Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Staż z PUP a nowa praca ? zwrot kosztów stażu?

Autor: Dorota Kriger

Jestem na stażu od kwietnia i teraz dostałem ofertę pracy u innego pracodawcy na umowę-zlecenie. Jak wyglądają procedury zerwania umowy o staż? Czy grożą mi z tego tytułu jakieś zwroty pieniężne i wykreślenie z listy PUP?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Staż z PUP a nowa praca ? zwrot kosztów stażu?

Przerwanie stażu z PUP 

Stażysta, który podejmuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, może bez negatywnych konsekwencji przerwać staż. Zgodnie z art. 41 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.) w związku z art. 53 ust .6 tej ustawy osoba, która z własnej winy nie ukończyła stażu, jest obowiązana do zwrotu kosztów stażu, chyba że powodem nieukończenia stażu było podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Staż można więc przerwać pod warunkiem otrzymania innej pracy – stażysta nie zwraca wtedy żadnych kosztów stażu.

Zobacz też: Zaświadczenie o zatrudnieniu na umowę zlecenie do urzędu pracy

Zawiadomienie PUP o przerwaniu stażu i podjęciu zatrudnienia

Zgodnie z art. 74 ustawy należy zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności oraz zaistnienia innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku. PUP zawiadamia się w celu dokonania formalności związanych z wyrejestrowaniem się z rejestru osób bezrobotnych. Należy więc samemu się wyrejestrować, jeśli została podjęta jakakolwiek praca zarobkowa.

Jeżeli jednak do przerwania stażu dochodzi z winy stażysty, a powodem przerwania nie jest podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, to:

  • stażysta powinien zwrócić koszty stażu (nie dotyczy to jednak kwoty należnego stypendium),
  • stażysta traci status bezrobotnego (na okres 120, 180 lub 270 dni – w zależności od tego, który raz spełnione są przesłanki pozbawienia go statusu).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info