Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Częste zmiany w grafiku pracy

Marta Handzlik • Opublikowane: 2018-03-21

Mój problem polega na częstych zmianach w grafiku pracy przez mojego pracodawcę. W pracy mam trzymiesięczny okres rozliczeniowy. Nie mogę sobie niczego zaplanować, bo co przyjdę do pracy to pracodawca koryguje grafik pracy pod swoje potrzeby. Czy to jest zgodne z prawem?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Częste zmiany w grafiku pracy

Z jakim wyprzedzeniem mogą być dokonywane zmiany w harmonogramie pracy pracowników?

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że w art. 129 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666) przewidziano możliwość sporządzania rozkładu czasu pracy danego pracownika – w formie pisemnej lub elektronicznej – na okres krótszy niż okres rozliczeniowy, obejmujący jednak co najmniej miesiąc.

Pracodawca ma przekazywać pracownikowi jego rozkład czasu pracy co najmniej na tydzień przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który sporządzono rozkład.

Pracodawca jest zwolniony od obowiązku sporządzania rozkładu czasu pracy, jeśli wynika on z prawa pracy albo z umowy o pracę, bądź też w porozumieniu z pracownikiem ustali czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań, uwzględniając ogólne dyrektywy wymiaru czasu pracy (w takim przypadku rozkład czasu pracy ustali sam pracownik).

Z powyższego wynika, że pracodawca powinien sporządzać harmonogramy na co najmniej miesiąc, a powiadamiać o owym harmonogramie (a więc w mojej opinii także o zmianach tego harmonogramu) na tydzień przed rozpoczęciem pracy.

Przekazanie pracownikom informacji o zmianie rozkładu pracy

Jednak zdaniem Departamentu Prawa Pracy MRPiPS (stanowisko Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie modyfikacji rozkładów czasu pracy pracowników z dnia 18 października 2013 r.) z komentowanego przepisu nie wynika, z jakim wyprzedzeniem mogą być dokonywane zmiany w regulaminie. Regulacja w tym zakresie może natomiast być zawarta w przepisach wewnątrzzakładowych, obowiązujących u pracodawcy, np. w regulaminie pracy. W braku natomiast takich regulacji pracodawca powinien określić taki termin na przekazanie pracownikom informacji o zmianie rozkładu, aby mieć pewność, że informacja ta dotarła do wszystkich pracowników i wszyscy pracownicy mogli się z nią zapoznać.

Skoro Pana pracodawca nie przestrzega tego przepisu warto może zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy o ocenę, czy nie dochodzi do łamania prawa.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »