Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wyrobienie paszportu na polecenie pracodawcy

Dorota Kriger • Opublikowane: 2009-09-03

Czy przysługuje mi zwrot poniesionych kosztów związanych z uzyskaniem paszportu? Dodam, że paszport, który ma posłużyć do wyjazdu służbowego, wyrobiłem na prośbę swojego przełożonego.
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pomimo istnienia artykułu 775 § 1 Kodeksu pracy, który mówi, że: „Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadania służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy, przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową”, do takich kosztów zasadniczo nie należy zaliczać wydatków poniesionych przez pracownika, a związanych z wyrobieniem paszportu. Paszport bowiem jest dokumentem, który nie tylko umożliwia wyjazdy zagraniczne i wykonanie poleceń służbowych, ale w szczególności może być wykorzystywany do zaspokojenia prywatnych potrzeb pracownika, a ponadto stanowi jego własność. Tylko odrębne ustalenia z pracodawcą mogą pozwolić zaliczyć koszt wyrobienia tego dokumentu do wydatków pracodawcy.

Pracownikowi, który przebywa w delegacji, przysługują diety oraz zwrot wydatków na przejazdy oraz dojazdy środkami komunikacji miejscowej, noclegi oraz inne udokumentowane wydatki.

Zgodnie z powyższym koszt wyrobienia paszportu może być uznany jako „inny udokumentowany wydatek”, pod warunkiem że kwestia ta została wcześniej ustalona w odrębnej umowie (lub innym dokumencie) pomiędzy pracownikiem i pracodawcą.

Kwestię powstania takiego wydatku i tego, kto ponosi odpowiednie koszty, mogą także omawiać wewnętrzne regulaminy zakładu pracy, w których w razie wątpliwości lub braku ustaleń z pracodawcą należy szukać informacji.

 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Zasiłek chorobowy i zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek chorobowy i zasiłek dla bezrobotnych

Kilka dni po ustaniu zatrudnienia byłam na L4. Po tym czasie złożyłam papiery do ZUS, żeby uzyskać zasiłek chorobowy. Dopiero po chorobie zarejestrowałam...

Ciąża a praca w warunkach szkodliwych dla zdrowia

W mojej pracy byłam zatrudniona na umowę-zlecenie, obecnie mam umowę o pracę na czas określony. W ciążę zaszłam w czasie trwania umowy-zlecenia, obecnie...

 

Wcześniejszy powrót z L4 po szybkim wyzdrowieniu – czy to możliwe?

W zeszłym tygodniu się rozchorowałem, poszedłem do lekarza i dostałem L4 do przyszłego piątku. Minęły 3 dni, biorę regularnie leki i w sumie jestem już...

 

Badanie alkomatem

Czy badanie alkomatem wszystkich pracowników jest legalne? Często kadrowa przychodzi niezapowiedziana i wzywa wszystkich pracowników na badanie alkomatem.

 

Gdzie szukać dowodów pracy w kółku rolniczym

W latach 1971–1974 pracowałam w kółku rolniczym. Gdzie szukać dowodów na tę pracę? A archiwach nie mogę tego znaleźć, jestem odsyłana...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »