Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Kiedy pracownik nie pracuje 8 godzin

Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-11-03 • Aktualizacja: 2021-03-23

Mam taką sytuację – pracownik podbija kartę na wejściu o 6:00 i wychodząc o 14:00. Na stanowisko pracy (spawacz) dociera o 6:15, a z niego odchodzi do szatni o 13:45. Czy temu pracownikowi mam zaliczyć 8 godzin pracy (przecież tak naprawdę pracownik nie pracuje 8 godzin)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Kiedy pracownik nie pracuje 8 godzin

Czy pracownikowi należy liczyć 8 godzin mimo że na swoim stanowisku stawia się później niż w zakładzie pracy?

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

Pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy, gdy jest gotowy i zdolny do świadczenia pracy, a więc gdy stawi się do pracy o oznaczonej porze w zakładzie pracy lub w innym wyznaczonym mu miejscu, w którym ma wykonywać pracę.

Okres pozostawania w dyspozycji pracodawcy rozpoczyna się z chwilą stawienia się pracownika w zakładzie lub innym miejscu wyznaczonym do świadczenia pracy, a kończy z upływem dniówki roboczej lub wyjątkowo później – w momencie zaprzestania wykonywania dodatkowych czynności zleconych przez pracodawcę (w razie polecenia pracy w godzinach nadliczbowych).

Od jakiej chwili rozpoczyna się czas pracy?

Zazwyczaj praca rozpoczyna się od chwili podpisania listy obecności lub np. odbicia karty zegarowej. Jeśli pracodawca zatrudnia pracowników, którzy przed przystąpieniem do pracy muszą pobrać i przetransportować sprzęt oraz materiały niezbędne do wykonywania pracy, to czas pracy tych pracowników rozpoczyna się nie później niż w chwili pobrania sprzętu i materiałów.

Państwowa Inspekcja Pracy uznała z kolei, że czas potrzebny pracownikowi na przebranie się w odzież roboczą, a po zakończeniu pracy na wzięcie kąpieli i ubranie własnej odzieży, jest zaliczany do czasu pracy. Pracodawca nie powinien zatem uzależniać momentu, od którego liczy czas pracy pracowników od chwili pojawienia się na stanowisku pracy.

Słowem – jeśli pracownik opisany w pytaniu potrzebuje przed rozpoczęciem pracy i po jej zakończeniu czasu na przebranie się (i ewentualnie wzięcie kąpieli) to należy mu zaliczyć 8 godzin dziennie pracy, mimo że na swoim stanowisku stawia się później niż w zakładzie pracy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »