Wypłata wynagrodzeń na konto

• Autor: Dorota Kriger

Zakład pracy zmienił formę wypłaty wynagrodzenia, które odtąd będzie przelewane na konto pracownika. Nie potrzebujemy podpisów na liście płac, ale dowodem otrzymania będą dowody przelewu. Czy w dokumentacji każdego pracownika należy umieszczać wydruki potwierdzenia przelewu? Czy możliwe jest wypłacanie wynagrodzenia np. na konto żony pracownika, jeśli on o to prosi?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Wypłata wynagrodzeń na konto

Wypłacanie wynagrodzenia w innej formie niż bezpośrednio do rąk pracownika

Zgodnie z art. 86 § 3 Kodeksu pracy wynagrodzenie może być wypłacone w innej formie niż bezpośrednio do rąk pracownika, czyli np. w formie przelewu, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyraził na to zgodę na piśmie.

Pracodawca powinien zadbać o prawidłowe udokumentowanie wypłat gotówkowych – w przypadku wypłat w formie pieniężnej pracownik z reguły kwituje odbiór pieniędzy albo na liście płac, albo na innym dokumencie, np. na dowodzie wypłaty KW. Dokument taki jest niezbędny dla celów dowodowych w razie ewentualnego sporu sądowego o niewypłacone w całości lub części wynagrodzenie. W przypadku przekazania wynagrodzenia w formie przelewu sytuacja jest nieco inna – pracodawca, który wynagrodzenia przekazuje drogą bankową, posiada stosowne dokumenty z banku, potwierdzające wykonanie przelewu, nie jest więc konieczny podpis pracownika na liście płac. Pracodawca nie jest też zobowiązany dopinać do dokumentacji pracowniczej potwierdzeń przelewów – w dużych firmach byłoby to problematyczne i kosztowne. W takiej sytuacji warto jednak na listach płac umieścić informację o dacie wykonania przelewu – np. wpisując „przelew z dnia 05.01.2012 r.”

Zobacz też: Odpowiedzialność pracownika za błędny przelew

Zasady dokumentowania potwierdzeń wypłat wynagrodzenia w formie przelewów

Zasady dokumentowania potwierdzeń wypłat wynagrodzenia w formie przelewów powinny być zgodne z przyjętymi w zakładzie procedurami, które opracowuje pracodawca, zasady te mają na celu ułatwienie weryfikacji stanu faktycznego, np. w razie kontroli przeprowadzanej przez odpowiednie instytucje.

Jak już wyżej wspomniano – wypłata wynagrodzenia niekoniecznie musi być do rąk własnych pracownika, może być też dokonana na konto, którego właścicielem może być inna osoba niż pracownik – pracodawca nie ma bowiem prawa zmusić pracownika do założenia własnego konta bankowego. W takim przypadku należy pozyskać od pracownika stosowne oświadczenie, na którym pracownik powinien podać dane właściciela rachunku bankowego oraz jego numer.

Przeczytaj też: Kto dostaje wynagrodzenie z góry

Wpłata wynagrodzenia na konto innej osoby wskazanej przez pracownika

Wpłata wynagrodzenia na cudze konto, np. żony, nie oznacza, że pracownik przenosi prawo do tego wynagrodzenia na inną osobę, zrzeczenie się prawa do wynagrodzenia lub przeniesienie tego prawa na inną osobę jest bowiem prawnie zabronione (art. 84 Kodeksu pracy). Pracodawca, który w oparciu o oświadczenie pracownika zrealizował przelew, nie ponosi odpowiedzialności za dalsze rozporządzanie wynagrodzeniem przez pracownika, a w szczególności za skutki nieporozumień pomiędzy pracownikiem a właścicielem rachunku bankowego.

Warto też wiedzieć, że kwestia wypłat wynagrodzeń na konto bankowe była przedmiotem sporów sądowych zakończonych wydaniem wyroków przez Sąd Najwyższy. W jednym z takich wyroków sędziowie orzekli, iż wymaganie pisemnej zgody pracownika na bezgotówkową formę wypłaty wynagrodzenia za pracę ma ściśle bezwzględnie obowiązujący charakter, a postanowienie regulaminu pracy dopuszczające ustną zgodę jest nieważne (wyrok Sądu Najwyżego z 24 września 2003 r., sygn. akt I PK 324/02, OSNP 2004/18/313).

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »