Urlop macierzyński ? jak go otrzymać, jakie dokumenty dostarczyć pracodawcy?

• Autor: Dorota Kriger

To będzie mój pierwszy urlop macierzyński i zupełnie nie wiem, co i gdzie załatwiać. Za kilka dni będę rodzić. Jestem zatrudniona na czas nieokreślony i na zwolnieniu lekarskim pobieram całą pensję. Chciałabym wiedzieć, co dalej po urodzeniu dziecka. Jak załatwić urlop macierzyński? Ile on będzie wynosił? Jak będzie płatny?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Urlop macierzyński ? jak go otrzymać, jakie dokumenty dostarczyć pracodawcy?

Jak przejść na urlop macierzyński i co zrobić żeby otrzymać zasiłek macierzyński?

W związku z faktem, że jest Pani zatrudniona, wszystkie formalności związane z udzieleniem urlopu macierzyńskiego i wypłatą zasiłku spoczywają na pracodawcy.

Do Pani obowiązków należy poinformowanie zakładu pracy o przyczynie nieobecności, czyli o odbytym porodzie, najpóźniej w drugim dniu swojej nieobecności (§ 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy). Może to Pani uczynić osobiście bądź poprzez męża (ojca) dziecka lub inną osobę uprawnioną. Nie jest konieczne złożenie wniosku o urlop macierzyński (o ile nie wnioskuje Pani o udzielenie go przed planowanym terminem porodu), gdyż urlop rozpocznie się w dniu porodu.

Jednak samo rozpoczęcie urlopu macierzyńskiego i informacja o odbytym porodzie nie wystarczą, aby płatnik, czyli zakład pracy lub ZUS, wypłacił zasiłek macierzyński. Zasiłek ten wypłacony zostanie dopiero po otrzymaniu dokumentów poświadczających datę odbytego porodu (art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, dalej zwaną „ustawą zasiłkową”). W tym celu należy przedłożyć w zakładzie pracy skrócony odpis aktu urodzenia dziecka. Nawet jeśli płatnikiem jest ZUS, dokument należy dostarczyć do zakładu pracy, który wraz z pozostałymi dokumentami (w tym wypełnionym drukiem ZUS Z-3 oraz oświadczeniem pracodawcy o udzielonym urlopie macierzyńskim) przekaże całość do ZUS-u.

Ile trwa urlop macierzyński?

Długość urlopu macierzyńskiego, a o za tym idzie – okres pobierania zasiłku macierzyńskiego (art. 29 ust. 5 ustawy zasiłkowej), wynika z art. 180 § 1 K.p. i wynosi:

  1. 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
  2. 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
  3. 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
  4. 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
  5. 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu, o jakim mowa powyżej, zgodnie z art. 1821 § 1 K.p. ma Pani prawo skorzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego i zasiłku macierzyńskiego przez okres:

  1. w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie – do 2 tygodni,
  2. w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie – do 3 tygodni.

W tym celu należy na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu dodatkowego złożyć pisemny wniosek u pracodawcy (art. 1821 § 3 K.p.)

Ile wynosi zasiłek macierzyński i kto go wypłaca?

Zasiłek macierzyński wynosi 100% wynagrodzenia lub przychodu stanowiącego podstawę jego wymiaru (art. 31 ust. 1 ustawy zasiłkowej), co oznacza, że podczas urlopu macierzyńskiego powinna Pani otrzymywać kwoty w wysokości podobnej jak dotychczas otrzymywane wynagrodzenie za pracę.

Jeśli zasiłek wypłacać będzie pracodawca – powinien czynić to w tym samym terminie oraz w takiej samej formie, jak wypłacał dotychczas wynagrodzenie za pracę. Wypłata przez ZUS jest nieco inna, gdyż zasiłek powinien być wypłacony nie później niż w ciągu 30 dni od złożenia wszystkich dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłku (art. 64 ust. 1 ustawy zasiłkowej). Zasiłek będzie przesłany na wskazany przez Panią adres zamieszkania bądź w razie złożenia dyspozycji z numerem konta bankowego – przelewem na wskazane konto.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »