Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nadgodziny za wycieczki z podopiecznymi opieki społecznej

Marta Handzlik • Opublikowane: 2019-09-02

Jestem pracownikiem warsztatu terapii zajęciowej, który podlega pod opiekę społeczną, więc obowiązuje nas ustawa o pracowniku samorządowym. Z naszymi podopiecznymi wyjeżdżamy na wycieczki, przeważnie są jednodniowe (godzina wyjazdu ok. 7.00, a powrót ok. 20.00), zdarzają się i kilkudniowe. Pani kierownik twierdzi, że nie należą się nam nadgodziny i że czas podróży służbowej w godzinach naszej pracy 7–15 ( podczas której też nadzorujemy/pilnujemy podopiecznych) nie wlicza się w czas pracy – więc nie mamy prawa do dodatkowego wynagrodzenia lub czasu wolnego za wypracowane nadgodziny. Jak powinien być rozliczany czas pracy na takich wycieczkach oraz w porze nocnej, gdy jesteśmy na wycieczce z noclegiem?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych „jeżeli wymagają tego potrzeby jednostki, w której pracownik samorządowy jest zatrudniony, na polecenie przełożonego wykonuje on pracę w godzinach nadliczbowych, w tym w wyjątkowych przypadkach także w porze nocnej oraz w niedziele i święta”.

Zgodnie z art. 128 ustawy Kodeks pracy czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Jeśli pracownik normalnie wykonuje pracę w godzinach od 7.00 do 15.00, to w sytuacji, gdy łączny czas delegacji wykracza poza podstawowy wymiaru czasu pracy, a pracownik pełnił swoje obowiązki dłużej, niż wynikałoby to z obowiązującego rozkładu (np. do 20.00), to z tytułu pełnienia obowiązków pracowniczych przysługuje wynagrodzenie za nadgodziny

Pracownikowi samorządowemu za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych przysługuje, według jego wyboru, wynagrodzenie albo czas wolny w tym samym wymiarze, z tym że wolny czas, na wniosek pracownika, może być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu. Oddanie czasu wolnego od pracy powinno co do zasady nastąpić do końca danego okresu rozliczeniowego.

Warto podkreślić, że ustawa o pracownikach samorządowych nie określa w żaden sposób zasad rekompensowania pracy wykonywanej przez pracownika samorządowego w dniu wolnym od pracy.

Zgodnie z opinią Komisji Prawnej GIP (stanowisko z dnia 12 września 2013 r. w sprawie sposobu rekompensowania pracownikowi samorządowemu pracy w dniu wolnym od pracy wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy) w przypadku świadczenia na polecenie przełożonego pracy w dniu wolnym od pracy wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, tj. w sobotę (zgodnie z rozkładem czasu pracy soboty są dniami wolnymi od pracy) lub niedzielę, należy udzielić innego (całego) dnia wolnego od pracy do końca okresu rozliczeniowego, w którym tę pracę świadczył, w terminie z nim uzgodnionym. Natomiast pracę w godzinach nadliczbowych pracownika w sobotę lub niedzielę można zrekompensować według wyboru: czasem wolnym lub normalnym wynagrodzeniem.

Słowem – czas od 7–15 w czasie wycieczki można zaliczyć do czasu pracy, ale za każdą następną godzinę należy się albo wynagrodzenie, albo wolne godziny. Jeśli zaś wycieczka obejmie sobotę albo niedzielę – dodatkowo za każdy z tych dni przysługuje inny dzień wolny.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Czy pracownik może odmówić pracy w nadgodzinach?

Pracuję w dużej szwalni. Jest nas 30 pracowników. W tym miesiącu pracodawca zarządził już dwie soboty pracujące (po 8 godzin), oprócz pracy od...

 

Czy pracodawca może wymagać ode mnie wyjazdu na szkolenie?

Czy pracodawca może wymagać ode mnie wyjazdu na szkolenie?

Wróciłam do pracy po urlopie macierzyńskim. Pracuję na zmniejszony wymiar czasu pracy (7/8 etatu) na umowę o pracę. Czy w związku z tym...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »