Czy ZUS może kwestionować świadectwo pracy bez pełnego podpisu?

• Autor: Marta Handzlik

Świadectwo pracy to ważny dokument, który potwierdza historię zatrudnienia, kompetencje oraz kwalifikacje pracownika. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30 grudnia 2016 roku wprowadza jasne wytyczne dotyczące jego treści, sposobu i trybu wystawiania, a także zasad jego prostowania i uzupełniania. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej tym regulacjom. Jako przykład posłuży nam sprawa pani Teresy.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Czy ZUS może kwestionować świadectwo pracy bez pełnego podpisu?

Pani Teresa wystawiła dla pracownika świadectwo pracy. Świadectwo zostało podpisane niepełnym podpisem (bez imienia) i opatrzone pieczątką firmową (a nie imienną). Pracownik zgłosił się do pani Teresy z informacją, że ZUS zakwestionował mu świadectwo pracy, żądając pieczątki imiennej osoby podpisującej świadectwo. W związku z tym pani Teresa zapytała nas, czy ZUS ma rację w tej kwestii. Chciała również wiedzieć, czy powinna wystawić nowe świadectwo pracy z pieczątką imienną osoby podpisującej.

Sposób i tryb wystawiania świadectwa pracy

Odpowiadając na pytanie pani Teresy, uprzejmie informuję, że zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz. U., poz. 2292) „rozporządzenie określa:

1) szczegółową treść świadectwa pracy;

2) sposób i tryb wydawania świadectwa pracy;

3) sposób i tryb prostowania i uzupełniania świadectwa pracy;

4) pomocniczy wzór świadectwa pracy”.

W świadectwie pracy zamieszcza się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczeń społecznych.

Zobacz też: Zaświadczenie o pracy w szczególnych warunkach kierowca wzór

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wzór świadectwa pracy

Pomocniczy wzór świadectwa pracy zawiera załącznik do rozporządzenia.

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia świadectwo pracy powinno u dołu zawierać podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę albo osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy.

Obecnie więc świadectwo pracy w ogóle nie zawiera obowiązku umieszczania pieczątki pracodawcy przy podpisie osoby wystawiającej świadectwo.

Poprzednie rozporządzenie z 1996 r. wskazywało, że na dole świadectwa pracy należało umieścić pieczęć i podpis pracodawcy lub osoby działającej w jego imieniu.

Tak więc świadectwo pracy jako dokument musi być podpisane przez pracodawcę lub osobę działającą w jego imieniu. Jednakże ani teraz, ani przedtem z rozporządzenia nie wynikało, że na świadectwie pracy trzeba było umieszczać pieczęć imienną. ZUS tego oczywiście nieustannie żąda, ale są to żądania nieuzasadnione.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Podpis pracodawcy na świadectwie pracy

Wystarczy, jeśli na świadectwie pracy znajdzie się czytelny podpis pracodawcy (osoby działającej z jego upoważnienia) oraz pieczęć pracodawcy (jeśli świadectwo pracy było wystawiane przed 30 grudnia 2016 r.).

Tak więc świadectwo pracy sporządzone przez panią Teresę jest dobre – jeśli ZUS je neguje, pani Teresa powinna poprosić o pisemne podanie podstawy prawnej takich żądań.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Przykłady

Przypadek zmiany pracy

Ania, po pięcioletnim stażu w firmie marketingowej, zdecydowała się na zmianę miejsca zatrudnienia. Otrzymała od pracodawcy świadectwo pracy, które dokładnie odzwierciedla okres jej pracy, zajmowane stanowiska oraz zakres wykonywanych obowiązków. Dzięki temu dokumentowi Ania może łatwo udowodnić swoje doświadczenie zawodowe i kompetencje przy aplikowaniu na nowe stanowisko w branży.

 

Proces rekrutacji

Tomasz, jako osoba odpowiedzialna za rekrutację w swojej firmie, otrzymywał od kandydatów ich świadectwa pracy. Analiza tych dokumentów pozwalała mu szybko zweryfikować historię zatrudnienia aplikantów, co pomagało mu ocenić ich doświadczenie i dopasowanie do oferowanej pracy.

 

Korekta świadectwa pracy

Ewa po otrzymaniu świadectwa pracy zauważyła w nim błąd dotyczący daty zakończenia ostatniego zatrudnienia. Skontaktowała się więc ze swoim byłym pracodawcą, aby dokonać niezbędnych korekt. Szybko i bez większych problemów zmieniono dane w dokumencie. Teraz sprostowane świadectwo pracy Ewy dokładnie odzwierciedla jej rzeczywisty okres zatrudnienia.

Podsumowanie

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30 grudnia 2016 roku precyzuje zasady dotyczące wystawiania świadectwa pracy. Jasno określone wytyczne co do treści, sposobu wydawania oraz korygowania świadectw pracy zapewniają przejrzystość i porządek w dokumentacji pracowniczej, co ma kluczowe znaczenie dla obu stron stosunku pracy.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz pomocy w zrozumieniu przepisów dotyczących świadectwa pracy lub wsparcia w sporządzaniu odpowiednich dokumentów? Skorzystaj z naszych porad prawnych online i profesjonalnego wsparcia w przygotowaniu pism, aby zapewnić sobie spokój ducha i pewność, że Twoje dokumenty są zgodne z obowiązującymi przepisami. Skontaktuj się z nami poprzez formularz umieszczony pod tekstem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »