Odpowiedzialność finansowa w okresie przyuczenia

• Autor: Marta Handzlik

Zaczynam pracę na stacji benzynowej. Nie mam jeszcze umowy, gdyż jestem w okresie przyuczenia. Dzisiaj zdarzyła się sytuacja, że klient zatankował dwa razy, a mi powiedział, że tylko raz. Pracodawca chce mnie obciążyć kosztami tej sytuacji. Czy to jest zgodne z prawem, że mam ponieść odpowiedzialność finansową w okresie przyuczenia?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Odpowiedzialność finansowa w okresie przyuczenia

Okres próbny bez umowy a odpowiedzialność za szkodę

Odpowiadając na Pani pytanie na wstępie pragnę podkreślić, że to, że Pani w okresie przyuczenia nie ma podpisanej umowy jest

niezgodne z prawem. Tylko wobec pracowników młodocianych istnieje możliwość ich przygotowania zawodowego przez naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy. Nawet wówczas jednak należy zawrzeć umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu.

Jeśli pracodawca nie wie, czy będzie Pani odpowiednią osobą do pracy powinien z Panią zawrzeć umowę na okres próbny. Jednak całkowite wykonywanie pracy bez umowy jest naruszeniem przepisów prawa pracy.

Zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną.

Zobacz też: Odpowiedzialność finansowa za błąd w pracy

Ponoszenie przez pracownika odpowiedzialności za szkodę?

Pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda.

Odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody.

W razie wyrządzenia szkody przez pracownika pracodawca może dochodzić tylko odszkodowania pieniężnego. Strony mogą się umówić, że pracownik przywróci stan istniejący przed wyrządzeniem szkody, jednakże związane z tym nakłady pracownika – z wliczeniem wartości jego pracy – nie mogą przewyższać kwoty odszkodowania należnego pracodawcy z tytułu wyrządzenia tej szkody.

Słowem – aby ponosiła Pani odpowiedzialność materialną musiałaby Pani być pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Jeśli Pani umowy o pracę nie ma – może Pani odmówić zrekompensowania strat, jakie pracodawca poniósł przez Panią. W takiej sytuacji pracodawca musiałby dochodzić swoich roszczeń przed sądem, ale w braku umowy byłoby to utrudnione.

Przeczytaj też: Słuchanie muzyki w pracy przez słuchawki

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »