Szkoła policealna a wymiar urlopu

• Autor: Dorota Kriger

Skończyłam liceum (4 lata) i studium policealne (2,5 roku). Czy to studium liczy mi się do urlopu jako 2 czy 3 lata? Od razu po szkole dostałam pracę i w marcu miną 3 lata pracy.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Szkoła policealna a wymiar urlopu

Okresy nauki wliczane przy ustalaniu urlopu

W Kodeksie pracy w § 1 art. 155 wskazano maksymalne okresy, które można uwzględnić przy ustalaniu wymiaru urlopu.

Okresy te wynoszą odpowiednio:

  1. z tytułu ukończenia zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
  2. z tytułu ukończenia średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż – 5 lat,
  3. z tytułu ukończenia średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,
  4. z tytułu ukończenia średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,
  5. z tytułu ukończenia szkoły policealnej – 6 lat,
  6. z tytułu ukończenia szkoły wyższej – 8 lat.

Zgodnie z dalszą treścią art. 155 § 1 Kodeksu pracy okresy nauki, o których mowa w pkt 1–6, nie podlegają sumowaniu.

W związku z powyższym nie należy liczyć osobno wyżej wymienionych okresów ukończonych szkół, np. osobno liceum jako 4 lata i osobno szkoły policealnej jako 6 lat, tylko powinno się uwzględnić najkorzystniejszy wariant z wyżej wskazanych, np. ostatnią ukończoną szkołę, której dotyczy najdłuższy okres.

Nie należy także sumować lat, które wykraczają poza przewidziany programem nauczania czas trwania nauki.

Ustalając wymiar Pani urlopu wypoczynkowego, bierzemy pod uwagę ostatnią ukończoną przez Panią szkołę, czyli studium policealne. Z tytułu ukończenia tej szkoły do okresu pracy, od którego zależy wymiar Pani urlopu, można zaliczyć maksymalnie 6 lat.

Pamiętać także trzeba o tym, że w razie jednoczesnego pobierania nauki przez pracownika i świadczenia pracy do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym pobierano naukę, bądź okres nauki – zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika (art. 155 § 2 Kodeksu pracy).

Jeśli rozpoczęła Pani pracę bezpośrednio po zakończeniu nauki, to podejmując zatrudnienie, miała Pani 6-letni staż, a żeby uzyskać prawo do wymiaru urlopu w ilości 26 dni, należy mieć staż pracy co najmniej 10-letni (art. 154 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy). W tym celu należy przepracować pełne 4 lata – od dnia podjęcia zatrudnienia.

Jeśli zgodnie z podaną przez Panią informacją w marcu tego roku miną 3 lata stażu pracy, to do nabycia prawa do 26 dni urlopu brakuje Pani jeszcze jednego pełnego roku pracy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »