Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Urlop bezpłatny a nagroda jubileuszowa

Adam Dąbrowski • Opublikowane: 2004-09-27

Mam problem związany z urlopem bezpłatnym i nagrodą jubileuszową. Pracownik od 1998 r. był na urlopie bezpłatnym, udzielonym w trybie art. 1741 K.p. W maju br. na jego prośbę umowa została rozwiązana, jeszcze w czasie tego urlopu bezpłatnego. Po rozwiązaniu umowy o pracę z pierwszym pracodawcą pracownik wystąpił do niego o nagrodę jubileuszową do której miał nabyć prawo podczas urlopu bezpłatnego. Wiadomo, że do stażu pracy dla celów nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie okresy świadczenia pracy u danego pracodawcy ale podczas urlopu bezpłatnego pracownik zawieszony jest w swoich czynnościach i dlatego okresu tego urlopu nie wlicza się do stażu pracy np. w zakresie prawa do urlopu. Art. 1741 K.p. mówi jednak, że ten okres urlopu bezpłatnego powinien być wliczony do jego stażu pracy u pierwszego pracodawcy. Jak w tych warunkach przedstawia się prawo do nagrody jubileuszowej tego pracownika?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W podanym stanie faktycznym pracownik nie nabył prawa do nagrody jubileuszowej. Art. 1741 K.p. przewiduje, że okres urlopu bezpłatnego udzielony na jego warunkach wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownika, jednakże następuje to dopiero w momencie zakończenia urlopu bezpłatnego i podjęcia pracy u macierzystego pracodawcy.

W omówionym przypadku pracownik nie zakończył urlopu bezpłatnego i nie podjął pracy u macierzystego pracodawcy, lecz złożył wniosek o rozwiązanie umowy o prace na zasadzie (zapewne) porozumienia stron. W tych warunkach, brak jest podstaw do dokonywania zaliczalności okresu urlopu bezpłatnego, który jeszcze się nie zakończył.

W stosunku do tego pracownika przepis art. 1741 par. 2 K.p. nie będzie już miał zastosowania, nawet po upływie urlopu bezpłatnego, gdyż nie będzie możliwości zaliczalności tego stażu pracy.

Warto zwrócić uwagę, że prawo do nagrody jubileuszowej nie może powstać w czasie urlopu bezpłatnego, lecz nabycie prawa do nagrody następuje w dniu podjęcia pracy po urlopie bezpłatnym, to znaczy w chwili zaliczalności urlopu bezpłatnego do stażu pracy, jeżeli długość tego urlopu jest wystarczająca dla nabycia prawa do kolejnego szczebla nagrody.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z wynagrodzeniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »