Dwa dni wolnego opieki nad dzieckiem ? oświadczenie

• Autor: Dorota Kriger

Jak wygląda oświadczenie o niekorzystaniu z dwóch dni opieki nad dzieckiem? Nie będę z nich korzystać, tylko będzie korzystać mój mąż, dlatego potrzebuję takiego zaświadczenia ze swojego zakładu pracy.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Dwa dni wolnego opieki nad dzieckiem ? oświadczenie

Kiedy pracownik może skorzystać z 2 dni zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem?

Z uprawnienia, jakie daje art. 188 K.p., czyli 2 dni zwolnienia od pracy (tzw. opieki nad dzieckiem), może korzystać pracownik, który wychowuje dziecko w wieku do lat 14. Z prawa tego może korzystać zatrudniona matka lub zatrudniony ojciec dziecka (lub odpowiednio opiekun). Mają też oni prawo podzielić się tym uprawnieniem, jeśli oboje pracują, i każde z nich w takiej sytuacji skorzysta z jednego dnia zwolnienia w ciągu roku.

Przepis § 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. o zakresie prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz o sposobie prowadzenia akt osobowych pracownika – nakłada na pracownika, będącego rodzicem lub opiekunem dziecka, obowiązek złożenia do akt osobowych oświadczenia o zamiarze lub o braku zamiaru korzystania z przysługujących mu uprawnień, o których mowa w art. 148 pkt 3, art. 178 § 2 i art. 188 Kodeksu pracy.

Jak powinno wyglądać oświadczenie pracownika dotyczącego uprawnienia do 2 dni zwolnienia

Treść oświadczenia dotyczącego uprawnienia do 2 dni zwolnienia (art. 188 K.p.) nie jest nigdzie narzucona i stosowane są różne wzory. Przykładowo oświadczenie to może wyglądać następująco:

„Oświadczam, że zamierzam (nie zamierzam)* korzystać z uprawnień wynikłych ze sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat czternastu, tj. dwóch dni płatnego zwolnienia od pracy w ciągu roku (art. 188 K.p.).

...............................................
(podpis pracownika)”

Często też na jednym druku znajduje się kilka oświadczeń, związanych z korzystaniem z uprawnień, jakie przysługują rodzicom lub opiekunom dzieci do lat 4, zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 2 lit. c) wyżej przywołanego rozporządzenia, np.:

„1. Oświadczam, iż sprawując opiekę nad dzieckiem do lat czterech, wyrażam (nie wyrażam)* zgodę na pracę ponad 8 godzin na dobę (art. 148 pkt 3 K.p.).

2. Oświadczam, iż sprawując opiekę nad dzieckiem do lat czterech, wyrażam (nie wyrażam)* zgodę na:

  • pracę w godzinach nadliczbowych,
  • zatrudnienie w porze nocnej,
  • zatrudnienie w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139 K.p. (przerywany czas pracy),
  • na delegowanie poza stałe miejsce pracy (art. 178 § 2 K.p.).

3. Oświadczam, że zamierzam (nie zamierzam)* korzystać z uprawnień wynikłych ze sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat czternastu, tj. dwóch dni płatnego zwolnienia od pracy w ciągu roku (art. 188 K.p.)”.

Warto pamiętać, iż raz złożone oświadczenie może być odwołane, pod warunkiem że nie prowadzi do sytuacji, w której w ciągu roku z uprawnienia skorzysta w pierwszej kolejności jeden z rodziców/opiekunów, a potem – w ciągu tego samego roku – drugi z nich.

Wielu pracodawców stosuje zasadę, iż oświadczenie dotyczące uprawnień z art. 188 K.p. pracownik składa na początku każdego roku kalendarzowego. Wtedy treść oświadczenia może wyglądać następująco:

„Oświadczam, że w roku ........... zamierzam (nie zamierzam)* korzystać z uprawnień wynikłych ze sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat czternastu, tj. dwóch dni płatnego zwolnienia od pracy w ciągu roku (art. 188 K.p.)”.

Postępowanie takie nie jest błędem i, co ważne, przypomina pracownikom o przysługującym im prawie.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »