Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Staż z PUP a nowa praca ? zwrot kosztów stażu?

Dorota Kriger • Opublikowane: 2010-08-06

Jestem na stażu od kwietnia i teraz dostałem ofertę pracy u innego pracodawcy na umowę-zlecenie. Jak wyglądają procedury zerwania umowy o staż? Czy grożą mi z tego tytułu jakieś zwroty pieniężne i wykreślenie z listy PUP?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Staż z PUP a nowa praca ? zwrot kosztów stażu?

Stażysta, który podejmuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, może bez negatywnych konsekwencji przerwać staż. Zgodnie z art. 41 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.) w związku z art. 53 ust .6 tej ustawy osoba, która z własnej winy nie ukończyła stażu, jest obowiązana do zwrotu kosztów stażu, chyba że powodem nieukończenia stażu było podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Staż można więc przerwać pod warunkiem otrzymania innej pracy – stażysta nie zwraca wtedy żadnych kosztów stażu.

Zgodnie z art. 74 ustawy należy zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności oraz zaistnienia innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku. PUP zawiadamia się w celu dokonania formalności związanych z wyrejestrowaniem się z rejestru osób bezrobotnych. Należy więc samemu się wyrejestrować, jeśli została podjęta jakakolwiek praca zarobkowa.

Jeżeli jednak do przerwania stażu dochodzi z winy stażysty, a powodem przerwania nie jest podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, to:

  • stażysta powinien zwrócić koszty stażu (nie dotyczy to jednak kwoty należnego stypendium),
  • stażysta traci status bezrobotnego (na okres 120, 180 lub 270 dni – w zależności od tego, który raz spełnione są przesłanki pozbawienia go statusu).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Praca na etacie a własna firma i umowa o zakazie konkurencji

Prowadzę warsztat samochodowy i dostałem atrakcyjną ofertę pracy, również w warsztacie samochodowym. Czy mogę zatrudnić się w tej firmie, nie zamykając...

 

Umowa po okresie próbnym

Mam miesięczną umowę na okres próbny, która kończy się 10.07.2012. Na jaki maksymalnie okres powinna być zawarta ze mną kolejna umowa?

 

Świadczenie pracy bez umowy

Dnia 13 września wygasła moja pierwsza umowa o pracę na czas określony. Do dziś nie otrzymałam następnej umowy. Aktualnie nasza firma zmienia siedzibę....

 

Umowa o pracę na zastępstwo

Dwie osoby otrzymały umowę o pracę na zastępstwo za jednego pracownika, który miał pełny etat. Każda z osób, która zastępowała nieobecnego...

 

Okres wypowiedzenia a praca bez umowy

Mam pytanie dotyczące okresu wypowiedzenia w kontekście pracy bez umowy. Mam taką sytuację, że pracowałam w pewnej firmie i otrzymałam po...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »