Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odpowiedzialność finansowa w okresie przyuczenia

Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-12-01

Zaczynam pracę na stacji benzynowej. Nie mam jeszcze umowy, gdyż jestem w okresie przyuczenia. Dzisiaj zdarzyła się sytuacja, że klient zatankował dwa razy, a mi powiedział, że tylko raz. Pracodawca chce mnie obciążyć kosztami tej sytuacji. Czy to jest zgodne z prawem, że mam ponieść odpowiedzialność finansową w okresie przyuczenia?

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedź bez wychodzenia z domu
Monika, 33 lata, pracownik biurowy
Moja opinia o poradach prawnych świadczonych przez w.w. usługodawcę jest pozytywna.
Bernadeta, nauczyciel akademicki emeryt, 76 lat
Bardzo obszerne wytłumaczenie i podkreślenie dla mnie kluczowych kwestii kilka razy. Język zrozumiały dla każdego.
Kinga, księgowa, 29 lat
Bardzo dziękuję za szczegółowa i bardzo kompetentna odpowiedź na moje pytanie na temat urlopu uzupełniającego.
Magdalena
Bardzo dziekuje za szybkie i sprawne przeprowadzenie transackcji i dostarczenie opinii. Komunikacja z Prawnikiem i Biurem Obslugi szybka, sprawna i uprzejma. Funkcja negocjacji ceny za usluge dala mi szanse wynegocjowac obopolnie korzystna cene. Polecam uslugi tej platformy prawnej :-).
Ewa, 60 lat

Odpowiadając na Pani pytanie na wstępie pragnę podkreślić, że to, że Pani w okresie przyuczenia nie ma podpisanej umowy jest niezgodne z prawem. Tylko wobec pracowników młodocianych istnieje możliwość ich przygotowania zawodowego przez naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy. Nawet wówczas jednak należy zawrzeć umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu.

Jeśli pracodawca nie wie, czy będzie Pani odpowiednią osobą do pracy powinien z Panią zawrzeć umowę na okres próbny. Jednak całkowite wykonywanie pracy bez umowy jest naruszeniem przepisów prawa pracy.

Zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną.

Pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda.

Odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody.

W razie wyrządzenia szkody przez pracownika pracodawca może dochodzić tylko odszkodowania pieniężnego. Strony mogą się umówić, że pracownik przywróci stan istniejący przed wyrządzeniem szkody, jednakże związane z tym nakłady pracownika – z wliczeniem wartości jego pracy – nie mogą przewyższać kwoty odszkodowania należnego pracodawcy z tytułu wyrządzenia tej szkody.

Słowem – aby ponosiła Pani odpowiedzialność materialną musiałaby Pani być pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Jeśli Pani umowy o pracę nie ma – może Pani odmówić zrekompensowania strat, jakie pracodawca poniósł przez Panią. W takiej sytuacji pracodawca musiałby dochodzić swoich roszczeń przed sądem, ale w braku umowy byłoby to utrudnione.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Odpowiedzialność materialna pracownika

Żona pracowała w prywatnej firmie jako samodzielna księgowa, była zatrudniona na podstawie umowy o prace na czas określony. Firma przed upływem okresu trwania...

Potrącenie wynagrodzenia na poczet niedoborów towarów

Jestem w okresie wypowiedzenia a pracowałem jako przedstawiciel. Dostałem wypowiedzenie 31.12.2006r i w tym dniu zdałem samochód służbowy i towar na magazyn za...

Czy podczas pracy można słuchać muzyki przez słuchawki?

Czy słuchanie muzyki w pracy przez jedną słuchawkę jest dozwolone?

Czy muszę zapłacić za braki stwierdzone po inwentaryzacji?

Zostałam zwolniona przez pracodawcę 1 czerwca i skierowana na urlop (podczas tego 2-tygodniowego wypowiedzenia). W mojej umowie o pracę zawarty...

Praca na pół etatu i nie stawienie się do pracy w weekend

Jestem zatrudniony w restauracji na pół etatu na umowę o pracę na czas określony (1 rok). Pracodawca odmówił mi wolnego weekendu, grożąc,...

Odpowiedzialność pracownika za błędy w fakturach

Czy i jakie konsekwencje prawne grożą pracownikowi, który pracuje na stanowisku administracyjnym biurowym, która bezpośrednio zajmuje się zamówieniami...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »