Nadgodziny za wycieczki z podopiecznymi opieki społecznej

• Autor: Marta Handzlik

Jestem pracownikiem warsztatu terapii zajęciowej, który podlega pod opiekę społeczną, więc obowiązuje nas ustawa o pracowniku samorządowym. Z naszymi podopiecznymi wyjeżdżamy na wycieczki, przeważnie są jednodniowe (godzina wyjazdu ok. 7.00, a powrót ok. 20.00), zdarzają się i kilkudniowe. Pani kierownik twierdzi, że nie należą się nam nadgodziny i że czas podróży służbowej w godzinach naszej pracy 7–15 ( podczas której też nadzorujemy/pilnujemy podopiecznych) nie wlicza się w czas pracy – więc nie mamy prawa do dodatkowego wynagrodzenia lub czasu wolnego za wypracowane nadgodziny. Jak powinien być rozliczany czas pracy na takich wycieczkach oraz w porze nocnej, gdy jesteśmy na wycieczce z noclegiem?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Nadgodziny za wycieczki z podopiecznymi opieki społecznej

Kiedy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za nadgodziny?

Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych „jeżeli wymagają tego potrzeby jednostki, w której pracownik samorządowy jest zatrudniony, na polecenie przełożonego wykonuje on pracę w godzinach nadliczbowych, w tym w wyjątkowych przypadkach także w porze nocnej oraz w niedziele i święta”.

Zgodnie z art. 128 ustawy Kodeks pracy czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Jeśli pracownik normalnie wykonuje pracę w godzinach od 7.00 do 15.00, to w sytuacji, gdy łączny czas delegacji wykracza poza podstawowy wymiaru czasu pracy, a pracownik pełnił swoje obowiązki dłużej, niż wynikałoby to z obowiązującego rozkładu (np. do 20.00), to z tytułu pełnienia obowiązków pracowniczych przysługuje wynagrodzenie za nadgodziny.

Zobacz też: Odbiór nadgodzin za sobotę

Rekompensowanie pracy wykonywanej przez pracownika samorządowego w dniu wolnym od pracy

Pracownikowi samorządowemu za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych przysługuje, według jego wyboru, wynagrodzenie albo czas wolny w tym samym wymiarze, z tym że wolny czas, na wniosek pracownika, może być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu. Oddanie czasu wolnego od pracy powinno co do zasady nastąpić do końca danego okresu rozliczeniowego.

Warto podkreślić, że ustawa o pracownikach samorządowych nie określa w żaden sposób zasad rekompensowania pracy wykonywanej przez pracownika samorządowego w dniu wolnym od pracy.

Zgodnie z opinią Komisji Prawnej GIP (stanowisko z dnia 12 września 2013 r. w sprawie sposobu rekompensowania pracownikowi samorządowemu pracy w dniu wolnym od pracy wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy) w przypadku świadczenia na polecenie przełożonego pracy w dniu wolnym od pracy wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, tj. w sobotę (zgodnie z rozkładem czasu pracy soboty są dniami wolnymi od pracy) lub niedzielę, należy udzielić innego (całego) dnia wolnego od pracy do końca okresu rozliczeniowego, w którym tę pracę świadczył, w terminie z nim uzgodnionym. Natomiast pracę w godzinach nadliczbowych pracownika w sobotę lub niedzielę można zrekompensować według wyboru: czasem wolnym lub normalnym wynagrodzeniem.

Słowem – czas od 7–15 w czasie wycieczki można zaliczyć do czasu pracy, ale za każdą następną godzinę należy się albo wynagrodzenie, albo wolne godziny. Jeśli zaś wycieczka obejmie sobotę albo niedzielę – dodatkowo za każdy z tych dni przysługuje inny dzień wolny.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »