Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Studia doktoranckie – wymiar urlopu

Dorota Kriger • Opublikowane: 2009-01-13

W 2007 r. podjąłem pracę w inspekcji sanitarnej, gdzie obecnie jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Dotychczas przysługiwało mi 20 dni urlopu, jednak w listopadzie 2008 r. obroniłem pracę doktorską i uzyskałem tytuł doktora. Czy zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym należy mi doliczyć okres odbywania studiów doktoranckich?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przepis, na który Pan się powołuje, ma następującą treść:

„Art. 198 ust. 3. Doktorantowi, po uzyskaniu stopnia doktora, okres odbywania studiów doktoranckich, nie dłuższy niż cztery lata, zalicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze” – ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365; Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328.).

Przepis ten nie precyzuje rodzaju uprawnień pracowniczych, w przypadku których należy uwzględniać ukończone studia doktoranckie. Poprzez sformułowanie „uprawnienia pracownicze” można rozumieć więc dodatki stażowe, nagrody jubileuszowe, wysokość wynagrodzenia, odprawy przy zwolnieniach grupowych, urlopy wypoczynkowe i inne. W celu ustalenia, czy przepis ten ma wpływ na długość urlopu wypoczynkowego, należy porównać jego treść z przepisami Kodeksu pracy, a szczególnie z art. 155 § 1.

„Art. 155 § 1. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

  1. zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
  2. średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż – 5 lat,
  3. średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,
  4. średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,
  5. szkoły policealnej – 6 lat,
  6. szkoły wyższej – 8 lat.

Okresy nauki, o których mowa w pkt 1-6, nie podlegają sumowaniu”.

Zgodnie z powyższym okres, który można wliczyć do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, to 8 lat – z tytułu ukończenia szkoły wyższej. I niestety nie ma znaczenia, czy szkołę wyższą ukończono z tytułem licencjata, magistra czy doktora.

Do uprawnień pracowniczych w zakresie długości urlopu wypoczynkowego bierze się bowiem pod uwagę wyłącznie liczbę lat odpowiadającą najwyższemu osiągniętemu poziomowi wykształcenia, a więc najdłuższy okres nauki przewidziany w art. 155 § 1 Kodeksu pracy.

Należy także pamiętać o tym, że jeśli okresy świadczenia pracy i nauki trwały jednocześnie, to do ustalenia wymiaru urlopu należy przyjąć bądź okres zatrudnienia, w którym pobierano naukę, bądź okres nauki – zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika (art. 155 § 2 Kodeksu pracy).

W zaistniałej sytuacji nie należy uwzględniać ukończonych studiów doktoranckich do wymiaru urlopu, ponieważ okres nauki związany ze szkołą wyższą już uwzględniono (ukończone studia magisterskie).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Prace interwencyjne a długość urlopu

Zostałam zatrudniona do prac interwencyjnych na rok czasu. Ile należy mi się urlopu wypoczynkowego?

 

Powrót po macierzyńskim a dzień wolny od pracy w firmie

Skończyłam urlop macierzyński 2 kwietnia, który w moim zakładzie pracy był dniem wolnym z racji dodatkowego dnia za 1 maja. Czy przysługuje mi zatem dzień...

 

Niewykorzystany urlop i zmiana pracy ? czy urlop przechodzi na nowego pracodawcę, czy należy się ekwiwalent?

Niewykorzystany urlop i zmiana pracy ? czy urlop przechodzi na nowego pracodawcę, czy należy się ekwiwalent?

Czy za niewykorzystany urlop pracodawca musi wypłacić ekwiwalent czy urlop przechodzi na drugiego pracodawcę?

Wniosek o urlop na żądanie

Do kogo należy kierować wniosek o urlop na żądanie? Kadry odsyłają do kierownika wydziału, ten do bezpośredniego przełożonego, czyli brygadzisty, a on z...

 

Udzielenie zaległego urlopu przez pracodawcę bez uzgodnienia terminu

Jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas określony. Za 2016 rok należy mi się zaległy urlop – 8 dni. Czy pracodawca może udzielić mi tego...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »