Co grozi za pracę z fałszywym dyplomem?

• Autor: Marta Handzlik

Wyjechałam za granicę i tam wyszłam za mąż za Polaka. Zaczęłam pracować jako pomoc pielęgniarki bez kwalifikacji. Wtedy mój mąż załatwił czy kupił w Polsce (nie wiem) dyplom pielęgniarki, który dawał mi prawo do pracy na terenie Francji jako pomoc pielęgniarska (dyplomowana). Tak pracowałam ponad 15 lat. W roku 2004 wróciłam do Polski na stałe z dzieckiem. Rozwiodłam się z mężem. W przyszłym roku chcę wystąpić o emeryturę we Francji. Były mąż zaczyna mnie szantażować z powodu pracy z fałszywym dyplomem, który mi załatwić. Co mi grozi, jeśli on to ujawni (posiada ten dyplom)? Czy będzie to miało wpływ na moją emeryturę, czy mogę być jej pozbawiona?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Co grozi za pracę z fałszywym dyplomem?

Kara za pracę z fałszywym dyplomem

Z prawnego punktu widzenia dyplom, którym posługiwała się Pani przez lata pracy w charakterze pomocy pielęgniarskiej, jest fałszywy. Zgodnie zaś z art. 270 Kodeksu karnego:

„§ 1. Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto wypełnia blankiet, zaopatrzony cudzym podpisem, niezgodnie z wolą podpisanego i na jego szkodę albo takiego dokumentu używa.

§ 2a. W przypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 3. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w § 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Natomiast zgodnie z art. 273 Kodeksu karnego:

„Art. 273. Używanie dokumentów poświadczających nieprawdę

Kto używa dokumentu określonego w art. 271 poświadczenie nieprawdy lub art. 272 podstępne wyłudzenie poświadczenia nieprawdy w dokumencie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Osoba, która poświadczyła nieprawdę na Pani dyplomie, dopuściła się przestępstwa z art. 271 Kodeksu karnego („Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”). Pani zaś przestępstwa z art. 273 Kodeksu karnego, bowiem użyła Pani dokumentu, który poświadczał nieprawdę. Za jego popełnienie grozi Pani kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat. Przy czym sąd stosuje w pierwszej kolejności kary wolnościowe (grzywna, ograniczenie wolności: potrącenie od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd lub prace społeczne).

Ważny jest także art. 112 Kodeksu karnego, który stanowi, że „niezależnie od przepisów obowiązujących w miejscu popełnienia czynu zabronionego, ustawę karną polską stosuje się do obywatela polskiego w razie popełnienia przestępstwa przeciwko polskim urzędom lub funkcjonariuszom publicznym oraz przestępstwa wyłudzenia poświadczenia nieprawdy od polskiego funkcjonariusza publicznego lub innej osoby uprawnionej na podstawie prawa polskiego do wystawienia dokumentu”.

Gdyby i we Francji wymierzono wobec Pani karę za ów czyn, to zgodnie z art. 114 Kodeksu karnego orzeczenie zapadłe za granicą nie stanowi przeszkody do wszczęcia lub prowadzenia postępowania karnego o ten sam czyn zabroniony przed sądem polskim.

Skazanie za fałszywy dokument a prawo do emerytury

Oczywiście skazanie Pani za owe przestępstwo będzie miało wpływ na Pani prawo do emerytury/renty. Organ rentowy może wstrzymać wypłatę lub nie wypłacić emerytury/renty m.in., jeśli okaże się, że prawo do emerytury nie istniało np. w sytuacji, w której wskutek przedłożenia fałszywych dokumentów zostało przyznane świadczenie, do którego nie zostały spełnione warunki (art. art. 134 ust. 1 pkt 4 ustawy o emeryturach i rentach z FUS). Można więc wnioskować, że w Pani sprawie istnieje ryzyko związane z tym, że jeśli sąd karny uzna, że Pani kwalifikacje, a co za tym idzie, lata pracy z tymi kwalifikacjami (fałszywymi) nie są prawdziwe (nie były), to nie zostały spełnione warunki „przepracowania” i okresów składkowych i nieskładkowych. Tak jednak nie musi być, bo mimo że bez uprawnień, to pracowała Pani. Wszystko zależy od organu rentowego.

Niewątpliwym zagrożeniem jest jednak odpowiedzialność z art. 273 Kodeksu karnego, która może być połączona (zgodnie z art. 112 w zw. z art. 114 Kodeksu karnego) z osobną odpowiedzialnością za ten czyn we Francji.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »