Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dodatki do wynagrodzenia a urlop wypoczynkowy

Marta Handzlik • Opublikowane: 2015-11-20

Mam wątpliwość w sprawie dodatków funkcyjnych i stanowiskowych, jeżeli chodzi o urlop i inne płatne usprawiedliwione nieobecności (prócz choroby). Wspomniane dodatki są stałym składnikiem wynagrodzenia i powinny być brane do podstawy wynagrodzenia urlopowego. Czy mogę je pomniejszać proporcjonalnie w trakcie nieobecności, np. urlopu i do podstawy brać uzupełnione do pełnej wysokości? Może jest jeszcze jakiś inny sposób, który można zastosować?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z Kodeksem pracy, pracownik przebywający na urlopie wypoczynkowym nie może stracić na tym finansowo. Oznacza to, że pracownik powinien otrzymać za czas urlopu wypoczynkowego wynagrodzenie w takiej samej wysokości, jak gdyby w tym czasie pracował. Niezbędne w obliczaniu wynagrodzenia za urlop jest ustalenie podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego. Do podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego wlicza się składniki wynagrodzenia określone stawką miesięczną w stałej wysokości i składniki zmienne zależne od ilości wykonanej pracy, czy przepracowanej liczby godzin w danym miesiącu.

Składniki stałe miesięczne to przede wszystkim wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, dodatek stażowy, dodatek zmianowy, dodatek za warunki szkodliwe, premia regulaminowa. Stałe składniki za okresy miesięczne uwzględnia się w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu, w którym wykorzystuje urlop. Jeżeli wynagrodzenie pracownika składa się tylko ze składników o charakterze stałym, to nie ustala się podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego. Pracownik w takiej sytuacji powinien po prostu otrzymać wynagrodzenie w wysokości wyznaczonej przez umowę o pracę.

Jeśli prawo do dodatku funkcyjnego przysługującego pracownikowi wynika z przepisów wewnątrzzakładowych (np. regulamin wynagradzania), a przepisy przewidują możliwość jego pomniejszania w sytuacji, gdy np. pracownik był nieobecny w pracy, wówczas pracodawca może dokonać potrącenia dodatku funkcyjnego za dni takiej nieobecności.

Pracownik jednak nie otrzyma mniejszego wynagrodzenia, a tym samym „nie straci” na korzystaniu z urlopu wypoczynkowego i pomniejszeniu dodatku. Dodatek funkcyjny powinien bowiem zostać wliczony do podstawy wynagrodzenia urlopowego.

Podsumowując – jeśli pracownik otrzymuje stałe dodatki to nie ma potrzeby ustalania podstawy wynagrodzenia urlopowego. Należy po prostu wypłacić mu wynagrodzenie, jak w każdym innym miesiącu. Pomniejszyć dodatki można jedynie wtedy, gdy przewidują to przepisy wewnętrzne.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Wynagrodzenie dla nauczyciela przebywającego na urlopie zdrowotnym

Wynagrodzenie dla nauczyciela przebywającego na urlopie zdrowotnym

Jakie wynagrodzenie przysługuje nauczycielowi przebywającemu na urlopie zdrowotnym (dla poratowania zdrowia) – czy ostatnio otrzymywane, czy też tylko...

Czy dodatek stażowy wlicza się do 13 pensji (trzynastki)

Czy dodatek stażowy wlicza się do 13 pensji (trzynastki)

Jesteśmy sfera budżetową. Przy wypłacie zasiłków chorobowych jest wypłacany dodatek stażowy w pełnej wysokości (nie jest pomniejszany za dni...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »