Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Świadectwo pracy a różne stanowiska pracy w firmie

Adam Dąbrowski • Opublikowane: 2011-06-01 • Aktualizacja: 2021-03-19

Żona od roku wykonuje pracę na stanowisku kierowniczym, będąc zatrudnioną wciąż na stanowisku robotniczym – brak przemianowania (obecnie jest p.o.). Czy pracodawca powinien zawrzeć te informacje w świadectwie pracy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Informacje o zajmowanych stanowiskach lub wykonywanych pracach w świadectwie pracy

Informacja o zajmowanych stanowiskach lub wykonywanych pracach to jeden z najważniejszych elementów świadectwa pracy.

Treść świadectwa pracy określa załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 282 ze zm.). W treści tej należy podać m.in. okresy i rodzaje wykonywanej pracy u danego pracodawcy lub nazwy zajmowanych stanowisk, szczególnie jeżeli pracownik wykonywał pracę na różnych stanowiskach pracy. W takim przypadku bowiem w świadectwie pracy powinny być wykazane po kolei wszystkie stanowiska pracy (lub rodzaje prac, które pracownik wykonywał) z informacją, w jakim okresie dane stanowisko pracownik zajmował lub jaki rodzaj pracy wykonywał. Nie ma znaczenia zaś, że zmiana stanowiska bądź wykonywanej pracy nie została uregulowana w umowie o pracę, gdyż istotny jest stan faktyczny, rzeczywisty.

Przydzielenie pracy na stanowisku kierowniczym bez zmiany treści umowy o pracę a wpis w świadectwie pracy

Na tej podstawie stwierdzić należy, że jeśli Pana żona pracowała w trakcie zatrudnienia w zakładzie pracy m.in. na stanowisku kierowniczym, to należy w jej świadectwie pracy wykazać wszystkie faktycznie zajmowane stanowiska, nawet jeśli którekolwiek stanowisko zajmowała bez dokonania zmiany treści umowy o pracę.

Pracownik, który nie zgadza się z treścią świadectwa pracy, może wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa w ciągu 7 dni od otrzymania dokumentu (art. 97 § 21 K.p.).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »