Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy podczas pracy można słuchać muzyki przez słuchawki?

Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-09-15 • Aktualizacja: 2021-03-18

Czy słuchanie muzyki w pracy przez jedną słuchawkę jest dozwolone?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Czy podczas pracy można słuchać muzyki przez słuchawki?

Czy pracownicy w czasie wykonywania pracy mogą słuchać muzyki?

Zgodnie z art. 100 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) – pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

Pracownik jest obowiązany w szczególności:

  1. przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy;
  2. przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku;
  3. przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych;
  4. dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę;
  5. przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach;
  6. przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

Słuchanie muzyki przez słuchawki w czasie pracy

Przepisy prawa pracy nie regulują kwestii tego, czy pracownicy mogą w czasie pracy słuchać muzyki. Dlatego sprawa ta powinna zostać uregulowana przez pracodawcę.

Ma on prawo żądać od swoich pracowników, aby w czasie pracy skupiali się tylko na pracy i nie rozpraszali słuchaniem muzyki. Może także zezwolić na jej słuchanie przez słuchawki tak, aby nie przeszkadzać innym.

W zależności od decyzji pracodawcy słuchanie muzyki w pracy jest dopuszczalne albo stanowi naruszenie obowiązków pracownika. W tej drugiej sytuacji może to skutkować ukaraniem pracownika za naruszenie swoich obowiązków.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »