Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakwestionowanie świadectwo pracy przez ZUS

Marta Handzlik • Opublikowane: 2018-03-19

Wystawiłam dla pracownika świadectwo pracy. Świadectwo zostało podpisane niepełnym podpisem (bez imienia) i opatrzone pieczątką firmową (nie imienną). Pracownik zgłosił się do mnie z informacją, że ZUS zakwestionował mu świadectwo pracy, żądając pieczątki imiennej osoby podpisującej świadectwo. Czy ZUS ma rację w tej kwestii? Czy powinnam wystawić nowe świadectwo pracy z pieczątką imienną osoby podpisującej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz. U., poz. 2292) rozporządzenie określa:

1) szczegółową treść świadectwa pracy;

2) sposób i tryb wydawania świadectwa pracy;

3) sposób i tryb prostowania i uzupełniania świadectwa pracy;

4) pomocniczy wzór świadectwa pracy.

W świadectwie pracy zamieszcza się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczeń społecznych.

Pomocniczy wzór świadectwa pracy zawiera załącznik do rozporządzenia.

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia świadectwo pracy powinno u dołu zawierać podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę albo osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy.

Obecnie więc świadectwo pracy w ogóle nie zawiera obowiązku umieszczania pieczątki pracodawcy przy podpisie osoby wystawiającej świadectwo.

Poprzednie rozporządzenie z 1996 r. wskazywało, że na dole świadectwa pracy należało umieścić pieczęć i podpis pracodawcy lub osoby działającej w jego imieniu.

Tak więc świadectwo pracy jako dokument musi być podpisane przez pracodawcę lub osobę działającą w jego imieniu. Jednakże ani teraz, ani przedtem z rozporządzenia nie wynikało, że na świadectwie pracy trzeba było umieszczać pieczęć imienną. ZUS tego oczywiście nieustannie żąda, ale są to żądania nieuzasadnione.

Wystarczy jeśli na świadectwie pracy znajdzie się czytelny podpis pracodawcy (osoby działającej z jego upoważnienia) oraz pieczęć pracodawcy (jeśli świadectwo pracy było wystawiane przed 30 grudnia 2016 r.).

Tak więc świadectwo pracy sporządzone przez Panią jest dobre – jeśli ZUS je neguje, proszę poprosić o pisemne podanie podstawy prawnej takich żądań.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Dostarczenie świadectwa pracy

Mąż rozwiązał umowę i wyjechał za granicę. Były pracodawca miał mu wysłać listem świadectwo pracy, a do dziś tego nie zrobił, choć minęły 3 tygodnie....

 

Ciągłość zwolnienia lekarskiego

Ciągłość zwolnienia lekarskiego

Moje pytanie dotyczy ciągłości zwolnienia lekarskiego. Najpierw przebywałam na zwolnieniu lekarskim od lekarza ogólnego. Bezpośrednio po nim miałam L4 od...

Wyliczenie stażu pracy do urlopu, emerytury, wysługi lat

W latach 1990-1992 pobierałam naukę w 2-letnim Studium Nauczycielskim, które ukończyłam w 1992 r. Po jego ukończeniu rozpoczęłam pracę zawodową...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »