Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odmowa pracownika wykonywania dodatkowej pracy

Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-08-28

Czy pracownik może odmówić wykonywania dodatkowej pracy w zastępstwie innego pracownika przebywającego w szpitalu? Czy może żądać dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie takiej pracy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że w sytuacji, gdy jeden z pracowników przebywa na zwolnieniu lekarskim pracodawca może albo zatrudnić osobę z zewnątrz na zastępstwo za nieobecnego pracownika, albo jego zadania zlecić do wykonania zatrudnianemu już przez siebie pracownikowi.

W takiej sytuacji pracownik, który otrzymuje polecenie wykonywania dodatkowych zadań nie może odmówić, chyba że polecenie to jest sprzeczne z przepisami prawa albo z umową o pracę tego pracownika.

Zgodnie z przepisami prawa pracy pracodawca może zmieniać pracownikowi zakres czynności w trakcie zatrudnienia pod warunkiem, że spełnione zostaną dwie przesłanki:

– rodzaj powierzonych obowiązków nie będzie sprzeczny z rodzajem umówionej pracy, którą na podstawie zawartej umowy jest zobowiązany wykonywać pracownik,

– zakres powierzonych czynności umożliwi pracownikowi wykonanie ich w normalnym czasie pracy niebędącym przekroczeniem dobowej i przeciętnie tygodniowej normy czasu pracy.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 1999 r. (I PKN 403/99) każdorazowe znaczne zwiększenie ilości obowiązków, a w szczególności wykraczających poza określony umową rodzaj świadczonej pracy, ze względu na konieczność wykonywania dodatkowej pracy w związku z nieobecnością innego pracownika, powinno wiązać się ze zmianą (podwyższeniem) wynagrodzenia.

Przy czym podkreślić należy, że dotyczy to raczej stałego zwiększenia obowiązków pracownika, a nie okresowego zwiększenia tych obowiązków. Przy czym przez okresowe zwiększenie, które nie uzasadnia zwiększania wynagrodzenia rozumiemy przydzielenie dodatkowych obowiązków na okres maksymalnie 3 miesięcy w roku kalendarzowym.

Oczywiście, jeśli pracownik z powodu otrzymania dodatkowych zadań będzie wypracowywał godziny nadliczbowe – powinien otrzymać za nie dodatkowe wynagrodzenie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Kody ?A? i ?B? na druku L4 i dodatkowe informacje na druku

Kody ?A? i ?B? na druku L4 i dodatkowe informacje na druku

Moje pytanie dotyczy kodów wpisywanych na drukach L4. Moja kadrowa prosi jeszcze o dodatkowe adnotacje na druku, typu „kontynuacja chorobowego”. Czy ma...

Wcześniejszy powrót z L4 po szybkim wyzdrowieniu – czy to możliwe?

W zeszłym tygodniu się rozchorowałem, poszedłem do lekarza i dostałem L4 do przyszłego piątku. Minęły 3 dni, biorę regularnie leki i w sumie jestem już...

 

Badanie alkomatem

Czy badanie alkomatem wszystkich pracowników jest legalne? Często kadrowa przychodzi niezapowiedziana i wzywa wszystkich pracowników na badanie alkomatem.

 

Świadczenie kompensacyjne po urlopie zdrowotnym

Jestem nauczycielką z 34-letnim stażem pracy. Ukończyłam 55 lat i tym samym nabyłam prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego....

 

Prawo do zasiłku chorobowego dla nauczyciela

Jestem nauczycielem, który do 31 sierpnia przebywa na zwolnieniu lekarskim. 31 sierpnia muszę rozwiązać stosunek pracy z powodu braku godzin. Czy...

 

Przerwanie zwolnienia lekarskiego opieką na dziecko

Jestem już 120 dni na zwolnieniu lekarskim i niestety dziecko mi się rozchorowało i musiałam przerwać swoje leczenie i wzięłam zwolnienie na...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »