Studia doktoranckie - wymiar urlopu

• Autor: Dorota Kriger

W 2007 r. podjąłem pracę w inspekcji sanitarnej, gdzie obecnie jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Dotychczas przysługiwało mi 20 dni urlopu, jednak w listopadzie 2008 r. obroniłem pracę doktorską i uzyskałem tytuł doktora. Czy zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym należy mi doliczyć okres odbywania studiów doktoranckich?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Studia doktoranckie - wymiar urlopu

Ukończenie studiów doktoranckich a uprawnienia pracownicze

Przepis, na który Pan się powołuje, ma następującą treść:

„Art. 198 ust. 3. Doktorantowi, po uzyskaniu stopnia doktora, okres odbywania studiów doktoranckich, nie dłuższy niż cztery lata, zalicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze” – ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365; Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328.).

Przepis ten nie precyzuje rodzaju uprawnień pracowniczych, w przypadku których należy uwzględniać ukończone studia doktoranckie. Poprzez sformułowanie „uprawnienia pracownicze” można rozumieć więc dodatki stażowe, nagrody jubileuszowe, wysokość wynagrodzenia, odprawy przy zwolnieniach grupowych, urlopy wypoczynkowe i inne. W celu ustalenia, czy przepis ten ma wpływ na długość urlopu wypoczynkowego, należy porównać jego treść z przepisami Kodeksu pracy, a szczególnie z art. 155 § 1.

„Art. 155 § 1. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

  1. zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
  2. średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż – 5 lat,
  3. średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,
  4. średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,
  5. szkoły policealnej – 6 lat,
  6. szkoły wyższej – 8 lat.

Okresy nauki, o których mowa w pkt 1-6, nie podlegają sumowaniu”.

Okresy nauki które można wliczyć do okresu pracy od którego zależy wymiar urlopu

Zgodnie z powyższym okres, który można wliczyć do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, to 8 lat – z tytułu ukończenia szkoły wyższej. I niestety nie ma znaczenia, czy szkołę wyższą ukończono z tytułem licencjata, magistra czy doktora.

Do uprawnień pracowniczych w zakresie długości urlopu wypoczynkowego bierze się bowiem pod uwagę wyłącznie liczbę lat odpowiadającą najwyższemu osiągniętemu poziomowi wykształcenia, a więc najdłuższy okres nauki przewidziany w art. 155 § 1 Kodeksu pracy.

Należy także pamiętać o tym, że jeśli okresy świadczenia pracy i nauki trwały jednocześnie, to do ustalenia wymiaru urlopu należy przyjąć bądź okres zatrudnienia, w którym pobierano naukę, bądź okres nauki – zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika (art. 155 § 2 Kodeksu pracy).

W zaistniałej sytuacji nie należy uwzględniać ukończonych studiów doktoranckich do wymiaru urlopu, ponieważ okres nauki związany ze szkołą wyższą już uwzględniono (ukończone studia magisterskie).

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »