Kategoria: Inne

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego po 3 miesiącach – czy przeliczyć podstawę na nowo?

Dorota Kriger • Opublikowane: 2011-06-21

Poprzednie chorobowe: od 28.02.2011 do 01.03.2011. Teraz dostarczono zwolnienie 03.06.2011 r. Czy ustalać nową podstawę wymiaru zasiłku chorobowego, czy zostaje dotychczasowa podstawa?

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka
Szybka odpowiedź i przede wszystkim anonimowość i lepiej się pisze niż rozmawia bo można wszystko przemyśleć i człowiek nie wstydzi się wszystkiego przekazać bo co sobie prawnik pomyśli gdyby się siedziało face to face.
Krzysztof, 39 lat
Wygodny szybki dostęp do zagadnień prawa. Jasne i klarowne odpowiedzi .
Agnieszka
Jestem bardzo zadowolona. Porada pani prawnik Handzlik-Rosuł w jasny, zrozumiały sposób rozstrzygnęła moje wątpliwości. Cieszę się tym bardziej, że wyjaśnienie jest dla mnie bardzo korzystne. Odpowiedź na moje zapytanie dotarła w ciągu jednego dnia, a kwota na jaką porada została wyceniona pozytywnie mnie zaskoczyła. Jeżeli w przyszłości będę potrzebowała podobnej pomocy prawnej, na pewno skorzystam, bo prosta procedura, cena i czas w jakim uzyskałam informację są nie do przecenienia. 
Anna, nauczyciel, 57 lat
Odpowiedź na zadane pytanie była bardzo profesjonalna, pomocna i przygotowana na wysokim poziomie. 
Anna, księgowa, 56 lat

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego dla pracownika ustala się w sposób określony przepisami art. 36-47 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. Dz. U. z dnia 10 maja 2010 r. Nr 77, poz. 512 z późn. zm., dalej: ustawa zasiłkowa).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zgodnie z przepisami ustawy zasiłkowej wysokość wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy i zasiłku, m.in. chorobowego, wypadkowego, macierzyńskiego itd., zależna jest od podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem, którą stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (art. 36 ust. 1 ustawy zasiłkowej).

Jeżeli jednak między okresami pobierania zasiłków (bez znaczenia, czy świadczenia były tego samego czy różnego rodzaju, np. opiekuńczy i chorobowy) nie wystąpiła przerwa lub była ona krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe, to podstawy wymiaru zasiłku nie należy ustalać na nowo (art. 43 ustawy zasiłkowej). Przez pojęcie „miesiąc kalendarzowy” należy rozumieć następny miesiąc po ostatnim dniu wypłaty zasiłku chorobowego. Przy ustalaniu podstawy wymiaru okres pobierania wynagrodzenia chorobowego finansowanego ze środków pracodawcy jest traktowany tak samo jak okres pobierania zasiłku.

Jak wynika z powyższego, dla przeliczania podstawy zasiłku nie ma znaczenia, o jakiego rodzaju świadczenie (zasiłek) się ubiegamy, istotna jest za to długość przerwy pomiędzy okresami wypłacanych świadczeń.

Od zasady określonej w art. 43 ustawy zasiłkowej są wyjątki i podstawa wymiaru zasiłku powinna być przeliczona na nowo – pomimo krótszego niż 3 miesiące okresu przerwy między zasiłkami – jeśli:

  • pomiędzy okresami pobierania poszczególnych zasiłków nastąpiła zmiana wymiaru czasu pracownika, który ma prawo do tych zasiłków,
  • zgodnie z przepisami płacowymi dany składnik wynagrodzenia ulega zmniejszeniu tylko za okres pobierania niektórych zasiłków (art. 41 ust. 1 ustawy zasiłkowej),
  • pracownikowi przysługiwał składnik wynagrodzenia do określonego terminu, a ten termin upłynął jeszcze przed okresem, za który przysługuje pracownikowi kolejny zasiłek.

Jeśli więc od poprzedniego zasiłku nie minęły trzy miesiące kalendarzowe oraz nie wystąpiła sytuacja wyjątkowa, o których była mowa powyżej – nie przelicza się na nowo podstawy wymiaru zasiłku.

W przypadku opisanym w pytaniu przerwa między dwoma zasiłkami jest krótsza niż trzy miesiące kalendarzowe, gdyż poprzedni zasiłek chorobowy został wypłacony 1 marca 2011 r., a trzema miesiącami kalendarzowymi, o których mowa w art. 43 ustawy zasiłkowej, są w tej sytuacji: kwiecień, maj, czerwiec 2011 r. Do ponownej choroby doszło w czerwcu, czyli jeszcze przed upływem 3 miesięcy kalendarzowych, należy więc przyjąć poprzednio ustaloną podstawę wymiaru zasiłku.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »