Czy należy się odprawa emerytalno-rentowa po rozwiązaniu umowy o pracę?

• Autor: Marta Handzlik

W związku z konfliktami w zakładzie pracy z dniem 30 maja 2015 roku rozwiązałem umowę z zakładem pracy na zasadzie porozumienia stron. Od dnia 30 maja 2015 roku przebywałem na ciągłym zwolnieniu chorobowym i po 180 dniach ZUS przyznał mi roczne świadczenie rehabilitacyjne, a po tym okresie czasu rentę do dnia 31.12.2019 r. Czy przysługuje mi od tego zakładu, w którym pracowałem, odprawa emerytalno-rentowa? Nie minęły jeszcze trzy lata, więc roszczenia jeszcze nie przedawniły się. Zakład płacił 6-miesięczne pobory pracownika.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia

Zgodnie z art. 921 ustawy Kodeks pracy „pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia”. Oczywiście pracodawca ma prawo przewidzieć wyższą niż kodeksowa odprawę.

O tym, czy ma Pan prawo do odprawy, decydować będzie to, kiedy rozpoczęła się Pana choroba. Jeśli choroba rozpoczęła się w trakcie zatrudnienia, tylko pracownik otrzymał zwolnienie lekarskie po zakończeniu pracy, otrzyma Pan odprawę. Jeżeli natomiast choroba rozpoczęła się po rozwiązaniu umowy o pracę, odprawa rentowa nie przysługuje.

Znamienne jest zatem to, kiedy zaczął Pan chorować i czy zwolnienie otrzymał Pan w ostatnim dniu pracy (nawet po zakończeniu dnia pracy) czy dopiero kolejnego dnia.

Z Pana pytania wynika, ze 30 maja był ostatnim dniem Pana pracy i pierwszym dniem zwolnienia – w takiej sytuacji odprawa Panu będzie przysługiwała, bo renta jest konsekwencją choroby rozpoczętej jeszcze w okresie zatrudnienia.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 6 sierpnia 1998 r. (sygn. akt III ZP 22/98) „do nabycia prawa do odprawy nie ma znaczenia, że ustanie stosunku pracy oraz przyznanie renty nie zbiegły się w czasie. Istotne jest natomiast, że choroba rozpoczęła się w trakcie trwania stosunku pracy i w sposób nieprzerwany doprowadziła ostatecznie do przyznania pracownikowi renty”.

Zobacz też: Przejście na rentę a rozwiązanie umowy o pracę

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »