Nie przedłużenie umowy ze względu na zbyt niskie wynagrodzenie

• Autor: Marta Handzlik

Z końcem roku kończy mi się umowa. Pracodawca został ustnie poinformowany, że nie odpowiadają mi warunki płacowe, i dlatego umowy nie przedłużam. Pracodawca chce, abym napisała pismo, że nie będę przedłużać umowy ze względu na zbyt niskie wynagrodzenie. Po co i dlaczego? Czym to skutkuje? Dodam, że chcę uzyskać zasiłek dla bezrobotnych i nie chcę, aby to oświadczenie zostało potraktowane jako moje wypowiedzenie, i żeby na świadectwie pracy zostało napisane, że na moją prośbę nie została przedłużona umowa.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Nie przedłużenie umowy ze względu na zbyt niskie wynagrodzenie

Zakończenie umowy o pracę na czas określony

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) umowa o pracę rozwiązuje się:

1) na mocy porozumienia stron;

2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem);

3) przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia);

4) z upływem czasu, na który była zawarta;

5) z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

Czy pracownik powinien przedstawiać pracodawcy pismo z uzasadnieniem dlaczego nie chce zawrzeć kolejnej umowy o pracę?

Skoro umowa była umową na czas określony – rozwiązuje się ona z upływem czasu, na jaki została zawarta. Pracodawca nie ma prawa żądać od Pani uzasadnienia, dlaczego nie chce Pani zawrzeć kolejnej umowy o pracę. W mojej opinii nie powinna Pani przedstawiać pracodawcy żadnego pisma z uzasadnieniem, gdyż może to skutkować tym, że zostanie ono potraktowane jako wypowiedzenie umowy, albo w inny sposób uniemożliwi Pani otrzymanie zasiłku dla bezrobotnych. Skoro pracodawca nie ma prawa takiego oświadczenia żądać Pani nie ma obowiązku go składać.

Informacja o przyczynie rozwiązania umowy na świadectwie pracy

Jeśli chodzi o świadectwo pracy to powinno ono zawierać informację o przyczynie rozwiązania stosunku pracy. W Pani wypadku jako podstawa prawna powinien się tam znaleźć art. 30 ust. 1 pkt 4 K.p. Pracodawca nie może nawet umieścić w świadectwie pracy informacji, dlaczego nastąpiło rozwiązanie umowy – musi się ograniczyć tylko do określenia podstawy prawnej.

Podsumowując – najlepszym rozwiązaniem będzie nieprzedstawianie pisma uzasadniającego, dlaczego nie chce Pani przedłużyć umowy na czas określony. Nie jest Pani do tego zobowiązana, a żądanie pracodawcy wykracza poza jego uprawnienia związane ze stosunkiem pracy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »