Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dzień wolny za święto w sobotę

Paulina Olejniczak-Suchodolska • Opublikowane: 2021-03-26 • Aktualizacja: 2021-03-26

Mam pytanie dotyczące odbioru dnia wolnego za święto przypadające w sobotę. W miesiącu sierpniu pracownik przebywał na zasiłku chorobowym. Okres zasiłku obejmował czas od początku lipca do połowy grudnia. Pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę na pełen etat. Pracuje w normalnym wymiarze 5 dni w tygodniu po 8 godzin. Czas pracy rozliczany jest miesięcznie. Czy temu pracownikowi, który wrócił do pracy w grudniu, powinnam oddać dzień wolny za 15.08.2020?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Dzień wolny za święto w sobotę

Dzień wolny za święto wypadające w sobotę

Zasadą jest, że za święto wypadające w sobotę należy się pracownikowi dzień wolny, co wynika wprost z art. 130 § 2 ustawy Kodeks pracy.

Natomiast pracownicy, którzy w trakcie święta przebywali na zwolnieniu lekarskim lub na urlopie macierzyńskim, nie otrzymają dnia wolnego za święto. Wynika to z faktu, że zasiłki np. chorobowy i macierzyński, przysługują za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.

Co więcej (już kompletnie na marginesie i poza sytuacją „bycia” na zasiłku chorobowym), w przypadku pracowników, dla których sobota jest normalnym dniem pracy, nie oddaje się dnia wolnego za świąteczną sobotę. Pracownicy ci po prostu nie przychodzą do pracy. Nie każdy o tym pamięta, a to istotne dla pracodawcy.

Przebywanie na zasiłku w czasie święta w sobotę

Podsumowując, jeśli udzielono dnia wolnego od pracy w zamian za święto i dojdzie do sytuacji, w której udzielony dzień wolny od pracy wypadnie w czasie przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim, to wówczas Kodeks pracy nie nakłada na pracodawcę obowiązku wyznaczenia innego dnia wolnego od pracy dla tego pracownika (czyli potocznie mówiąc „nie trzeba oddać” dnia wolnego po powrocie pracownika do pracy). Pracodawca nie ma też obowiązku, aby obniżyć wymiar czasu pracy pracownika, który zachorował w trakcie swojego dnia wolnego niebędącego dniem urlopu.

Potwierdza to również doktryna, np. L. Florek (red.), Kodeks pracy. Komentarz (2017), który wskazuje:

„Nominału czasu pracy nie obniża natomiast wystąpienie okoliczności usprawiedliwiających nieobecność w pracy przypadających w dniu wolnym od pracy, w tym również w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Pracodawca nie ma więc obowiązku udzielenia w zamian innego dnia wolnego od pracy. Wystąpienie usprawiedliwionej nieobecności w pracy nie modyfikuje przyjętego uprzednio rozkładu czasu pracy. Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną – trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia – trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego – pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu (…). Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wypłaca za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy. Wynagrodzenie takie, nie ulega obniżeniu w przypadku ograniczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i nie przysługuje w przypadkach, w których pracownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego”.

Zasady „oddawania” dnia wolnego za święto w sobotę

Można więc to ująć w dwie zasady:

  1. Dzień wolny od pracy otrzyma jednak pracownik, który w dniu świątecznym przebywał na zwolnieniu lekarskim, tylko jeśli pracodawca wyznaczył jako dzień wolny w zamian za święto dzień przypadający przed chorobą pracownika lub po powrocie chorego pracownika Wówczas po powrocie do pracy pracownik ma prawo z tego wolnego dnia skorzystać.
  2. W przypadku zaś, gdy wyznaczony przez pracodawcę dzień wolny przypadałby w dniu, w którym pracownik przebywałby na zwolnieniu lekarskim to wówczas „oddany” dzień wolny nie obniży wymiaru czasu pracy zarówno pracownikom niezdolnym do pracy z powodu choroby, jak również pozostałej grupie pracowników. Dla wszystkich pracowników zatrudnionych u pracodawcy dzień ten był, bowiem dniem wolnym od pracy. W takim zaś przypadku brak jest podstaw prawnych do ponownego wyznaczenia dnia wolnego dla pracownika, który w dniu uznanym przez pracodawcę za wolny od pracy przebywał na zwolnieniu lekarskim.

Na marginesie wskazuję, że gdyby święto przypadało w niedzielę, to wówczas pracodawca powinien udzielić dodatkowego dnia wolnego pracownikowi, jeżeli ten był na zwolnieniu lekarskim w dniu wolnym za pracę w niedzielę. W § 2 art. 15111 Kodeksu pracy ustawodawca wskazał, że jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie w terminie wskazanym w art. 15111 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w niedzielę, pracownikowi przysługuje dzień wolny od pracy do końca okresu rozliczeniowego, a w razie braku możliwości udzielenia dnia wolnego od pracy w tym terminie – dodatek do wynagrodzenia w wysokości określonej w art. 1511 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy, za każdą godzinę pracy w niedzielę.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »