Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego po 3 miesiącach - czy przeliczyć podstawę na nowo?

• Autor: Dorota Kriger

Poprzednie chorobowe: od 28.02.2011 do 01.03.2011. Teraz dostarczono zwolnienie 03.06.2011 r. Czy ustalać nową podstawę wymiaru zasiłku chorobowego, czy zostaje dotychczasowa podstawa?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego po 3 miesiącach - czy przeliczyć podstawę na nowo?

W jaki sposób ustala się podstawę zasiłku chorobowego dla pracownika?

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego dla pracownika ustala się w sposób określony przepisami art. 36-47 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. Dz. U. z dnia 10 maja 2010 r. Nr 77, poz. 512 z późn. zm., dalej: ustawa zasiłkowa).

Zgodnie z przepisami ustawy zasiłkowej wysokość wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy i zasiłku, m.in. chorobowego, wypadkowego, macierzyńskiego itd., zależna jest od podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem, którą stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (art. 36 ust. 1 ustawy zasiłkowej).

Przerwy w okresie pobierania zasiłku chorobowego

Jeżeli jednak między okresami pobierania zasiłków (bez znaczenia, czy świadczenia były tego samego czy różnego rodzaju, np. opiekuńczy i chorobowy) nie wystąpiła przerwa lub była ona krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe, to podstawy wymiaru zasiłku nie należy ustalać na nowo (art. 43 ustawy zasiłkowej). Przez pojęcie „miesiąc kalendarzowy” należy rozumieć następny miesiąc po ostatnim dniu wypłaty zasiłku chorobowego. Przy ustalaniu podstawy wymiaru okres pobierania wynagrodzenia chorobowego finansowanego ze środków pracodawcy jest traktowany tak samo jak okres pobierania zasiłku.

Jak wynika z powyższego, dla przeliczania podstawy zasiłku nie ma znaczenia, o jakiego rodzaju świadczenie (zasiłek) się ubiegamy, istotna jest za to długość przerwy pomiędzy okresami wypłacanych świadczeń.

Przeliczanie podstawy zasiłku na nowo mimo przerwy między zasiłkami krótszej niż trzy miesiące

Od zasady określonej w art. 43 ustawy zasiłkowej są wyjątki i podstawa wymiaru zasiłku powinna być przeliczona na nowo – pomimo krótszego niż 3 miesiące okresu przerwy między zasiłkami – jeśli:

  • pomiędzy okresami pobierania poszczególnych zasiłków nastąpiła zmiana wymiaru czasu pracownika, który ma prawo do tych zasiłków,
  • zgodnie z przepisami płacowymi dany składnik wynagrodzenia ulega zmniejszeniu tylko za okres pobierania niektórych zasiłków (art. 41 ust. 1 ustawy zasiłkowej),
  • pracownikowi przysługiwał składnik wynagrodzenia do określonego terminu, a ten termin upłynął jeszcze przed okresem, za który przysługuje pracownikowi kolejny zasiłek.

Jeśli więc od poprzedniego zasiłku nie minęły trzy miesiące kalendarzowe oraz nie wystąpiła sytuacja wyjątkowa, o których była mowa powyżej – nie przelicza się na nowo podstawy wymiaru zasiłku.

W przypadku opisanym w pytaniu przerwa między dwoma zasiłkami jest krótsza niż trzy miesiące kalendarzowe, gdyż poprzedni zasiłek chorobowy został wypłacony 1 marca 2011 r., a trzema miesiącami kalendarzowymi, o których mowa w art. 43 ustawy zasiłkowej, są w tej sytuacji: kwiecień, maj, czerwiec 2011 r. Do ponownej choroby doszło w czerwcu, czyli jeszcze przed upływem 3 miesięcy kalendarzowych, należy więc przyjąć poprzednio ustaloną podstawę wymiaru zasiłku.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »