Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nie przedłużenie umowy ze względu na zbyt niskie wynagrodzenie

Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-03-10

Z końcem roku kończy mi się umowa. Pracodawca został ustnie poinformowany, że nie odpowiadają mi warunki płacowe, i dlatego umowy nie przedłużam. Pracodawca chce, abym napisała pismo, że nie będę przedłużać umowy ze względu na zbyt niskie wynagrodzenie. Po co i dlaczego? Czym to skutkuje? Dodam, że chcę uzyskać zasiłek dla bezrobotnych i nie chcę, aby to oświadczenie zostało potraktowane jako moje wypowiedzenie, i żeby na świadectwie pracy zostało napisane, że na moją prośbę nie została przedłużona umowa.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) umowa o pracę rozwiązuje się:

1) na mocy porozumienia stron;

2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem);

3) przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia);

4) z upływem czasu, na który była zawarta;

5) z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

Skoro umowa była umową na czas określony – rozwiązuje się ona z upływem czasu, na jaki została zawarta. Pracodawca nie ma prawa żądać od Pani uzasadnienia, dlaczego nie chce Pani zawrzeć kolejnej umowy o pracę. W mojej opinii nie powinna Pani przedstawiać pracodawcy żadnego pisma z uzasadnieniem, gdyż może to skutkować tym, że zostanie ono potraktowane jako wypowiedzenie umowy, albo w inny sposób uniemożliwi Pani otrzymanie zasiłku dla bezrobotnych. Skoro pracodawca nie ma prawa takiego oświadczenia żądać Pani nie ma obowiązku go składać.

Jeśli chodzi o świadectwo pracy to powinno ono zawierać informację o przyczynie rozwiązania stosunku pracy. W Pani wypadku jako podstawa prawna powinien się tam znaleźć art. 30 ust. 1 pkt 4 K.p. Pracodawca nie może nawet umieścić w świadectwie pracy informacji, dlaczego nastąpiło rozwiązanie umowy – musi się ograniczyć tylko do określenia podstawy prawnej.

Podsumowując – najlepszym rozwiązaniem będzie nieprzedstawianie pisma uzasadniającego, dlaczego nie chce Pani przedłużyć umowy na czas określony. Nie jest Pani do tego zobowiązana, a żądanie pracodawcy wykracza poza jego uprawnienia związane ze stosunkiem pracy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Składka zdrowotna w wysokości 0 zł – czy nie jestem ubezpieczony?

Jestem zatrudniony na 1/4 etatu (330 zł brutto) i składka zdrowotna, wyliczona przez księgową, na liście płac wynosi 0 zł (tak samo na formularzu ZUS RCA). Czy...

 

Zasiłek chorobowy i nowy okres zasiłkowy w wymiarze 182 dni

Jestem zatrudniona na czas określony, w czerwcu 2010 trafiłam do szpitala z zagrożoną ciążą, byłam na zwolnieniu do dnia porodu. Ze względu na śmierć...

 

Udokumentowanie poniesionych kosztów na szkolenie

Czy mogę od pracodawcy wymagać dowodu (faktury) poniesionych kosztów na szkolenie, na które podpisałem umowę lojalnościową? Jeśli tak, to na jaką...

 

Kara nagany bez argumentów i wysłuchania pracownika

Czy można nałożyć karę nagany bez wysłuchania pracownika oraz bez podania argumentów i artykułu Kodeksu pracy, na podstawie którego została ona...

 

Umowa zlecenie a urlop macierzyński i zasiłek

Pracuję na umowę zlecenie i odprowadzam składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Spodziewam się pierwszego dziecka. Czy przysługuje mi urlop...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »