Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Warunki otrzymania płatnego urlopu wychowawczego

Dorota Kriger • Opublikowane: 2010-06-14

Córka po porodzie podjęła pracę na 1/4 etatu (umowa na 2 lata). Przepracowała 3 miesiące i chciałaby udać się na urlop wychowawczy, bo nie jest w stanie pogodzić macierzyństwa z pracą. Czy córka może już ubiegać się o płatny urlop wychowawczy?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 186 § 1 K.p. pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4 roku życia. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia.

Prawo do urlopu wychowawczego nie jest jednoznaczne z prawem do tzw. płatnego urlopu wychowawczego. Z zasady urlop wychowawczy jest bezpłatny, jednakże pracownik korzystający z urlopu wychowawczego może ubiegać się o zasiłek rodzinny i dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z tego urlopu. Do otrzymania zasiłku rodzinnego i dodatku niezbędne jest spełnienie wymogów określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 10. ust. 5 pkt 2 ww. ustawy dodatek nie przysługuje pracownikowi, jeżeli bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawał w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy. W sposób dosłowny należy rozumieć tu określenie „bezpośrednio”, oznacza ono bowiem, że pracownik musi być zatrudniony przez co najmniej 6 miesięcy tuż przed pójściem na urlop wychowawczy.

Ponadto pracownik, który ubiega się o dodatek do zasiłku rodzinnego, musi mieć w pierwszej kolejności prawo do samego zasiłku rodzinnego. Dlatego musi być spełnione także i inne kryterium: dochodowe. Według przepisów ww. ustawy (art. 5) zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 583 zł.

Nie wystarczy więc wypracowanie 6 miesięcy w dowolnym czasie przed urlopem wychowawczym, aby otrzymywać świadczenia rodzinne podczas urlopu wychowawczego. Należy spełniać wszystkie kryteria określone w ustawie, aby mieć prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do niego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Drugi wniosek o urlop wychowawczy – ile wychowawczego jeszcze mi zostało?

Chcę przedłużyć urlop wychowawczy. Syn urodził się 7.09.2008 r., a mój pierwszy wniosek o urlop dotyczył okresu od 15.04.2009 r. do 30.04.2011 r. Chciałabym...

 

Niewykorzystany urlop i zmiana pracy – czy urlop przechodzi na nowego pracodawcę, czy należy się ekwiwalent?

Czy za niewykorzystany urlop pracodawca musi wypłacić ekwiwalent czy urlop przechodzi na drugiego pracodawcę?

 

Wniosek o urlop na żądanie

Do kogo należy kierować wniosek o urlop na żądanie? Kadry odsyłają do kierownika wydziału, ten do bezpośredniego przełożonego, czyli brygadzisty, a on z...

 

Przejście na urlop wychowawczy bez badań okresowych

Obecnie przebywam na dłuższym L-4 (powyżej 1 miesiąca). Chciałabym bezpośrednio z chorobowego przejść na urlop wychowawczy (mam roczną córeczkę)....

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »