Kategoria: Inne
Baner RODO

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego po 3 miesiącach – czy przeliczyć podstawę na nowo?

Autor: Dorota Kriger • Opublikowane: 2011-06-21

Poprzednie chorobowe: od 28.02.2011 do 01.03.2011. Teraz dostarczono zwolnienie 03.06.2011 r. Czy ustalać nową podstawę wymiaru zasiłku chorobowego, czy zostaje dotychczasowa podstawa?

»Wybrane opinie klientów

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego dla pracownika ustala się w sposób określony przepisami art. 36-47 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. Dz. U. z dnia 10 maja 2010 r. Nr 77, poz. 512 z późn. zm., dalej: ustawa zasiłkowa).

Zgodnie z przepisami ustawy zasiłkowej wysokość wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy i zasiłku, m.in. chorobowego, wypadkowego, macierzyńskiego itd., zależna jest od podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem, którą stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (art. 36 ust. 1 ustawy zasiłkowej).

Jeżeli jednak między okresami pobierania zasiłków (bez znaczenia, czy świadczenia były tego samego czy różnego rodzaju, np. opiekuńczy i chorobowy) nie wystąpiła przerwa lub była ona krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe, to podstawy wymiaru zasiłku nie należy ustalać na nowo (art. 43 ustawy zasiłkowej). Przez pojęcie „miesiąc kalendarzowy” należy rozumieć następny miesiąc po ostatnim dniu wypłaty zasiłku chorobowego. Przy ustalaniu podstawy wymiaru okres pobierania wynagrodzenia chorobowego finansowanego ze środków pracodawcy jest traktowany tak samo jak okres pobierania zasiłku.

Jak wynika z powyższego, dla przeliczania podstawy zasiłku nie ma znaczenia, o jakiego rodzaju świadczenie (zasiłek) się ubiegamy, istotna jest za to długość przerwy pomiędzy okresami wypłacanych świadczeń.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Od zasady określonej w art. 43 ustawy zasiłkowej są wyjątki i podstawa wymiaru zasiłku powinna być przeliczona na nowo – pomimo krótszego niż 3 miesiące okresu przerwy między zasiłkami – jeśli:

  • pomiędzy okresami pobierania poszczególnych zasiłków nastąpiła zmiana wymiaru czasu pracownika, który ma prawo do tych zasiłków,
  • zgodnie z przepisami płacowymi dany składnik wynagrodzenia ulega zmniejszeniu tylko za okres pobierania niektórych zasiłków (art. 41 ust. 1 ustawy zasiłkowej),
  • pracownikowi przysługiwał składnik wynagrodzenia do określonego terminu, a ten termin upłynął jeszcze przed okresem, za który przysługuje pracownikowi kolejny zasiłek.

Jeśli więc od poprzedniego zasiłku nie minęły trzy miesiące kalendarzowe oraz nie wystąpiła sytuacja wyjątkowa, o których była mowa powyżej – nie przelicza się na nowo podstawy wymiaru zasiłku.

W przypadku opisanym w pytaniu przerwa między dwoma zasiłkami jest krótsza niż trzy miesiące kalendarzowe, gdyż poprzedni zasiłek chorobowy został wypłacony 1 marca 2011 r., a trzema miesiącami kalendarzowymi, o których mowa w art. 43 ustawy zasiłkowej, są w tej sytuacji: kwiecień, maj, czerwiec 2011 r. Do ponownej choroby doszło w czerwcu, czyli jeszcze przed upływem 3 miesięcy kalendarzowych, należy więc przyjąć poprzednio ustaloną podstawę wymiaru zasiłku.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Wcześniejszy powrót z L4 po szybkim wyzdrowieniu – czy to możliwe?

W zeszłym tygodniu się rozchorowałem, poszedłem do lekarza i dostałem L4 do przyszłego piątku. Minęły 3 dni, biorę regularnie leki i w sumie jestem już prawie zdrowy. Czy mogę w jakiś sposób anulować L4 i iść do pracy?

Umowa o pracę i samozatrudnienie

Czy praca na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony i jednoczesna praca dla tego samego pracodawcy na zasadzie samozatrudnienia (umowa b2b) jest w ogóle legalna?

Badanie alkomatem

Czy badanie alkomatem wszystkich pracowników jest legalne? Często kadrowa przychodzi niezapowiedziana i wzywa wszystkich pracowników na badanie alkomatem.

Nieprzyjęcie wypowiedzenia zmieniającego

Szef powiadomił mnie niedawno, że w przyszłym miesiącu zostanę przeniesiony do innej placówki, odległej od mojego miejsca zamieszkania o 40 km. Nie chcę się na to zgodzić. Jeśli nie przyjmę wypowiedzenia zmieniającego, będzie to podobno porzucenie pracy. Co mogę zrobić? Czy należy mi się odszkodowanie?

Zwolnienie lekarskie a stan nieczynny nauczyciela

Jestem nauczycielką z 24-letnim stażem pracy. W czerwcu otrzymałam wypowiedzenie z pracy, a od września przeszłam w stan nieczynny. W związku ze zdiagnozowaną u mnie przewlekłą chorobą od czerwca przebywam na zwolnieniu lekarskim. Od września szkoła nie honoruje moich zwolnień lekarskich, wypłacając mi 100% pensji przysługującej nauczycielowi w stanie nieczynnym. Kto będzie honorował moje zwolnienia lekarskie i czy w ogóle mają one jakiekolwiek znaczenie, biorąc pod uwagę fakt, że nie mam szans na wyleczenie? Co będzie, gdy skończy mi się okres stanu nieczynnego?Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »