Umowa lojalnościowa na 2 lata a umowa o racę na czas określony na 6 miesięcy

Mam pytanie odnośnie umowy o pracę na czas określony (6 miesięcy), którą podpisałam miesiąc temu, a następnie tydzień później dostałam do podpisu umowę lojalnościową obowiązującą na 2 lata. Pracodawca twierdzi, że jeżeli pierwsza umowa się skończy i nie podpiszę kolejnej umowy po tych 6 miesiącach, jestem zmuszona oddać kwotę, która widnieje na umowie lojalnościowej. Zastanawiam się, czy to prawda? Wysyłam w załączniku umowę.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Umowa lojalnościowa na 2 lata a umowa o racę na czas określony na 6 miesięcy

Umowa lojalnościowa – umowa związana ze szkoleniem

Gwoli ścisłości nie dostała Pani do podpisu stricte umowy lojalnościowej, ale umowę o poniesienie Pani kwalifikacji zawodowych przez pracodawcę, której elementem jest zobowiązanie się Pani do pozostania w zatrudnieniu u pracodawcy przez okres 24 miesięcy od podpisania owej umowy w zamian za sfinansowanie przez pracodawcę Pani szkolenia. Złamanie warunków owej umowy zagrożone jest zaś obowiązkiem zwrotu przez Panią na rzecz pracodawcy kosztów tegoż szkolenia w wysokości proporcjonalnej do okresu trwania Pani zatrudnienia po podpisaniu owej umowy, którą nam Pani nadesłała.

Zwrot kosztów szkolenia

Jeśli Pani umowa o pracę została zawarta na czas określony 6 miesięcy, umowa szkoleniowa została podpisana tydzień później, ale ze zobowiązaniem do pozostania w zatrudnieniu przez 24 miesięcy po jej podpisaniu, to zgodnie z samą umową jeśli odmówi Pani nawiązania kolejnej umowy/umów o pracę na okres równy minimum okresowi wskazanemu w umowie szkoleniowej, pracodawca ma prawo żądania zwrotu kosztów szkolenia w wysokości proporcjonalnej do liczby miesięcy, jakie przepracuje Pani u niego po podpisaniu tejże umowy szkoleniowej, w tym do ich potrącenia z Pani wynagrodzenia (ustęp 3 umowy).

Umowy i koszty w Kodeksie pracy

Natomiast takie są zapisy umowy szkoleniowej, co nie oznaczy, że są one zgodne z prawem. Zgodnie bowiem z Kodeksem pracy „pracownik jest zobowiązany zwrócić koszty, które pracodawca poniósł na zapewnienie mu dodatkowych świadczeń w czasie podnoszenia kwalifikacji zawodowych w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub okresu zatrudnienia w czasie ich podnoszenia gdy:

1) bez uzasadnionych przyczyn nie podejmie podnoszenia kwalifikacji zawodowych albo przerwie podnoszenie tych kwalifikacji,

2) pracodawca rozwiąże z nim stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy, w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po jego ukończeniu, w terminie określonym w umowie, nie dłuższym niż 3 lata,

3) w okresie wskazanym w pkt 2 rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem, chyba że powodem był mobbing,

4) w okresie wskazanym w pkt 2 rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy pracodawcy lub z powodu mobbingu, mimo braku przyczyn określonych w przepisach”.

Powyższe wynika z art. 1035 Kodeksu pracy. Poza ww. przypadkami pracodawca nie może domagać się zwrotu kosztów szkolenia. Pracodawca nie może tym samym dochodzić zwrotu kosztów szkolenia w innym przypadku niż wyżej wskazane, a zatem nie ma prawa domagać się zwrotu w sytuacji, gdy dojdzie do wygaśnięcia umowy zawartej na czas określony. Tym samym ustanie stosunku pracy na skutek zakończenia okresu, na jaki została zawarta terminowa umowa o pracę, nie wywoła konieczności zwrotu przez pracownika kosztów szkolenia jakie poniósł pracodawca. Zapisy umowy szkoleniowej nie mogą być bowiem pod żadnym pozorem mniej korzystne dla pracownika niż te, które wynikają z Kodeksu pracy na co wskazuje wprost art. 1034 § 2 Kodeksu pracy. W momencie rozwiązania umowy o pracę na czas określony z powodu upływu terminu, na jaki została na zawarta, automatycznie rozwiązuje się również umowa szkoleniowa. Umowa szkoleniowa, która przewiduje obowiązek pozostawania w zatrudnieniu u pracodawcy dłużej, niż trwa stosunek pracy, jest obarczona wadą prawną.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »