Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wniosek o urlop dla poratowania zdrowia jako ochrona przed wypowiedzeniem

Autor: Marta Handzlik

Jeżeli juto lub po jutrze złożyłabym wniosek o urlop dla poratowania zdrowia do dyrekcji, to czy takie podanie chroni mnie jako nauczyciela przed wypowiedzeniem umowy lub zniżką godzin teraz i dalej aż do decyzji lekarza orzecznika, czy mi się ten urlop należy, czy nie? Czy na urlopie dla poratowania zdrowia można nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania na czas nieokreślony dać wypowiedzenie z pracy lub obniżyć wymiar etatu? Czy organ prowadzący może podważyć podanie o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia? Czy bezpośrednio po urlopie dla poratowania zdrowia można iść na urlop wychowawczy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Wniosek o urlop dla poratowania zdrowia jako ochrona przed wypowiedzeniem

Ograniczenie zatrudnienia lub zwolnienie nauczyciela

Odpowiadając na Pani pytanie, uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 20 ustawy Karta Nauczyciela „dyrektor szkoły w razie:

1) całkowitej likwidacji szkoły rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy;

2) częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć rozwiązuje z nim stosunek pracy lub, na wniosek nauczyciela, przenosi go w stan nieczynny.

Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia”.

Sąd Najwyższy w wyroku z 30.10.2013 r. (sygn. akt I PK 95/13) stwierdził, że „w sytuacji, gdy na skutek częściowej likwidacji szkoły (całkowitej likwidacji) albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania nie ma zapotrzebowania na pracę nauczyciela po zakończeniu przez niego urlopu dla poratowania zdrowia nie spełnia się jeden z dwóch zasadniczych celów urlopu dla poratowania zdrowia”.

Wypowiedzenie w czasie urlopu

Uchwała Sądu Najwyższego z 7 grudnia 2006 r. (sygn. akt I PZP 4/06), stając się zasadą prawa, o wyższej mocy niż wyrok sądowy, dokładnie określiła, jakiego nauczyciela, biorąc pod uwagę jego stopień awansu zawodowego, można zwolnić w trybie art. 20 KN. Odnosi się ona tylko do nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania i wskazuje, że nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania można wręczyć wypowiedzenie podczas urlopu. Wyłącza ona stosowanie art. 41 Kodeksu pracy do stosunków pracy zawartych przez mianowanie (czyli nauczyciel mianowany, dyplomowany).

Zobacz też: Urlop dla poratowania zdrowia

Odwołanie od orzeczenia lekarskiego

Zgodnie z art. 73 ust. 10d i ust. 10e KN „nauczycielowi i dyrektorowi szkoły przysługuje odwołanie od orzeczenia lekarskiego do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania nauczyciela lub ze względu na siedzibę szkoły. W przypadku gdy orzeczenie lekarskie zostało wydane przez uprawnionego lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy, odwołanie od tego orzeczenia wnosi się do instytutu badawczego w dziedzinie medycyny pracy najbliższego ze względu na miejsce zamieszkania nauczyciela lub ze względu na siedzibę szkoły”.

Odwołanie wraz z uzasadnieniem wnosi się na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w ust. 10c, za pośrednictwem uprawnionego lekarza, który wydał to orzeczenie.

Od samego wniosku o urlop organ prowadzący ani dyrektor odwołać się nie mogą,. Ale od orzeczenia o potrzebie udzielenia urlopu może się odwołać dyrektor szkoły.

Odpowiadając już konkretnie na Pani pytania:

  1. Samo złożenie wniosku nie chroni nauczyciela i może on otrzymać wypowiedzenie albo ograniczenie godzin.
  2. Nauczyciel zatrudniony przez mianowanie może otrzymać wypowiedzenie w czasie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia
  3. Organ prowadzący nie może tego zrobić.
  4. Jak najbardziej możliwe jest skorzystanie z urlopu wychowawczego po urlopie dla poratowania zdrowia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info