownicy, która w trakcie wypowiedzenia zachodzi w ciążę lub podczas okresu wypowiedzenia stwierdza fakt bycia w ciąży. Dlatego w celu wyjaśnienia takich przypadków warto posłużyć się wyrokami sądów. Zastosowanie będą miały tu dwa wyroki Sądu Najwyższego.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 2 czerwca 1995 r. (sygn. akt: I PRN 23/95) zakaz rozwiązywania umowy o pracę z pracownicą w okresie ciąży obowiązuje również w sytuacji, gdy zaszła ona w ciążę w okresie wypowiedzenia. Ponadto zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 15 stycznia 1988 r. (sygn. akt: I PRN 74/87) do ochrony przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę kobiety w okresie ciąży nie jest istotny termin wykazania powyższej okoliczności, lecz wyłącznie obiektywny stan rzeczy istniejący w chwili wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę.

Wypowiedzenie, które Pani otrzymała, nie może odnieść skutku prawnego w postaci rozwiązania umowy o pracę ze względu na Pani ciążę.

Zobacz też: Ciąża a likwidacja stanowiska pracy

Zwolnienie dyscyplinarne a ciąża

Niestety ciąża nie chroni Pani zupełnie przed rozwiązaniem umowy o pracę. Mimo że pracodawca nie może Pani wypowiedzieć umowy o pracę w okresie Pani ciąży, nadal ma prawo zwolnić Panią dyscyplinarnie oraz wypowiedzieć umowę w razie upadłości lub likwidacji. Tak wynika z treści art. 177 § 1 K.p., który zakłada ochronę trwałości stosunku pracy pracownicy w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego i zgodnie z nim pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.

Wcześniejsze bezskuteczne wypowiedzenie nie powinno mieć związku z obecną decyzją pracodawcy. Jeśli więc zachodzą przesłanki, o jakich mowa w art. 52 § 1 K.p., uprawniające pracodawcę do rozwiązania umowy z Panią w trybie dyscyplinarnym, ciąża nie uchroni Pani przed definitywnym rozwiązaniem umowy o pracę. Oczywiście w uzasadnionej sytuacji będzie mogła Pani odwołać się do sądu pracy, jeśli przyczyny rozwiązania umowy wykazane przez pracodawcę będą niezgodne z rzeczywistością.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »