Nieprzedłużenie umowy o pracę przez pracownika

• Autor: Marta Handzlik

Umowa o pracę na czas określony jest jednym z podstawowych typów umów regulowanych przez polski Kodeks pracy. Jej rozwiązanie może nastąpić na kilka sposobów ? za pomocą porozumienia stron, z upływem określonego czasu czy też za wypowiedzeniem. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej tej kwestii. Zagadnienia te omówimy na przykładzie pani Renaty, której kończy się umowa o pracę i która nie chce jej przedłużać.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Nieprzedłużenie umowy o pracę przez pracownika

Pani Renacie z końcem roku kończy się umowa. Pracodawca został ustnie poinformowany, że pani Renacie nie odpowiadają warunki płacowe, dlatego nie chce przedłużać umowy o pracę. Pracodawca chce, aby pani Renata napisała pismo, że nie będzie przedłużać umowy ze względu na zbyt niskie wynagrodzenie. Pani Renata zapytała nas, po co i dlaczego ma coś takiego napisać. Chciała również wiedzieć, czym to skutkuje. Dodała, że chce uzyskać zasiłek dla bezrobotnych i nie chce, aby to oświadczenie zostało potraktowane jako jej wypowiedzenie, i żeby na świadectwie pracy zostało napisane, że na jej prośbę nie została przedłużona umowa.

Zakończenie umowy o pracę na czas określony

Odpowiadając na pytanie pani Renaty dotyczące nieprzedłużenia umowy o pracę przez pracownika, uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 30 ustawy Kodeks pracyumowa o pracę rozwiązuje się:

1) na mocy porozumienia stron;

2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem);

3) przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia);

4) z upływem czasu, na który była zawarta;

5) z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta”.

 

Skoro umowa była umową na czas określony – rozwiązuje się ona z upływem czasu, na jaki została zawarta. Pracodawca nie ma prawa żądać od pani Renaty uzasadnienia, dlaczego pani Renata nie chce zawrzeć kolejnej umowy o pracę. W mojej opinii pani Renata nie powinna przedstawiać pracodawcy żadnego pisma z uzasadnieniem, gdyż może to skutkować tym, że zostanie ono potraktowane jako wypowiedzenie umowy albo w inny sposób uniemożliwi pani Renacie otrzymanie zasiłku dla bezrobotnych. Skoro pracodawca nie ma prawa takiego oświadczenia żądać, pani Renata nie ma obowiązku go składać.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Informacja o przyczynie rozwiązania umowy na świadectwie pracy

Jeśli chodzi o świadectwo pracy, to powinno ono zawierać informację o przyczynie rozwiązania stosunku pracy. W wypadku pani Renaty jako podstawa prawna powinien się tam znaleźć art. 30 ust. 1 pkt 4 K.p. Pracodawca nie może nawet umieścić w świadectwie pracy informacji, dlaczego nastąpiło rozwiązanie umowy – musi się ograniczyć tylko do określenia podstawy prawnej.

Podsumowując – najlepszym rozwiązaniem będzie nieprzedstawianie pisma uzasadniającego, dlaczego pani Renata, czyli pracownik, nie chce przedłużyć umowy na czas określony. Pani Renata nie jest do tego zobowiązana, a żądanie pracodawcy wykracza poza jego uprawnienia związane ze stosunkiem pracy.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Przykłady

Anna, grafik komputerowy

Anna podpisała umowę o pracę na czas określony na rok z agencją reklamową. Po upływie tego czasu, z różnych przyczyn, zarówno Anna, jak i jej pracodawca zdecydowali się nie przedłużać współpracy. Umowa zakończyła się automatycznie z ostatnim dniem pracy Anny, składanie dodatkowych oświadczeń czy uzasadnień nie było konieczne. Anna otrzymała świadectwo pracy, w którym jako przyczynę rozwiązania umowy wskazano upływ czasu, na który była zawarta.

 

Tomasz, kierownik projektu

Tomasz, po dwóch latach owocnej pracy, zdecydował się opuścić firmę, gdyż dostał lepszą ofertę pracy. Jego umowa na czas określony miała trwać przez kolejne trzy miesiące. Po konsultacji z działem HR Tomasz złożył formalne wypowiedzenie, co pozwoliło mu na zmianę pracy bez negatywnych konsekwencji. Pracodawca, choć niechętnie, przyjął decyzję Tomasza i wspólnie ustalili ostatni dzień pracy.

 

Magda, nauczycielka języka angielskiego

Magda została zatrudniona na czas określony w szkole językowej na okres roku szkolnego. Niestety, z powodu niespodziewanych zmian organizacyjnych szkoła zdecydowała się na wcześniejsze rozwiązanie umowy z Magdą. Magda otrzymała od pracodawcy stosowne pismo, w którym określono okres wypowiedzenia oraz podano przyczyny takiej decyzji. Po zakończeniu współpracy Magda bezproblemowo otrzymała świadectwo pracy, w którym jako przyczynę rozwiązania umowy wskazano wypowiedzenie. 

Podsumowanie

Rozwiązanie umowy o pracę na czas określony może odbywać się na różne sposoby, w zależności od okoliczności i preferencji obu stron stosunku pracy. To ważne, aby zarówno pracodawca, jak i pracownik byli świadomi swoich praw i obowiązków, co umożliwia płynne i zgodne z prawem zakończenie współpracy.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz wsparcia w kwestiach związanych z zakończeniem umowy o pracę na czas określony? Skorzystaj z naszych porad prawnych online oraz profesjonalnej pomocy w przygotowaniu niezbędnych pism. Nasz zespół ekspertów jest do Twojej dyspozycji. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza umieszczonego pod tekstem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »