Wyrobienie paszportu na polecenie pracodawcy

• Autor: Dorota Kriger

Czy przysługuje mi zwrot poniesionych kosztów związanych z uzyskaniem paszportu? Dodam, że paszport, który ma posłużyć do wyjazdu służbowego, wyrobiłem na prośbę swojego przełożonego.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Wyrobienie paszportu na polecenie pracodawcy

kto pokrywa koszty związane z podróżą służbową pracownika?

Pomimo istnienia artykułu 775 § 1 Kodeksu pracy, który mówi, że: „Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadania służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy, przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową”, do takich kosztów zasadniczo nie należy zaliczać wydatków poniesionych przez pracownika, a związanych z wyrobieniem paszportu. Paszport bowiem jest dokumentem, który nie tylko umożliwia wyjazdy zagraniczne i wykonanie poleceń służbowych, ale w szczególności może być wykorzystywany do zaspokojenia prywatnych potrzeb pracownika, a ponadto stanowi jego własność. Tylko odrębne ustalenia z pracodawcą mogą pozwolić zaliczyć koszt wyrobienia tego dokumentu do wydatków pracodawcy.

Czy wyrobienie paszportu to wydatek na cele służbowe związane z delegacją?

Pracownikowi, który przebywa w delegacji, przysługują diety oraz zwrot wydatków na przejazdy oraz dojazdy środkami komunikacji miejscowej, noclegi oraz inne udokumentowane wydatki.

Zgodnie z powyższym koszt wyrobienia paszportu może być uznany jako „inny udokumentowany wydatek”, pod warunkiem że kwestia ta została wcześniej ustalona w odrębnej umowie (lub innym dokumencie) pomiędzy pracownikiem i pracodawcą.

Kwestię powstania takiego wydatku i tego, kto ponosi odpowiednie koszty, mogą także omawiać wewnętrzne regulaminy zakładu pracy, w których w razie wątpliwości lub braku ustaleń z pracodawcą należy szukać informacji.

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »