Warunki otrzymania płatnego urlopu wychowawczego

• Autor: Dorota Kriger

Córka po porodzie podjęła pracę na 1/4 etatu (umowa na 2 lata). Przepracowała 3 miesiące i chciałaby udać się na urlop wychowawczy, bo nie jest w stanie pogodzić macierzyństwa z pracą. Czy córka może już ubiegać się o płatny urlop wychowawczy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zgodnie z art. 186 § 1 K.p. pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4 roku życia. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia.

Prawo do urlopu wychowawczego nie jest jednoznaczne z prawem do tzw. płatnego urlopu wychowawczego. Z zasady urlop wychowawczy jest bezpłatny, jednakże pracownik korzystający z urlopu wychowawczego może ubiegać się o zasiłek rodzinny i dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z tego urlopu. Do otrzymania zasiłku rodzinnego i dodatku niezbędne jest spełnienie wymogów określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 10. ust. 5 pkt 2 ww. ustawy dodatek nie przysługuje pracownikowi, jeżeli bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawał w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy. W sposób dosłowny należy rozumieć tu określenie „bezpośrednio”, oznacza ono bowiem, że pracownik musi być zatrudniony przez co najmniej 6 miesięcy tuż przed pójściem na urlop wychowawczy.

Ponadto pracownik, który ubiega się o dodatek do zasiłku rodzinnego, musi mieć w pierwszej kolejności prawo do samego zasiłku rodzinnego. Dlatego musi być spełnione także i inne kryterium: dochodowe. Według przepisów ww. ustawy (art. 5) zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 583 zł.

Nie wystarczy więc wypracowanie 6 miesięcy w dowolnym czasie przed urlopem wychowawczym, aby otrzymywać świadczenia rodzinne podczas urlopu wychowawczego. Należy spełniać wszystkie kryteria określone w ustawie, aby mieć prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do niego.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »