Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wypłata wynagrodzeń na konto

Dorota Kriger • Opublikowane: 2012-02-02 • Aktualizacja: 2021-03-18

Zakład pracy zmienił formę wypłaty wynagrodzenia, które odtąd będzie przelewane na konto pracownika. Nie potrzebujemy podpisów na liście płac, ale dowodem otrzymania będą dowody przelewu. Czy w dokumentacji każdego pracownika należy umieszczać wydruki potwierdzenia przelewu? Czy możliwe jest wypłacanie wynagrodzenia np. na konto żony pracownika, jeśli on o to prosi?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Wypłata wynagrodzeń na konto

Wypłacanie wynagrodzenia w innej formie niż bezpośrednio do rąk pracownika

Zgodnie z art. 86 § 3 Kodeksu pracy wynagrodzenie może być wypłacone w innej formie niż bezpośrednio do rąk pracownika, czyli np. w formie przelewu, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyraził na to zgodę na piśmie.

Pracodawca powinien zadbać o prawidłowe udokumentowanie wypłat gotówkowych – w przypadku wypłat w formie pieniężnej pracownik z reguły kwituje odbiór pieniędzy albo na liście płac, albo na innym dokumencie, np. na dowodzie wypłaty KW. Dokument taki jest niezbędny dla celów dowodowych w razie ewentualnego sporu sądowego o niewypłacone w całości lub części wynagrodzenie. W przypadku przekazania wynagrodzenia w formie przelewu sytuacja jest nieco inna – pracodawca, który wynagrodzenia przekazuje drogą bankową, posiada stosowne dokumenty z banku, potwierdzające wykonanie przelewu, nie jest więc konieczny podpis pracownika na liście płac. Pracodawca nie jest też zobowiązany dopinać do dokumentacji pracowniczej potwierdzeń przelewów – w dużych firmach byłoby to problematyczne i kosztowne. W takiej sytuacji warto jednak na listach płac umieścić informację o dacie wykonania przelewu – np. wpisując „przelew z dnia 05.01.2012 r.”

Zasady dokumentowania potwierdzeń wypłat wynagrodzenia w formie przelewów

Zasady dokumentowania potwierdzeń wypłat wynagrodzenia w formie przelewów powinny być zgodne z przyjętymi w zakładzie procedurami, które opracowuje pracodawca, zasady te mają na celu ułatwienie weryfikacji stanu faktycznego, np. w razie kontroli przeprowadzanej przez odpowiednie instytucje.

Jak już wyżej wspomniano – wypłata wynagrodzenia niekoniecznie musi być do rąk własnych pracownika, może być też dokonana na konto, którego właścicielem może być inna osoba niż pracownik – pracodawca nie ma bowiem prawa zmusić pracownika do założenia własnego konta bankowego. W takim przypadku należy pozyskać od pracownika stosowne oświadczenie, na którym pracownik powinien podać dane właściciela rachunku bankowego oraz jego numer.

Wpłata wynagrodzenia na konto innej osoby wskazanej przez pracownika

Wpłata wynagrodzenia na cudze konto, np. żony, nie oznacza, że pracownik przenosi prawo do tego wynagrodzenia na inną osobę, zrzeczenie się prawa do wynagrodzenia lub przeniesienie tego prawa na inną osobę jest bowiem prawnie zabronione (art. 84 Kodeksu pracy). Pracodawca, który w oparciu o oświadczenie pracownika zrealizował przelew, nie ponosi odpowiedzialności za dalsze rozporządzanie wynagrodzeniem przez pracownika, a w szczególności za skutki nieporozumień pomiędzy pracownikiem a właścicielem rachunku bankowego.

Warto też wiedzieć, że kwestia wypłat wynagrodzeń na konto bankowe była przedmiotem sporów sądowych zakończonych wydaniem wyroków przez Sąd Najwyższy. W jednym z takich wyroków sędziowie orzekli, iż wymaganie pisemnej zgody pracownika na bezgotówkową formę wypłaty wynagrodzenia za pracę ma ściśle bezwzględnie obowiązujący charakter, a postanowienie regulaminu pracy dopuszczające ustną zgodę jest nieważne (wyrok Sądu Najwyżego z 24 września 2003 r., sygn. akt I PK 324/02, OSNP 2004/18/313).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z wynagrodzeniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »