Skrócony czas pracy dla osoby niepełnosprawnej

• Autor: Dorota Kriger

Mam orzeczoną niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym. Podczas wykonywania badań wstępnych lekarz medycyny pracy wskazał, że powinienem mieć skrócony czas pracy. Czy muszę się zastosować do tych zaleceń? Wolałbym pracować w pełnym wymiarze.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Skrócony czas pracy dla osoby niepełnosprawnej

Czas pracy osoby z orzeczoną niepełnosprawnością

Obecnie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) stanowią, że czas pracy osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, niezależnie od jej stopnia, wynosi maksymalnie 8 godzin na dobę (40 godzin tygodniowo), pracownik zaś o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może skorzystać ze skróconego czasu pracy, czyli maksymalnie 7 godzin na dobę (35 godzin tygodniowo), jeśli lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub lekarz sprawujący opiekę nad pracownikiem niepełnosprawnym wyda zaświadczenie o celowości stosowania skróconego czasu pracy. Lekarz, wystawiając zaświadczenie, nie określa, w jakim wymiarze godzin może on pracować, tylko wskazuje, że stosowanie skróconych norm czasu wobec danego pracownika jest celowe.

Należy zwrócić uwagę na to, że zaświadczenie to pozyskiwane jest niezależnie od orzeczenia lekarskiego (np. wystawianego w przypadku badań kontrolnych).

To w interesie niepełnosprawnego pracownika jest więc pozyskanie takiego zaświadczenia. Mówi o tym art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zgodnie z którym zaświadczenie o celowości stosowania skróconego czasu pracy mogą otrzymać pracownicy niepełnosprawni, którzy wystąpią z takim wnioskiem.

Jeśli jednak pracownik pozyska takie zaświadczenie, to pracodawca będzie nim związany od dnia jego przedłożenia. Pracodawca powinien bowiem respektować zaświadczenia wystawione zarówno przez lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracowników, jak i przez lekarza sprawującego opiekę nad osobą niepełnosprawną – o ile brakowało lekarza medycyny pracy.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Niepełnosprawny pracownik zataja zaświadczenie od lekarza o skróconym czasie pracy - konsekwencje

Jeśli więc pracownik nie chce korzystać ze skróconego czasu pracy to: albo nie powinien występować o takie zaświadczenie, albo nie powinien przedstawiać pracodawcy takiego zaświadczenia. Decyzję w tym przypadku podejmuje na własne ryzyko i z pełną świadomością, że pracodawca nie będzie ponosił konsekwencji w związku z niezastosowaniem się do treści tego zaświadczenia.

To też oznacza, że bez pisemnego oświadczenia pracownika, w przypadku gdy przedłożył on już zaświadczenie od lekarza o celowości stosowania skróconego czasu pracy, ale chce jednak pracować w większej liczbie godzin, pracodawca nie będzie mógł powierzać temu pracownikowi pracy w wymiarze przekraczającym 7 godzin na dobę i 35 godzin na tydzień. Jest to bowiem uprawnienie pracownika, z którego może on, lecz nie musi, korzystać, pracodawca zaś musi je uwzględniać i minimalizować ewentualne konsekwencje wynikające z niestosowania się do zaleceń lekarza medycyny pracy. Dlatego pracodawca, który otrzyma takie zaświadczenie, ma prawo domagać się pisemnego oświadczenia, jeśli pracownik chce pomimo zaświadczenia pracować w normalnym czasie pracy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »