Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Dojazdy do pracy w różne części kraju

Marta Handzlik • Opublikowane: 2022-04-29 • Aktualizacja: 2022-04-29

Mieszkam w woj. podkarpackim, pracuję w Warszawie. Dojazd zabezpiecza firma samochodem służbowym, nocleg również. Praca w ciągu roku jest w różnych miejscach w kraju – w zeszłym roku Poznań, Katowice, Gdańsk. Czy w tym wypadku należy mi się dieta w wysokości 30 zł za przepracowany dzień? Liczba godzin to ok. 40–50 godzin tygodniowo. Soboty mamy wolne, zjeżdżam do domu w piątek po pracy, wracam w poniedziałek rano.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Dojazdy do pracy w różne części kraju

Definicja podróży służbowej

Odpowiadając na Pana pytanie, uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 775 § 1 ustawy z dnia Kodeks pracy podróżą służbową jest wykonywanie na polecenie pracodawcy zadania służbowego poza miejscowością stanowiącą siedzibę pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy. Pracownikom odbywającym podróż służbową przysługują świadczenia z tytułu tej podróży (takie jak dieta).

Podróż służbowa wiąże się z wydaniem pracownikowi przez pracodawcę polecenia wyjazdu:

  • we wskazanym czasie,
  • poza zwykłe miejsce pracy,
  • w celu wykonania określonego zadania, związanego z obowiązkami służbowymi pracownika.

Podkreślić należy, że co do zasady cechą charakterystyczną każdej podróży służbowej powinien być jej incydentalny, tymczasowy i krótkotrwały charakter. Tezę tę potwierdził Sąd Najwyższy, stwierdzając, że podróż służbowa ma tymczasowy i krótkotrwały charakter, ma stanowić coś wyjątkowego w całokształcie obowiązków danego pracownika i sprowadzać się do wykonania określonego przez pracodawcę zadania. Celem podróży służbowej jest dotarcie do miejsca wykonywania zadania zleconego przez pracodawcę, które znajduje się poza wynikającym z umowy o pracę miejscem stałego świadczenia pracy. Nie jest jej celem stałe wykonywanie pracy w tej miejscowości, lecz jedynie czasowe wykonanie zleconego zadania służbowego. Zadanie to musi być przy tym skonkretyzowane przez pracodawcę i nie może mieć charakteru generalnego. Zadanie związane z podróżą służbową musi mieć więc charakter nietypowy i incydentalny w odniesieniu do ogólnych obowiązków pracownika. Podkreślić należy, ze co do zasady niedopuszczalna jest sytuacja, w której pracownik w sposób stały przebywa w podróży służbowej.

Praca w różnych częściach kraju

Jeśli Pana miejsce pracy wskazane jest jako określony region lub nawet cały kraj, nie mamy do czynienia z podróżą służbową i dieta nie przysługuje. Jeśli nawet otrzymał Pan jednorazowo wyższe wynagrodzenie, ale nie wykazano tego na pasku wypłaty, to należy uznać, że nie była to dieta, a być może omyłka. Albo jednorazowo przyznana premia uznaniowa.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »