Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nadgodziny za wycieczki z podopiecznymi opieki społecznej

Marta Handzlik • Opublikowane: 2019-09-02

Jestem pracownikiem warsztatu terapii zajęciowej, który podlega pod opiekę społeczną, więc obowiązuje nas ustawa o pracowniku samorządowym. Z naszymi podopiecznymi wyjeżdżamy na wycieczki, przeważnie są jednodniowe (godzina wyjazdu ok. 7.00, a powrót ok. 20.00), zdarzają się i kilkudniowe. Pani kierownik twierdzi, że nie należą się nam nadgodziny i że czas podróży służbowej w godzinach naszej pracy 7–15 ( podczas której też nadzorujemy/pilnujemy podopiecznych) nie wlicza się w czas pracy – więc nie mamy prawa do dodatkowego wynagrodzenia lub czasu wolnego za wypracowane nadgodziny. Jak powinien być rozliczany czas pracy na takich wycieczkach oraz w porze nocnej, gdy jesteśmy na wycieczce z noclegiem?

»Wybrane opinie klientów

Szybka i profesjonalna usługa. Będziemy w przyszłości korzystać z Państwa pomocy.
Stowarzyszenie Wkra
Po raz kolejny profesjonalizm na najwyższym poziomie.
 
Jerzy
Odpowiedź bez wychodzenia z domu
Monika, 33 lata, pracownik biurowy
Moja opinia o poradach prawnych świadczonych przez w.w. usługodawcę jest pozytywna.
Bernadeta, nauczyciel akademicki emeryt, 76 lat
Bardzo obszerne wytłumaczenie i podkreślenie dla mnie kluczowych kwestii kilka razy. Język zrozumiały dla każdego.
Kinga, księgowa, 29 lat

Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych „jeżeli wymagają tego potrzeby jednostki, w której pracownik samorządowy jest zatrudniony, na polecenie przełożonego wykonuje on pracę w godzinach nadliczbowych, w tym w wyjątkowych przypadkach także w porze nocnej oraz w niedziele i święta”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zgodnie z art. 128 ustawy Kodeks pracy czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Jeśli pracownik normalnie wykonuje pracę w godzinach od 7.00 do 15.00, to w sytuacji, gdy łączny czas delegacji wykracza poza podstawowy wymiaru czasu pracy, a pracownik pełnił swoje obowiązki dłużej, niż wynikałoby to z obowiązującego rozkładu (np. do 20.00), to z tytułu pełnienia obowiązków pracowniczych przysługuje wynagrodzenie za nadgodziny

Pracownikowi samorządowemu za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych przysługuje, według jego wyboru, wynagrodzenie albo czas wolny w tym samym wymiarze, z tym że wolny czas, na wniosek pracownika, może być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu. Oddanie czasu wolnego od pracy powinno co do zasady nastąpić do końca danego okresu rozliczeniowego.

Warto podkreślić, że ustawa o pracownikach samorządowych nie określa w żaden sposób zasad rekompensowania pracy wykonywanej przez pracownika samorządowego w dniu wolnym od pracy.

Zgodnie z opinią Komisji Prawnej GIP (stanowisko z dnia 12 września 2013 r. w sprawie sposobu rekompensowania pracownikowi samorządowemu pracy w dniu wolnym od pracy wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy) w przypadku świadczenia na polecenie przełożonego pracy w dniu wolnym od pracy wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, tj. w sobotę (zgodnie z rozkładem czasu pracy soboty są dniami wolnymi od pracy) lub niedzielę, należy udzielić innego (całego) dnia wolnego od pracy do końca okresu rozliczeniowego, w którym tę pracę świadczył, w terminie z nim uzgodnionym. Natomiast pracę w godzinach nadliczbowych pracownika w sobotę lub niedzielę można zrekompensować według wyboru: czasem wolnym lub normalnym wynagrodzeniem.

Słowem – czas od 7–15 w czasie wycieczki można zaliczyć do czasu pracy, ale za każdą następną godzinę należy się albo wynagrodzenie, albo wolne godziny. Jeśli zaś wycieczka obejmie sobotę albo niedzielę – dodatkowo za każdy z tych dni przysługuje inny dzień wolny.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zlecanie pracy w godzinach nadliczbowych

W mojej firmie czasem jest tak, że trzeba zostać po godzinach (6-14) np. do 16. Czy kodeks pracy albo inne przepisy mówią o tym aby pracodawca, dzień wcześniej...

Godziny nadliczbowe

Jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony. Każdego miesiąca wypracowuję nadgodziny. Zakład pracy nie płaci za te nadgodziny. W jaki sposób...

Powrót z urlopu wychowawczego a godziny nadliczbowe

Jestem na urlopie wychowawczym z pierwszym dzieckiem, mąż pracuje. Jeśli zdecyduję się na przerwanie urlopu i wrócę do pracy, czy status młodej matki będzie...

Czy pracownik może odmówić pracy w nadgodzinach?

Pracuję w dużej szwalni. Jest nas 30 pracowników. W tym miesiącu pracodawca zarządził już dwie soboty pracujące (po 8 godzin), oprócz pracy od...

Czy pracodawca może wymagać ode mnie wyjazdu na szkolenie?

Wróciłam do pracy po urlopie macierzyńskim. Pracuję na zmniejszony wymiar czasu pracy (7/8 etatu) na umowę o pracę. Czy w związku z tym...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »