Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy odprawa podlega opodatkowaniu – podana kwota to netto czy brutto?

Dorota Kriger • Opublikowane: 2010-04-01

W porozumieniu o rozwiązaniu umowy o pracę jest napisane: „W związku z rozwiązaniem umowy o pracę za porozumieniem stron Pracownik otrzyma dodatkowe świadczenie pieniężne w wysokości 6 pensji brutto płatne wraz z ostatnim wynagrodzeniem za pracę”. Kwota realna była netto, czy nie powinna być brutto?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odprawy w przypadku porozumienia stron o rozwiązaniu umowy o pracę są wypłacane głównie na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Świadczenie pieniężne, o którym mowa w porozumieniu, czyli odprawa, jest świadczeniem, które podlega opodatkowaniu – zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Należało więc naliczyć i odprowadzić podatek od wypłaconej odprawy.

Jednocześnie odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane pracownikom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy nie stanowią podstawy wymiaru składek na ZUS. Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161, poz. 1106 ze zm.). A zatem świadczenie pieniężne wypłacone w związku z zawartym porozumieniem o rozwiązaniu umowy o pracę będzie zwolnione od składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne bez względu na kwotę przyznanej odprawy.

Przyznana kwota brutto odprawy – zgodnie z wyżej przywołanymi przepisami – powinna być pomniejszona o wartość naliczonego podatku, nie należy zaś od kwoty odprawy odprowadzać składek na ZUS.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Kiedy złożyć dwutygodniowe wypowiedzenie umowy o pracę?

Kiedy złożyć dwutygodniowe wypowiedzenie umowy o pracę?

Do kwietnia 2011 r. mam urlop wychowawczy, ale od 1 września chciałabym rozpocząć nową pracę. Mam umowę na czas określony do 2012 r. i okres wypowiedzenia...

Urlop wychowawczy podczas trwania okresu wypowiedzenia umowy o pracę

Złożyłam wypowiedzenie umowy o pracę. Czy będąc na wypowiedzeniu, mogę złożyć wniosek o urlop wychowawczy? Czy pracodawca może odmówić?

 

Okoliczność uzasadniająca rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

Moje pytanie dotyczy rozwiązania umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia. Art. 55 § 2 Kodeksu pracy mówi, że oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę...

 

Rozwiązanie umowy z powodu niewypłacalności firmy

W związku z niewypłacalnością przedsiębiorstwa, w którym pracuję, pracodawca już 14 dni zalega mi z należną wypłatą, chciałbym...

 

Aneksowanie umowy o pracę a okres wypowiedzenia

7 lat temu podpisałam umowę o pracę na rok z 2-tygodniowym okresem wypowiedzenia. Po roku dostałam aneks do umowy, ale bez przedłużenia umowy...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »