Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dwa dni wolnego opieki nad dzieckiem – oświadczenie

Dorota Kriger • Opublikowane: 2008-12-15

Jak wygląda oświadczenie o niekorzystaniu z dwóch dni opieki nad dzieckiem? Nie będę z nich korzystać, tylko będzie korzystać mój mąż, dlatego potrzebuję takiego zaświadczenia ze swojego zakładu pracy.
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z uprawnienia, jakie daje art. 188 K.p., czyli 2 dni zwolnienia od pracy (tzw. opieki nad dzieckiem), może korzystać pracownik, który wychowuje dziecko w wieku do lat 14. Z prawa tego może korzystać zatrudniona matka lub zatrudniony ojciec dziecka (lub odpowiednio opiekun). Mają też oni prawo podzielić się tym uprawnieniem, jeśli oboje pracują, i każde z nich w takiej sytuacji skorzysta z jednego dnia zwolnienia w ciągu roku.

Przepis § 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. o zakresie prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz o sposobie prowadzenia akt osobowych pracownika – nakłada na pracownika, będącego rodzicem lub opiekunem dziecka, obowiązek złożenia do akt osobowych oświadczenia o zamiarze lub o braku zamiaru korzystania z przysługujących mu uprawnień, o których mowa w art. 148 pkt 3, art. 178 § 2 i art. 188 Kodeksu pracy.

Treść oświadczenia dotyczącego uprawnienia do 2 dni zwolnienia (art. 188 K.p.) nie jest nigdzie narzucona i stosowane są różne wzory. Przykładowo oświadczenie to może wyglądać następująco:

„Oświadczam, że zamierzam (nie zamierzam)* korzystać z uprawnień wynikłych ze sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat czternastu, tj. dwóch dni płatnego zwolnienia od pracy w ciągu roku (art. 188 K.p.).

...............................................
(podpis pracownika)”

Często też na jednym druku znajduje się kilka oświadczeń, związanych z korzystaniem z uprawnień, jakie przysługują rodzicom lub opiekunom dzieci do lat 4, zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 2 lit. c) wyżej przywołanego rozporządzenia, np.:

„1. Oświadczam, iż sprawując opiekę nad dzieckiem do lat czterech, wyrażam (nie wyrażam)* zgodę na pracę ponad 8 godzin na dobę (art. 148 pkt 3 K.p.).

2. Oświadczam, iż sprawując opiekę nad dzieckiem do lat czterech, wyrażam (nie wyrażam)* zgodę na:

  • pracę w godzinach nadliczbowych,
  • zatrudnienie w porze nocnej,
  • zatrudnienie w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139 K.p. (przerywany czas pracy),
  • na delegowanie poza stałe miejsce pracy (art. 178 § 2 K.p.).

3. Oświadczam, że zamierzam (nie zamierzam)* korzystać z uprawnień wynikłych ze sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat czternastu, tj. dwóch dni płatnego zwolnienia od pracy w ciągu roku (art. 188 K.p.)”.

Warto pamiętać, iż raz złożone oświadczenie może być odwołane, pod warunkiem że nie prowadzi do sytuacji, w której w ciągu roku z uprawnienia skorzysta w pierwszej kolejności jeden z rodziców/opiekunów, a potem – w ciągu tego samego roku – drugi z nich.

Wielu pracodawców stosuje zasadę, iż oświadczenie dotyczące uprawnień z art. 188 K.p. pracownik składa na początku każdego roku kalendarzowego. Wtedy treść oświadczenia może wyglądać następująco:

„Oświadczam, że w roku ........... zamierzam (nie zamierzam)* korzystać z uprawnień wynikłych ze sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat czternastu, tj. dwóch dni płatnego zwolnienia od pracy w ciągu roku (art. 188 K.p.)”.

Postępowanie takie nie jest błędem i, co ważne, przypomina pracownikom o przysługującym im prawie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Zasiłek chorobowy i zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek chorobowy i zasiłek dla bezrobotnych

Kilka dni po ustaniu zatrudnienia byłam na L4. Po tym czasie złożyłam papiery do ZUS, żeby uzyskać zasiłek chorobowy. Dopiero po chorobie zarejestrowałam...

Ciąża a praca w warunkach szkodliwych dla zdrowia

W mojej pracy byłam zatrudniona na umowę-zlecenie, obecnie mam umowę o pracę na czas określony. W ciążę zaszłam w czasie trwania umowy-zlecenia, obecnie...

 

Wcześniejszy powrót z L4 po szybkim wyzdrowieniu – czy to możliwe?

W zeszłym tygodniu się rozchorowałem, poszedłem do lekarza i dostałem L4 do przyszłego piątku. Minęły 3 dni, biorę regularnie leki i w sumie jestem już...

 

Wyliczenie stażu pracy do urlopu, emerytury, wysługi lat

W latach 1990-1992 pobierałam naukę w 2-letnim Studium Nauczycielskim, które ukończyłam w 1992 r. Po jego ukończeniu rozpoczęłam pracę zawodową...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »