Niedostarczenie świadectwa pracy przez pracodawcę

• Autor: Dorota Kriger

Mąż rozwiązał umowę i wyjechał za granicę. Były pracodawca miał mu wysłać listem świadectwo pracy, a do dziś tego nie zrobił, choć minęły 3 tygodnie. Za tydzień ja także wyjeżdżam. Szef męża nie reaguje na przypomnienia mailowe. Co robić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Pracodawca powinien był wystawić świadectwo pracy w dniu rozwiązania umowy o pracę i przekazać je bezpośrednio pracownikowi albo osobie upoważnionej przez pracownika na piśmie lub, jeżeli wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w tym dniu nie było możliwe, to pracodawca, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu, miał obowiązek przesłać świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem poczty albo doręczyć je w inny sposób. Wynika tak z art. 97 Kodeksu pracy oraz treści rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 282 z późn. zm.).

Pracodawca, który nie wywiąże się z powyższego obowiązku, naraża się na różnego rodzaju konsekwencje. Jedną z nich jest prawo żądania odszkodowania, przysługujące pracownikowi. Pracownik ma bowiem prawo, zgodnie z art. 99 § 1 Kodeksu pracy, wystąpić na drogę sądową z roszczeniem przeciwko pracodawcy o naprawienie szkody powstałej wskutek niewydania świadectwa pracy.

W takim przypadku pracownikowi może przysługiwać odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu, nie dłuższy jednak niż 6 tygodni (art. 99 § 2). Jednocześnie, zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 13 października 2004 r. (sygn. akt II PK 36/04), „pracownik może na podstawie art. 471 k.c. w związku z art. 300 k.p. dochodzić od pracodawcy naprawienia szkody wyrządzonej niewydaniem w terminie lub wydaniem niewłaściwego świadectwa pracy (art. 99 § 1 i 2 k.p.) innej niż utrata zarobków w związku z pozostawaniem bez pracy”.

Pracodawca, który wbrew obowiązkowi nie wydaje pracownikowi świadectwa pracy, zgodnie z art. 282 § 1 pkt 3 Kodeksu pracy, naraża się także na karę grzywny w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł, gdyż dopuszcza się wykroczenia przeciwko prawom pracownika poprzez naruszenie treści art. 97 Kodeksu pracy.

W zaistniałej sytuacji zalecam wysłanie do pracodawcy pisemnego (nie mailowego) wezwania do wydania świadectwa pracy z wyszczególnieniem powyższych przepisów prawa pracy, oraz kopii tego pisma, skierowanego do wiadomości Państwowej Inspekcji Pracy z prośbą i podjęcie interwencji. Jeśli i to pismo nie poskutkuje, to należy sprawę skierować do sądu pracy, który może zastosować skuteczniejsze środki w celu wyegzekwowania prawa przysługującego Pani mężowi.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »