Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zakwestionowanie świadectwo pracy przez ZUS

• Autor: Marta Handzlik

Wystawiłam dla pracownika świadectwo pracy. Świadectwo zostało podpisane niepełnym podpisem (bez imienia) i opatrzone pieczątką firmową (nie imienną). Pracownik zgłosił się do mnie z informacją, że ZUS zakwestionował mu świadectwo pracy, żądając pieczątki imiennej osoby podpisującej świadectwo. Czy ZUS ma rację w tej kwestii? Czy powinnam wystawić nowe świadectwo pracy z pieczątką imienną osoby podpisującej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Zakwestionowanie świadectwo pracy przez ZUS

Sposób i tryb wystawiania świadectwa pracy

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz. U., poz. 2292) rozporządzenie określa:

1) szczegółową treść świadectwa pracy;

2) sposób i tryb wydawania świadectwa pracy;

3) sposób i tryb prostowania i uzupełniania świadectwa pracy;

4) pomocniczy wzór świadectwa pracy.

W świadectwie pracy zamieszcza się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczeń społecznych.

Zobacz też: Zaświadczenie o pracy w szczególnych warunkach kierowca wzór

Wzór świadectwa pracy

Pomocniczy wzór świadectwa pracy zawiera załącznik do rozporządzenia.

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia świadectwo pracy powinno u dołu zawierać podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę albo osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy.

Obecnie więc świadectwo pracy w ogóle nie zawiera obowiązku umieszczania pieczątki pracodawcy przy podpisie osoby wystawiającej świadectwo.

Poprzednie rozporządzenie z 1996 r. wskazywało, że na dole świadectwa pracy należało umieścić pieczęć i podpis pracodawcy lub osoby działającej w jego imieniu.

Tak więc świadectwo pracy jako dokument musi być podpisane przez pracodawcę lub osobę działającą w jego imieniu. Jednakże ani teraz, ani przedtem z rozporządzenia nie wynikało, że na świadectwie pracy trzeba było umieszczać pieczęć imienną. ZUS tego oczywiście nieustannie żąda, ale są to żądania nieuzasadnione.

Podpis pracodawcy na świadectwie pracy

Wystarczy jeśli na świadectwie pracy znajdzie się czytelny podpis pracodawcy (osoby działającej z jego upoważnienia) oraz pieczęć pracodawcy (jeśli świadectwo pracy było wystawiane przed 30 grudnia 2016 r.).

Tak więc świadectwo pracy sporządzone przez Panią jest dobre – jeśli ZUS je neguje, proszę poprosić o pisemne podanie podstawy prawnej takich żądań.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info